Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.   

Nowenna Pompejańska Nowenna Pompejańska
Praca zbiorowa
Wiele osób przyznaje, że łaski wyproszone w tej modlitwie przerosły ich oczekiwania, a problemy powierzone Bogu i Maryi zostały rozwiązane w sposób dla nich zaskakujący, na miarę Bożej hojności i nieskończonego miłosierdzia... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 bożenka: 13.04.2012, 13:45
 Panie Mój przychodzę dziś i ponownie składam u Twoich stóp me prośby i błagania. Pomóż mi proszę i udziel mi łask o które tak długo już błagam.amen
 bożenka: 12.04.2012, 22:21
 Panie to znowu ja, znowu przychodzę i składam swoje błagania u Twoich stóp. Proszę wysłuchaj mnie. Proszę za sprawę z przeszłości, za problem w pracy. Proszę o pomoc finansowa oraz zdrowie w szczególności Dla Mai, Agi , Olego i mojej mamy.Amen
 bożenka: 11.04.2012, 22:47
 Boże Mój proszę wspomóż mnie. Okaż łaskę i Miłosierdzie Swoje. Wybacz błędy przemień mnie. Obdarz mnie rozumem, przemień moje serce, bo nie chcę błądzić już więcej. Wybacz zło wyrządzone . Błagam za sprawę z przeszłości, proszę o pomoc we wczorajszym problemie. Proszę o pomoc finansową o zdrowie dla Olego, Mai i Agnieszki. Daj również mojej mamie siły, aby mogła pilnować mi maleństwa kiedy ja będę w pracy.amen
 bożenka: 11.04.2012, 10:21
 Panie Mój .Jezusie Chrystusie Synu Boga Żywego zmiłuj się nade mną grzesznicą. Panie okaż mi Miłosierdzie Swoje. Pozwól mi czerpać ze Swojego Miłosierdzia. Uchroń mnie przed zasłużonymi karami. Wybacz moje błędy , niewiedzę. Wybacz głupotę. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Oddaje Ci wczorajszy problem. Błagam, żeby było wszystko dobrze, żeby nikt się nic nie dowiedział, żebym nie straciła pracy i nie dostała nagany. Prosze o pomoc finansową.amen
 bożenka: 10.04.2012, 23:44
 Panie mój nie zostawiaj mnie samej sobie. Proszę wyciągnij dłoń. Błagam bym nie straciła pracy ani nie dostała żadnej nagany czy upomnienia. Błagam o zdrowie dla synusia i żeby był już zdrowy i nie miał gorączki.amen
 bożenka: 10.04.2012, 23:31
 Panie błagam Cię usłysz moje wołania , okaż mi Swoją litość, okaż mi Swoje Miłosierdzie. Błagam Wybacz moje błędy i moją głupotę, to, że daję się popychać do błędów, wiesz, że żałuję. Nieraz dopiero po czasie okazuje się, że postąpiłam nieświadomie źle, a później żyje w strachu, Błagam pomóż. Spraw by wszystko się poukładało bez konsekwencji dla mnie. Błagam spraw, bym przestała się bać i bym nie musiała powracać do przeszłości. Wiesz, że się staram. Ja już nie wiem , co mam robić. Prosiłam o rozum, o Dary Ducha, o to, żebym już nie popełniała błędów a to znowu taki numer. Panie ratuj mnie. Ja nie chcę skończyć w psychiatryku.amen
 bożenka: 10.04.2012, 08:32
 Panie Błaga za sprawę z przeszłości i proszę o pomoc finansową. Wysłuchaj mnie.amen
 bożenka: 09.04.2012, 09:27
 Panie proszę Cię o wysłuchanie moich błagań za sprawę z przeszłości, proszę o pomoc finansową.amen,
 bożenka: 08.04.2012, 20:13
 Panie Boże dziękuję z całego serca za okazaną pomoc. Proszę o sprawę z przeszłości i pomoc finansową.amen
 bożenka: 07.04.2012, 12:06
 Panie Boże dopomóż i spraw bym odnalazła zgubione pieniądze. Oddaje Ci jak zawsze sprawę z przeszłości i proszę o pomoc finansową.amen
 bożenka: 06.04.2012, 21:28
 Panie wysłuchaj mych błagań.amen
 bożenka: 05.04.2012, 16:55
 Panie Mój Pobłogosław mi. Proszę, aby moje problemy w końcu się skończyły.amen
 bożenka: 04.04.2012, 21:43
 Panie pozwól mi czerpać ze Źródła cudów.amen
 bożenka: 03.04.2012, 21:26
 Panie błagam o pomoc finansową, żebym mogła w końcu spłacić długi i proszę za sprawę z przeszłości,amen
 bożenka: 02.04.2012, 20:40
 Panie TY wiesz wszystko. wysłuchaj mnie i pomóż proszę.amen
 bożenka: 01.04.2012, 19:15
 Panie pobłogosław mi i mojej rodzinie, aby wszystko nam zaczęło się w końcu układać, pomóż wyjść z dołka finansowego, proszę o sprawę z przeszłości.amen
 bożenka: 31.03.2012, 13:31
 Panie Proszę o pomoc finansową. Dziś jeszcze zgubiłam pieniądze nie wiem jak to się mogło stać. Proszę niech się odnajdą, albo niech ktoś mnie wspomoże. Amen
 bożenka: 30.03.2012, 21:28
 Panie mój dziękuję Ci za wszystko , co mam , bo wszystko zawdzięczam Tobie. Proszę pomóż mi, wysłuchaj mych błagań.amen
 bożenka: 29.03.2012, 16:35
 Panie Pobłogosław mi, prowadź mnie do siebie i kieruj mną. Wlej swoja mądrość we mnie. UDZIEL ŁASK O KTÓRE PROSZĘ.AMEN
 bożenka: 28.03.2012, 21:03
 Panie proszę o Twoją pomoc, bo sama nic nie mogę.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej