Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu 
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej 
- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze 
- zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   


To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 bożenka: 10.05.2012, 21:40
 Panie wysłuchaj mych błagań.amen
 bożenka: 09.05.2012, 21:05
 Panie bądź miłościw mnie grzesznicy, wybacz i udziel łask o które tak proszę.amen
 bożenka: 08.05.2012, 17:48
 Panie znowu stoję przed Tobą TY wiesz wszystko.amen
 bożenka: 07.05.2012, 20:58
 Panie wybacz mój gniew. Wybacz moje błędy i grzeszność. Wybacz to, że peplam, że czuje gniew i żal do nieprzyjaciół. Prowadź mnie do siebie , proszę tylko nie przez ciernie.
 bożenka: 06.05.2012, 11:33
 Panie proszę wysłuchaj mych błagań, udziel mi łask o które tak proszę.amen
 bożenka: 05.05.2012, 23:54
 Dziękuję CI.amen
 bożenka: 05.05.2012, 12:27
 Panie pomóż odnaleźć to co zgubiłam , wysłuchaj mych błagań i udziel łask o które tak proszę.amen
 bożenka: 04.05.2012, 22:56
 Panie wciąż tu jestem i czekam na Twe Miłosierdzie.amen
 bożenka: 03.05.2012, 21:34
 Panie pozwól mi czerpać z ogromu Swego Miłosierdzia. Wysłuchaj mych błagań.amen
 bożenka: 02.05.2012, 11:05
 Panie Mój pozwól mi się zanurzyć w oceanie Twojego Miłosierdzie, pozwól mi pić ze źródła wody żywej. Obmyj mnie , aby to co złe spłynęło i już nigdy nie powróciło. Wybiel moje grzechy. Stwórz we mnie serce czyste i pozwól mi zacząć żyć na nowo w Tobie. Udziel łask o które tak proszę.amen
 bożenka: 01.05.2012, 12:43
 Panie to znowu ja. TY wiesz w jakiej sytuacji jestem. Proszę pomóż mi , wysłuchaj mych błagań.amen
 bożenka: 30.04.2012, 21:08
 Panie to znowu ja. Wysłuchaj mnie i udziel łask o które proszę.amen
 bożenka: 29.04.2012, 19:34
 Panie prowadź mnie do siebie. Proszę okaz miłosierdzie i przebaczenie swoje. Uchroń przed konsekwencjami moich błędów.amen
 bożenka: 28.04.2012, 18:09
 Panie pomóż proszę. Pomóż dokonywać mi właściwych wyborów i dobrych decyzji. Proszę o nawrócenie i zdrowie, miłość w naszej rodzinie, pomoc finansową i o te łaski o które tak się modlę.amen
 bożenka: 27.04.2012, 21:39
 Panie weprzyj mnie, jestem już zmęczona tą cała sytuacją. Psychicznie i fizycznie mam dość. Proszę o nawrócenie i zdrowie dla całej moje rodziny oraz o pomoc finansową.amen
 bożenka: 27.04.2012, 17:02
 Panie jakże pragnę Twojego Miłosierdzia. Wysłuchaj mnie .amen
 bożenka: 26.04.2012, 22:55
 Panie pozwól mi zanurzyć się w Twoje Miłosierdzie, wysłuchaj mnie.amen
 bożenka: 25.04.2012, 18:27
 Panie to znowu ja. Proszę wysłuchaj mych błagań.amen
 bożenka: 24.04.2012, 21:18
 Panie pozwól mi się zanurzyć w Twoje Miłosierdzie. Panie wysłuchaj mych błagań. Wybacz przeszłość, udziel łask o które tak proszę, uchroń od konsekwencji. Pobłogosław mi i prowadź do siebie.amen
 k...: 24.04.2012, 12:07
 Panie Jezu proszę Cię o zgodę i miłość w rodzinie
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35) [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej