Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
 

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   

Wasze komentarze:
 Basia: 19.11.2013, 07:15
 Miłosierdzie Boże przebacz mi i Romkowi ulituj się nad nami ,nawróć nas do siebie i pomagaj nam w każdych trudnościach.Jezu Miłosierny ulecz moje serce z odrzucenia i pomóż mi w trj trudnej sprawie błagam pomóż
 bożenka: 18.11.2013, 20:12
 Panie proszę o Miłosierdzie Twoje dla mnie i mojej rodziny. Ratuj nas w wiadomej Ci sprawie. Panie Ty wiesz, że to od Ciebie zależy życie i przyszłość mojej rodziny. Panie wysłuchaj mych błagań. Proszę również o nawrócenie dla nas.amen
 bożenka: 17.11.2013, 16:07
 Panie proszę Cię o ratunek dla mnie i mojej malej rodziny w wiadomej Ci sprawie, o nawrócenie dla nas.amen
 bożenka: 16.11.2013, 15:39
 Panie błagam o nawrócenie dla mojej całej rodziny, ratunek dla nas w wiadomej CI sprawie oraz przemianę serca męża.amen
 bożenka: 15.11.2013, 16:35
 Panie proszę Cię o nawrócenie dla mojej całej rodziny, przemianę serca mojego męża oraz ratunek dla nas w wiadomej Ci sprawie.amen
 bożenka: 14.11.2013, 15:26
 Panie błagam o Miłosierdzie Twoje. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie.amen
 Aleksandra: 14.11.2013, 09:18
 O dobry Boże bogaty w Miłosierdzie wejrzyj łaskawie na moją córkę Barbarę i przywróć jej rozum, rozsądek, wewnętrzne uzdrowienie i uwolnienie od zła oraz opamiętanie i nawrócenie. Błagam ratuj ją - bo Ty wszystko możesz.
 bożenka: 13.11.2013, 15:33
 Panie dziękuję za wszystko. Wybacz moje błędy. Proszę o nawrócenie dla mojej rodziny i o ratunek w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 12.11.2013, 21:14
 Panie dziękuję za wszystko. Błagam o nawrócenie dla mojej rodziny oraz o ratunek w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 11.11.2013, 17:57
 Panie proszę o Miłosierdzie Twoje.amen
 bożenka: 07.11.2013, 16:43
 Panie dziękuję Ci za wszystko. Wybacz , że nie zawsze rozumiem Twoje plany względem mojej osoby. Proszę Cię o nawrócenie dla mojej rodziny i ratunek dla mnie i moich dzieci w wiadomej Ci sprawie.amen
 bożenka: 06.11.2013, 08:13
 Panie proszę Cię o Miłosierdzie dla mojej mamy, bądź dziś po jej stronie aby wgrała sprawę w sądzie se sprawcami wypadku. Proszę również o Miłosierdzie dla mnie i moich dzieci w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 05.11.2013, 08:57
 Panie błagam o Twoje Miłosierdzie dla mnie i moich dzieci, dla ratowania naszej rodziny w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 04.11.2013, 16:21
 Panie Błagam o Miłosierdzie Twoje dla mnie i moich dzieci. Ratuj nas w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 03.11.2013, 17:22
 Panie Błagam o Miłosierdzie dla mnie i moich dzieci w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 02.11.2013, 15:43
 Panie błagam Cię o Miłosierdzie Twoje dla mnie i moich maleństw.amen
 bożenka: 01.11.2013, 16:53
 Panie obdarz mnie i moje dzieci Swoim Miłosierdziem. Ratuj w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 31.10.2013, 17:54
 Panie błagam o Miłosierdzie Twoje dla mnie i dla moich dzieci. Ratuj nas w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 30.10.2013, 16:40
 Panie Błagam o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej małej rodziny w wiadomej Cię sprawie.amen
 bożenka: 29.10.2013, 15:44
 Panie Błagam o Miłosierdzie Twoje dla mojej rodziny w wiadomej sprawie i zdrowie dla moich dzieci.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] (24) [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej