Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec

Różaniec na krzyżu
"Różaniec jest zawsze moją
ulubioną modlitwą"

- Jan Paweł II

Modlitwa różańcowa Rozważania różańcowe Jana Pawła II i inne Obietnice różańcowe Innne modliwy odmawiane na różańcu Świadectwa różańcowe Poezja Akcje
Historia różańca Rozważania o modlitwie różańcowej Cuda różańcowe
Różaniec
Różaniec jest najpotężniejszą
bronią, jaką możemy się
bronić na polu walki.

- Siostra Łucja z Fatimy

Uczymy dzieci modlitwy różańcowej

"Czyż serca małych dzieci nie sq stworzone do modlitwy i miłości? Dlaczego wiec tak mało z nich sie modli? Modlitwa dzieci jest wszechmogąca. Nic piękniejszego od dziecięcej modlitwy, która wznosi sie do Boga. Dzieci zjednoczone w modlitwie działają cuda. Mamy, róbcie wszystko, co tylko motecie, żeby wasze dzieci chciały sie modlić, a w ten sposób dostarczycie największej radoSci Panu. Bqdżcie pewne, że Aniołowie sq u boku waszych dzieci i modlq sie wraz z nimi" (Marta Robin 1902-1981).

RÓŻANIEC - modlitwa kształtująca myśl, słowo i czyn twojego dziecka

Każda epoka ma swe własne zadania, a w związku z tym inne trudności i inne łaski oraz pomoce zsyłane z Nieba. Od XIX wieku zaczęły się czasy szczególnej interwencji Maryi, Matki Miłosierdzia, która objawiała się w Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie, Mediugorie i tylu innych miejscach na kuli ziemskiej. Wskazywała modlitwę różańcową jako najskuteczniejszą broń do walki ze złem wszelkiego rodzaju, jako najpewniejszy środek uświęcenia. Matka Boża objawiała się przede wszystkim dzieciom i przez nie kierowała orędzia do świata. To wielokrotne zwracanie się Najświętszej Maryi Panny do dzieci jest również wezwaniem do rodziców i wychowawców. Co zrobiliśmy, aby nasze dzieci poznały i pokochały Różaniec?

Różaniec uznany jest przez Kościół za modlitwę najdoskonalszą (po modlitwie liturgicznej). Papieże wiele napisali na temat Różańca. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał do tej modlitwy słowem, własnym przykładem, rozdawaniem różańców, a w końcu przepięknym listem apostolskim "Rosarium Virginis Mariae".

Różaniec to modlitwa o potrójnej mocy - angażująca całego człowieka, jego myśl, słowo i czyn.

MODLITWA SŁOWA

Różaniec składa się z najpiękniejszych i najpotężniejszych modlitw. "Ojcze nasz" to modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus.

Pierwsza część "Zdrowaś Maryjo" to pozdrowienie Trójcy Przenajświętszej skierowane do Maryi, które przyniósł na ziemię Archanioł Gabriel. Powtarzając je, włączamy się w wielkie dzieło odkupienia, uznajemy i wielbimy wolę Bożą. Razem ze św. Elżbietą, która przez Ducha Świętego otrzymała poznanie, kim jest Maryja, mówimy: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego".

Drugą część "Zdrowaś Maryjo" dodał Kościół. Dzieci powinny wiedzieć, że mówiąc codziennie z wiarą: "Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej", na pewno wyproszą sobie łaskę zbawienia. Każde dziecko modlące się na różańcu jest przedstawicielem wszystkich ludzi. Istnieje bowiem wielka solidarność grzeszników. Nie mówi się: "za mną grzesznym", ale "za nami grzesznymi". Tym samym zbawienne skutki tej modlitwy rozlewają się na wszystkich.

W najświętszych imionach Jezusa i Maryi zawiera się potęga Różańca. Pismo Święte mówi, że "na dźwięk imienia Jezus zgina się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych".

Imię Maryja jest pierwsze po imieniu Bożym i posiada podobną potęgę. W Różańcu wzywa się aż 150 razy imię Jezusa i 300 - imię Maryi.

Na zakończenie każdej tajemnicy oddajemy chwałę Trójcy Przenajświętszej.

W "Wierzę w Boga" odnawiamy nasze wyznanie wiary, które złożyliśmy na chrzcie świętym.

Rytm odmawianego wspólnie Różańca nie jest rzeczą obojętną. Ma podobne działanie w sferze duchowej do rytmu, który z wielką siłą działa na materię aż do pękania mocnych konstrukcji.

Usta, które codziennie głoszą chwałę Bożą, są niejako uświęcone i nie powinny służyć słowom przeciwnym. Nie mogą znaleźć się w nich żadne kłamstwa ani przekleństwa. Dzieci powinny to rozumieć, że Jezus i Maryja mają królować w ich słowach.

MODLITWA MYŚLI - rozważanie 20 tajemnic różańcowych

Różaniec bez rozważania jest jak ciało bez duszy. Składa się z 20 tajemnic zawierających cały plan zbawienia. Rozmyślając o nich, poznajemy prawdy Boże, doktrynę chrześcijańską. Nie jest to poznanie suche, intelektualne, ale poprzez miłość. Róża to przecież symbol miłości. Różaniec oznacza wieniec z róż. Rozważając, zgłębiamy tajemnice miłości Boga i Maryi. Łączy sie to z przeżyciem i prowadzi do odpowiedzi człowieka w czynie.

Misjonarze, którzy po 300 latach powrócili znowu do Japonii (skąd zostali wygnani w czasie prześladowań), zdumieli się bardzo, gdy znaleźli chrześcijan, którzy zachowali nienaruszoną wiarę. Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób bez kapłanów mogli przekazywać bezbłędnie prawdy wiary, odkryli, że to tylko dzięki modlitwie różańcowej.

Jest tak dlatego, że tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne pokazują nam cały plan zbawienia. Jednocześnie są wzorem życia dla człowieka.

Przez rozważanie stosunku Pana Jezusa i Matki Bożej do woli Ojca możemy nauczyć dziecko, co to znaczy na co dzień szukać, poznawać i pełnić z miłością wolę Boga - w zdarzeniach, kontaktach z ludźmi. Święta Tresa z Lisieux powiedziała, że od 3. roku życia niczego nie odmówiła Panu Jezusowi. Dziecko powinno mieć świadomość, że Bóg wyznacza każdemu zadanie i wypełniając je wiernie, osiąga się prawdziwe szczęście. A więc nie kariera, nie pieniądze, nie ambicje ziemskie są celem dążeń i pragnień rodziców, ale wypełnienie planów Ojca Niebieskiego. Dzieci muszą uczyć się stopniowo czujnego, wnikliwego poznawania, co jest wolą Bożą. Będą starać się rozpoznawać co jest dobre, a co złe, jednego pragnąc, a drugie zwalczając w sobie. Najmniejszy sprzeciw naszej woli, niezadowolenie, zniechęcenie odsuwa Ducha Świętego. Od przyjęcia woli Bożej uzależniony jest wylew łask.

W części bolesnej pokazujemy dzieciom, jak Pan Jezus i Matka Boża wielbią Boga Ojca przez wypełnienie Jego planów odkupienia, z którego my dzisiaj tak obficie korzystamy w sakramentach świętych. Trzeba nauczyć dzieci w życiu codziennym, w trudnościach, upokorzeniach, niezrozumieniu przez kolegów, w chorobie, na ich małej drodze krzyżowej, jak przyjmować to, co nie płynie z ich własnej woli, ale spotyka je z woli Bożej. Różaniec pomaga przyjąć to wszystko w pokoju.

Stały wysiłek w ustawicznym czuwaniu, porządkowaniu, oczyszczaniu myśli i słów, odrzucaniu zła, wybieraniu dobra, rozważanie w sercu i wprowadzanie tego w życie to owoce Różańca. To czynienie miejsca na wylew łask.

MODLITWA CZYNU - jak żyć tajemnicami Różańca na co dzień?

Różaniec jest modlitwą czynu nie z tego powodu, że przesuwamy ziarenka, i nie tylko dlatego, że jesteśmy gotowi do świadectwa przez noszenie go przy sobie, lecz przede wszystkim dlatego, iż wprowadzamy w życie codzienne treści zawarte w nim. Rozważając - poznaję, przeżywam i wyznaję życiem.

: Rozmyślanie o tajemnicach Różańca powinno wpływać na nasze życie. Różaniec jest modlitwą intelektu, serca, woli. Cały człowiek bierze udział w modlitwie, bo modlitwa to oddanie się Bogu całego człowieka, z tym wszystkim, czym jest i co posiada. Dlatego nasze problemy, przeżycia, radości i bóle staramy się łączyć z tajemnicami życia Jezusa i Maryi. Tam szukamy rozwiązania trudności. W ten sposób chcemy upodobnić się do Chrystusa i Jego Matki, zjednoczyć się z Nim, nadać głębszy sens codziennym sprawom. Trzeba dziecku pokazać praktycznie, jak można żyć tajemnicami Różańca. Jeśli pragniemy dobrze przeżyć dzień, warto wybrać sobie jedną z tajemnic, odpowiednią do aktualnych wydarzeń, i z nią łączyć się duchem. Na przykład, gdy chcemy wytłumaczyć dziecku, jak ważną sprawą jest posłuszeństwo woli Bożej - wybieramy tajemnicę I - zwiastowanie, i staramy się naśladować Maryję, która zawsze mówiła Bogu "tak". Jeśli pomagamy bliźnim lub jesteśmy zajęci pracami domowymi, będzie nam wzorem Maryja z tajemnicy nawiedzenia św. Elżbiety. Tajemnica V - odnalezienie Pana Jezusa w świątyni, ukaże dziecku sens posłuszeństwa rodzicom. Gdy ktoś z rodziny choruje, cierpi, smuci się, jest skrzywdzony - wybieramy tajemnice bolesne. Tajemnice światła będą nam towarzyszyć w apostolstwie itd.

Dzieci powinny wiedzieć, że ufna modlitwa, łączenie się myślą i sercem z Bogiem, daje moc do wykonywania Jego woli.

Trzeba też wyprosić Różańcem łaskę kontrolowania swoich zachowań, rozróżniania dobra i zła, więc do każdej tajemnicy będziemy układać punkty do rachunku sumienia.

Jak wprowadzać dzieci w modlitwę różańcową?

Ojciec Święty Jan Paweł II napisał 16 X 2000 r. piękny list apostolski o Różańcu, w którym wezwał rodziny, aby powróciły do wspólnej modlitwy różańcowej jako pewnego rodzaju metody wychowania dzieci.

Sobór mówi, że rodzice mają zadanie wychowania dzieci do modlitwy. Jeżeli nauczymy dzieci modlić się - nawiązywać kontakt z Bogiem, szukać w modlitwie pomocy w trudnościach - to osiągniemy to, co jest najważniejsze.

Modlitwą różańcową wypraszamy harmonię i pokój w rodzinie, gromadzimy posag duchowy dla dzieci - nawet jeszcze przed ich narodzeniem.

WIDOK RÓŻAŃCA

Już najmniejsze dzieci można zapoznać z różańcem, wieszając go nad łóżeczkiem. Maluch zwraca uwagę na ładny kolorowy lub błyszczący przedmiot. Ogląda go, czasami dostaje krzyżyk do pocałowania, trzyma w rączce paciorki, gdy rodzice się modlą. Warto ożywić naszą wiarę w moc sakramentaliów (przedmiotów poświęconych) i otaczać nimi dzieci.

ŚWIADECTWO

Małe dzieci patrzą na wspólnie modlących się rodziców, a w ich podświadomości zostaje wrażenie - "to coś ważnego, świętego". Dziecko wyczuwa nadprzyrodzoną atmosferę, jedność, wzajemną życzliwość. Nie powinno być zmuszane do wspólnego odmawiania Różańca, aby nie pozostało w nim na całe życie wrażenie, że jest to coś męczącego. Jednak musi wiedzieć, że gdy rodzice i starsze rodzeństwo modlą się, trzeba być cicho i nie przeszkadzać.

ATMOSFERA SACRUM

Dążmy do tego, aby dziecko samo zapragnęło włączyć się w modlitwę, bo to chwila święta. Staramy się więc wytworzyć atmosferę sacrum. Ustawiamy i ozdabiamy kwiatami obrazy, zapalamy świece, śpiewamy pieśni. Najmłodsze dzieci podczas modlitwy rodzice mogą trzymać na kolanach.

Współczesnym dzieciom - nadpobudliwym, które często nie potrafią skoncentrować się dłużej na jednym temacie, zadaniu ani tym bardziej na modlitwie, potrzebne są pomoce dodatkowe, które angażują wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk. Chcę zaprezentować serię takich pomocy do modlitwy.

Naukę modlitwy różańcowej zaczynamy od odmawiania "Ojcze nasz" i jednego "Zdrowaś Mario", potem trzech, aż dzieci zapragną odmówić całą tajemnicę. Oczywiście, ucząc ich na pamięć tych modlitw, tłumaczymy treść w nich zawartą. Do tego mogą posłużyć odpowiednie książeczki z obrazkami.

Następnym etapem jest poznanie tajemnic Różańca. Dzieciom jeszcze nieczytającym pokazujemy obrazki (można kupić taki komplet). Robimy z kartonu podstawkę, na której ustawiamy podczas modlitwy ilustrację przedstawiającą odmawianą tajemnicę. To bardzo ułatwia rozważanie, a także odnoszenie tej tajemnicy do wydarzeń dnia (jeśli postawimy ją na biurku do następnego wieczora).

Obrazek przedstawiający tajemnicę może także wisieć na ścianie. W tym celu naklejamy obrazki na osobnych kartonach, a u góry robimy otwory dziurkaczem i przewlekamy przez nie wstążeczkę.

Jeszcze lepszą formą zapoznania dzieci z tajemnicami są duże obrazki do kolorowania. Jeżeli dziecko coś robi, dłużej zatrzymuje uwagę na danym temacie, wówczas rodzice mogą głębiej wyjaśnić treść tajemnicy. Poznać części Różańca i tajemnice może ułatwić wykonanie kieszonkowej książeczki - harmonijki.

Na długim pasku kartonu, odpowiednio pogiętym, naklejamy obrazki tajemnic i piszemy ich nazwy. Każda część Różańca powinna mieć innego koloru karton, na którym jest zapisana. Na przykład radosna - niebieski, światła - żółty, bolesna - fioletowy, chwalebna - zielony. Po złożeniu harmonijki oprawiamy ją w okładkę i zawiązujemy kokardką. Rozłożona i ustawiona na stole harmonijka pozwala objąć wzrokiem wszystkie tajemnice po kolei. Można ją także zabrać na nabożeństwa różańcowe do kościoła.

W celu poznania tajemnic stosujemy różnorodne formy zajęć. Układanki zawierające element szukania, zagadki są dla dzieci nie tylko dodatkową zachętą, ale pobudzają do logicznego myślenia. Prezentowane modele pomocy to tylko część pomysłów, które powinno się potraktować twórczo - modyfikując według potrzeb i upodobań. Małym dzieciom polecamy szukanie drugiego takiego samego obrazka, starsze układają po kolei ilustracje tajemnic i dobierają do nich podpisy.

PIERWSZE ROZWAŻANIA TAJEMNIC

Naukę rozważania tajemnic można rozpocząć w formie wierszowanej lub poprzez śpiew. Dzieci robią dla siebie książeczki skorowidze.

Każda tajemnica Różańca ma własną stronę, na której dzieci nalepiają obrazek, piszą nazwę tajemnicy i słowa pieśni.

Wiązanie modlitwy z programem szkolnym

Dla dzieci uczących się czytać proponujemy zajęcia łączące modlitwy z programem szkolnym. Staramy się wyrabiać jak najwięcej skojarzeń między religią a życiem codziennym.

Dzieci uczące się liter w książeczce z obrazkami tajemnic wpisują litery i rysują (lub naklejają obrazki) symbole. Na przykład tajemnica I Zwiastowanie NMP: A - anioł, B - Bóg, M - Maryja; tajemnica II Nawiedzenie św. Elżbiety: E - Elżbieta, D - Duch Święty, J - Jan; tajemnica III - Boże Narodzenie: D - Dzieciątko, Ż - żłóbek, P - pasterze, K - królowie, itd. Również naukę cyfr można połączyć z tajemnicami.

Dla urozmaicenia stosujemy różne techniki: stemple literowe i cyfrowe, szablony do obrysowywania, wycinanki, obrazki z gazet.

Dla dzieci uczących się czytać proponujemy także grę - domino sylabowe. Nazwy tajemnic piszemy sylabami na kartonikach i wycinamy. Z powstałej "sieczki sylabowej" dzieci tworzą wyrazy i układają pod odpowiednimi obrazkami. Sposoby gry mogą być różne.

Dla dzieci zaniedbanych religijnie, czytających dobrze, ale nienauczonych modlitwy polecamy rozsypankę wyrazową "Zdrowaś Maryjo" (słowa modlitwy są napisane na pojedynczych kartonikach - należy ułożyć kartoniki z wyrazami w kolejności).

Dzieci mogą same układać "rozsypanki" związane z treścią tajemnic. Na przykład rozsypanka do tajemnicy I radosnej - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Rozsypanka do tajemnicy II radosnej - Nawiedzenie św. Elżbiety.

POGŁĘBIENIE ROZWAŻANIA

Do dalszej nauki rozważania służy rodzaj osobistego notatnika.

Na dużych kartonowych planszach piszemy nazwy tajemnic, naklejamy obrazek, a pod spodem robimy dwa poziome nacięcia, poprzez które można przełożyć karteczki z rozważaniami. (Każda tajemnica ma swoją planszę). Starsze dzieci piszą same teksty do rozważania. Mogą to być słowa z Pisma Świętego, modlitwy i własne myśli. W górnej części kart robimy otwory dziurkaczem i przewlekamy przez nie wstążkę, aby "notatnik" mógł wisieć na ścianie (pomoc wydrukowana przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek - "Odkryj sekrety różańca" Ewa Hanter).

Dla rozpalenia wiary w potęgę Różańca polecamy literaturę zawierającą świadectwa i przykłady skuteczności tej modlitwy (Z wydrukowanych pomocy autorki: "Zwycięstwa różańcowe" - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, "Tyś wielką chlubą naszego Narodu" - Wydawnictwo Fundacja "Nasza Przyszłość").

Starsze dzieci i młodzież zachęcam do odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Wydana przez Siostry Loretanki książka pt. "W szkole mądrości Maryi" zawiera obrazki (po 14 do każdej tajemnicy) i teksty, które pomogą skupić się podczas piętnastominutowych rozmyślań.

Starszej młodzieży, która pragnie pogłębić swoją medytację tajemnic, polecam książki: "Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi" - rozmyślania na pierwsze soboty miesiąca, i "Rozważania różańcowe" - wybór tekstów z Biblii, Katechizmu Kościoła Katolickiego, ojców Kościoła, dokumentów papieskich i pism świętych - wyd. Apostolicum.

Ewa Hanter

   

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 22.06.2024, 22:11
 Jak odmawiać różaniec dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawdę sprawiedliwość szczerość szacunek szczęście uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję żeby mądrze pieniądze wydawali dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego Polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc dziękuję modlitwa cuda czyni dziękuję miłość cuda czyni dziękuję nadzieja cuda czyni dziękuję pokora cuda czyni dziękuję sprawiedliwość cuda czyni dziękuję szczerość cuda czyni dziękuję szacunek cuda czyni dziękuję szczęście cuda czyni dziękuję uczciwość cuda czyni dziękuję ufność cuda czyni dziękuję wiara cuda czyni dziękuję wiara to pewność bez dowodu dziękuję wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję marzenia się spełniają dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 22.06.2024, 22:05
 Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę o pomoc tu proszącym dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawdę sprawiedliwość szczerość szacunek szczęście uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję żeby mądrze pieniądze wydawali dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o codzienne różańca zamawianie dziękuję chociaż cząstki różańca dziękuję różaniec ratunek dla świata dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego Polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Matko Boża Różańcowa kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc dziękuję modlitwa cuda czyni dziękuję miłość cuda czyni dziękuję nadzieja cuda czyni dziękuję pokora cuda czyni dziękuję sprawiedliwość cuda czyni dziękuję szczerość cuda czyni dziękuję szacunek cuda czyni dziękuję szczęście cuda czyni dziękuję uczciwość cuda czyni dziękuję ufność cuda czyni dziękuję wiara cuda czyni dziękuję wiara to pewność bez dowodu dziękuję wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję marzenia się spełniają dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Basia : 18.06.2024, 19:03
 Maryjo Różańca Świętego błagam i proszę o pracę dla syna Mikołaja aby dostał się do wojska blisko domu Proszę o telefon z WCR że jednak jest dla niego miejsce na żołnierza zawodowego Proszę o kupienie własnego mieszkania i spłatę kredytu aby godnie żyć Uwolnij od tej biedy i nędzy Błagam pomóż mi
 Basia : 18.06.2024, 19:02
 Maryjo Różańca Świętego błagam i proszę o pracę dla syna Mikołaja aby dostał się do wojska blisko domu Proszę o telefon z WCR że jednak jest dla niego miejsce na żołnierza zawodowego Proszę o kupienie własnego mieszkania i spłatę kredytu aby godnie żyć Uwolnij od tej biedy i nędzy Błagam pomóż mi
 Basia : 18.06.2024, 19:02
 Maryjo Różańca Świętego błagam i proszę o pracę dla syna Mikołaja aby dostał się do wojska blisko domu Proszę o telefon z WCR że jednak jest dla niego miejsce na żołnierza zawodowego Proszę o kupienie własnego mieszkania i spłatę kredytu aby godnie żyć Uwolnij od tej biedy i nędzy Błagam pomóż mi
 Basia : 18.06.2024, 19:01
 Maryjo Różańca Świętego błagam i proszę o pracę dla syna Mikołaja aby dostał się do wojska blisko domu Proszę o telefon z WCR że jednak jest dla niego miejsce na żołnierza zawodowego Proszę o kupienie własnego mieszkania i spłatę kredytu aby godnie żyć Uwolnij od tej biedy i nędzy Błagam pomóż mi
 Basia: 11.06.2024, 18:55
 Maryjo błagam i proszę o ogromną wygraną na loterii aby kupić własne mieszkanie aby nie budzić pogardy wśród ludzi szczególnie córki zięcia wnukówi znajomych Błagam o pracę dla syna Proszę pomóż mi
 witold: 03.06.2024, 20:48
 matko proszę cię o szczęście dla wszystkich ludzi i żebyś dbała o nas i nasz naród
 DAN: 27.05.2024, 07:05
 12 obietnic, jakie Jezus przekazał św. Małgorzacie Alacoque, czcicielom swego Boskiego Serca: 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony. 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną. 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.
 Asia: 02.04.2024, 06:17
 Matuchno Najświętsza wysłuchaj moich próśb.Amen.
 Asia: 02.04.2024, 06:17
 Matuchno Najświętsza wysłuchaj moich próśb.Amen.
 Asia: 02.04.2024, 06:17
 Matuchno Najświętsza wysłuchaj moich próśb.Amen.
 Pol: 01.04.2024, 14:14
 Aborcja jest ok i eutanazja tez jest ok.
 Bart. Tomasz : 28.03.2024, 23:07
 Matko. Boża. Różaniec owa. Proszę. Cię. O. Zdrowie. Boże. Błogosławieństwo. Dała. Urszuli. Łojewskej.
 Bart. Tomasz : 26.03.2024, 23:36
 Matko. Boża. Różańcowa. Proszę. O. Radość. Życia. Wiecznego. W. Domu. Ojca. Dla. S. P. Marka. Matuszewskiego.
 Bart. Tomasz : 26.03.2024, 23:36
 Matko. Boża. Różańcowa. Proszę. O. Radość. Życia. Wiecznego. W. Domu. Ojca. Dla. S. P. Marka. Matuszewskiego.
 Bart. Tomasz : 22.02.2024, 22:30
 Proszę. Cię. Matko. Boza. Radość. Życia. Wiecznego. W. Domu. Ojca. Dla. S p. Andrzeja. Litfinczuka
 Bart. Tomasz : 22.02.2024, 22:28
 Matko. Boża. Proszę. Cię. O. Radość. Życia. Wiecznego. W. Domu. Ojca. Dla. S p. Walentyny. Polch
 Bart. Tomasz : 29.01.2024, 22:24
 Matko. Boża. Różnicowa proszę. Cię. O. Zdrowie. Boże. Błogosławieństwo. I. O. Łaskę. Wytrywania. W. Powołaniu. Dla. Wszystkich. Barci. Bonifratów. I. O. Nowe. Liczne. Powołania. Do. Zakonu. Bonifratów.
 Bart. Tomasz : 29.01.2024, 22:24
 Matko. Boża. Różnicowa proszę. Cię. O. Zdrowie. Boże. Błogosławieństwo. I. O. Łaskę. Wytrywania. W. Powołaniu. Dla. Wszystkich. Barci. Bonifratów. I. O. Nowe. Liczne. Powołania. Do. Zakonu. Bonifratów.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Tresć


[ Powrót ]

 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej