Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   

Wasze komentarze:
 bożenka: 06.12.2013, 16:13
 Panie Pozwól mi czerpać ze Swego Miłosierdzia, błagam o ocalenie dla mojej rodziny, o ratunek w wiadomej sprawie. Proszę również o nawrócenie, pomoc finansową, przeminę naszych serc.amen
 bożenka: 05.12.2013, 16:22
 Panie proszę o Miłosierdzie Twoje dla mnie i mojej rodziny. Błagam o nawrócenie, zdrowie, pomoc finansową a zwłaszcza ratunek w wiadomej CI sprawie.amen
 bożenka: 04.12.2013, 16:06
 Panie Błagam o Miłosierdzie Twoje dla mnie i mojej rodziny, proszę o ratunek w wiadomej sprawie, błagam o nawrócenie dla nas, pomoc finansową, zdrowie i przemianę naszych serc.amen
 córka: 03.12.2013, 22:12
 Ojcze Miłosierny, ulituj się nad moją mamą, podaj jej rękę i zabierz ją, taką udręczoną , do swojego królestwa.
 bożenka: 03.12.2013, 14:59
 Panie proszę o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny, błagam o ratunek w wiadomej Ci sprawie, proszę również o nawrócenie dla nas, zdrowie, przemianę naszych serc i pomoc finansową.amen
 bożenka: 02.12.2013, 15:46
 Panie proszę o Miłosierdzie Twoje dla mnie i mojej rodziny. Błagam zachowaj nas od najgorszych lęków. Proszę o ratunek w wiadomej sprawie. Panie zlituj się nad nami, proszę o nawrócenie, o przemianę naszych serc, zdrowie oraz pomoc finansową.amen
 bożenka: 01.12.2013, 17:02
 Panie Proszę Cię o nawrócenie dla mojej rodziny, o przeminę naszych serc, zdrowie i ratunek w wiadomej Ci sprawie. Proszę również o pomoc finansową i ciecie cesarskie, aby moje dziecko było zdrowe i przyszło na świat bez komplikacji.amen
 bożenka: 30.11.2013, 15:19
 Panie proszę o pomoc, o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny. Strzeż mnie Pani, by zło mnie i moich najbliższych nie dotknęło. Panie daj mi wiarę i siłę. Błagam o ratunek w wiadomej Ci sprawie, proszę o nawrócenie, pomoc finansową, przemianę serca męża i cięcie cesarskie.amen
 Aleksandra: 29.11.2013, 12:18
 Panie Jezu Miłosierny proszę Cie o Miłosierdzie Boże dla Barbary i Grzegorza, łaskę głębokiej przemiany i nawrócenia ich serc, a także niech zniknie w nich ich zatwardziałość - aby mogli się porozumieć. Proszę także o dary miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzicielskiej. Ty Panie wiesz wszystko więc błagam ratuj ich - bo Ty wszystko możesz. Tylko w Tobie pokładam nadzieję.
 bożenka: 27.11.2013, 16:07
 Panie proszę Cię wybacz moje dzisiejsze zachowanie. Ja już nie mam sił, ciągle żyję w strachu i nerwach. Panie ratuj mnie i moją rodzinę. Ja już nie wiem , co mam dalej robić. Ciągle coś idzie nie tak. Panie ratuj mnie i moich bliski przed zagładą, ratuj moje dzieci, pozwól mi donosić ciąże do końca, dotknij mnie by przestała się w końcu bać o jutro. Jestem jednym kłębkiem nerwów i ciągle do tego chora, bez pomocy. Panie proszę aby moje dziecko urodziło się zdrowe i abyśmy nie stracili dachu nad głową. Panie co mam Ci jeszcze powiedzieć, Ty wiesz wszystko i widzisz w jakiej sytuacji się znajdujemy. Panie ratuj nas, choć przez wzgląd na moje dzieci, błagam o ratunek i nawrócenie oraz pomoc finansową.amen
 bożenka: 26.11.2013, 15:53
 Panie Ty wiesz, że ostatnie dni nie należały do najlepszych. Proszę daj mi siłę do walki z przeciwnościami losu i chorobą. Panie proszę o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny, ratuj nas. Nie pozwól, by moje najgorsze koszmary się ziściły. Błagam ratuje nas w sprawie o którą tak długo już proszę. Wybacz moje upadki, proszę choć przez wzgląd na mojej dzieci. Panie okaż Miłosierdzie.amen
 bożenka: 25.11.2013, 16:50
 Panie błagam o Twoje Miłosierdzie. Widzisz, jak mi źle, nerwy puszczają. Ciągle chorujemy, wszystko się psuje i brak nawet funduszu na naprawę, leki, a co dopiero mówić o kupnie czegoś nowego. Wiesz, że to jeszcze nie wszystko, że prześladuje mnie coś o wiele gorszego. Panie, przyjmij moje cierpienie. Proszę o ratunek dla mojej rodziny w wiadomej sprawie.amen
 Przemek: 24.11.2013, 23:35
 Proszę Cię Panie ratuj moją rodzinę przed poważną katastrofą finansową jaką jest bankructwo. Proszę daj wskazówki co mamy robić, aby zapobiec tej tragedii. Jeżeli jednak bankructwo jest nieuniknione i zgodne z Twoją Wolą to umocnij naszą wiarę, abyśmy mogli razem ten ciężar dźwignąć, aby nie poddać się załamaniu i rozpaczy. Panie Jezu Weź także pod szczególną opiekę nasze dzieci, które nie są niczemu winne, to ja razem z żoną poprzez błędną decyzję życiową odebraliśmy naszym dzieciom beztroskie dzieciństwo. Wszelkie cierpienie z tego tytułu ofiarujemy za nawrócenie grzeszników i za dusze cierpiące w czyśćcu. Jezu Ufam Tobie!
 bożenka: 24.11.2013, 17:27
 Panie proszę o nawrócenie dla mojej rodziny, przemianę naszych serc i ratunek w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 23.11.2013, 14:48
 Panie błagam o nawrócenie dla mojej rodziny, o ratunek w wiadomej Ci sprawie. Proszę o przeminę naszych serc. Amen
 bożenka: 22.11.2013, 15:12
 Panie proszę o nawrócenie dla mojej rodziny, daj mi siłę i wiarę. Błagam o ratunek w wiadomej Ci sprawie.amen
 bożenka: 21.11.2013, 15:43
 Panie dziękuję CI za wszystko, dziękuję za Miłosierdzie otrzymane do taj pory. Błagam Cię o więcej. Błagam o ratunek w wiadomej Ci sprawie. Proszę również o nawrócenie mojej rodziny, przeminę serca mojego męża, zdrowie i jeżeli tak wola Twoje pomoc finansową.amen
 bożenka: 20.11.2013, 17:17
  Panie dziękuję Ci za Twoją Miłość. Proszę Cię o ratunek dla mojej rodziny w wiadomej Ci sprawie. Proszę zwłaszcza o zdrowie dla moich dzieci, nawrócenie dla nas wszystkich, przeminę serca mojego męża i jak można to pomoc finansową.amen
 bożenka: 19.11.2013, 16:27
 Panie wiem jak źle, bez Ciebie jest. Trzymaj mnie, nie pozwól mi upaść, ani odejść. Daj siły, wiarę, zapał. Panie proszę o nawrócenie dla mojej rodziny, przemianę serca męża, zdrowie, błagam o starą sprawę.amen
 Basia: 19.11.2013, 07:18
 Jezu Miłosierny proszę o łaskę nawrócenia i uleczenia z choroby alkoholowej mojego brata Jezu ratuj go bo sobie nie radzi.Proszę o łaskę miłości i zrozumienia w moim rodzinnym domu.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] (23) [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej