Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec

"Różaniec jest zawsze moją
ulubioną modlitwą"

- Jan Paweł II

Modlitwa różańcowa Obietnice różańcowe Świadectwa różańcowe Akcje
Historia różańca Rozważania Cuda różańcowe

Różaniec jest najpotężniejszą
bronią, jaką możemy się
bronić na polu walki.

- Siostra Łucja z Fatimy

Pieśni do tajemnic Różańca

     Poniżej zamieszczamy pieśni do tajemnic Różańca. Pieśń można śpiewać na melodię "Już od rana rozśpiewana chwal o duszo Maryję" Część I. III. IV - autor nieznany. Część II światła - autor Janina Jemielita.

     Część radosna

     Zwiastowanie NMP

     Słuchaj głosu Gabriela,
     Święta Panno, raduj się,
     Że na Matkę Zbawiciela
     Bóg wszechmocny wybrał Cię.
     Między wielu niewiastami
     Najgodniejszą byłaś Ty,
     Nosić Króla nad królami,
     O Maryjo, chwała Ci!

     Nawiedzenie św. Elżbiety

     Duchem Świętym napełniona
     Do Elżbiety niesiesz wieść,
     Ona łaską oświecona
     Cudów Bożych głosi pieśń.
     Zachwyconej Matce Jana,
     Śpiewasz Maryjo cudny hymn:
     Wielbi dusza moja Pana,
     Moje szczęście tylko w Nim.

     Narodzenie Pana Jezusa

     W nędznej szopie narodzony
     Królów Król, wszechświata Pan,
     W zimnym żłóbku położony
     Na zbawienie ludziom dan.
     Chór Aniołów "Bogu Chwała"
     Śpiewa wśród złocistych zórz.
     Drży z radości ziemia cała,
     Pokój na nią spływa już.

     Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

     Święta Matko, gdy w świątyni
     Ofiarujesz Dziecię twe.
     Już Symeon wróżbę czyni,
     Że Bóg zrani serce Twe,
     Do Jezusowej ofiary,
     Święta Matko, wierny lud
     Łączy swe ubogie dary,
     Swoje prace, ból i trud.

     Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

     Przez trzy dni Go poszukuje,
     Troska w radość zmienia się.
     Gdy w świątyni odnajduje
     Wśród uczonych Dziecię Swe.
     Niech Jezusa nie tracimy,
     Święta Matko wspomóż nas.
     Niech Go zawsze znajdujemy
     W sercach naszych w każdy czas.

     Część światła

     Chrzest Pana Jezusa

     Duchem Świętym namaszczony
     hrzest pokuty przyjął Pan.
     Teraz w wodzie zanurzony,
     Wkrótce w Krwi, płynącej z Ran.
     Zbawco Święty, dziękujemy.
     Ciemność naszą wziąłeś Sam.
     Światło Twoje przyjąć chcemy.
     Matko Łaski, pomóż nam.

     Cud w Kanie Galilejskiej

     Na weselu Jezus gości
     U szczęśliwej spośród par.
     Nic nie zmąci tam radości.
     Matka im wyprasza dar.
     Stań też Matko w naszym progu.
     Niech nas wesprze dobroć Twa.
     W codzienności wiernej Bogu
     Niech rodzina nasza trwa.

     Głoszenie Ewangelii

     Ileż pracy, znoju, trudów
     Podjął Mistrz, by zbudzić nas!
     Ileż wezwań, znaków cudów,
     By przybliżyć łaski czas!
     Matko wołasz: Zbudź się duszo,
     Przyjmij Słowo, Życie bierz!
     Jezus wzywa! Jezus kocha!
     On Twym Panem! Jemu wierz!

     Przemienienie na górze Tabor

     Szaty Pana jaśniejące.
     Na Obliczu chwały blask.
     Serca uczniów gorejące.
     Chcą tu zostać w szczęściu łask.
     Ty wiesz, Matko - jak prawdziwa
     dla nas wszystkich, jest ta wieść:
     Że z Taboru zejść nam trzeba,
     by z Jezusem krzyż swój nieść.

     Ustanowienie Eucharystii

     Jezus w Apostołów gronie,
     Zanim podjął Męki trud,
     Swej miłości odkrył tonie,
     Sprawił tam przedziwny cud.
     Odtąd z nami jest w Kościele,
     Eucharystii jest to czas.
     Zjednoczonych w Boskim Ciele,
     Matko Światła, prowadź nas!

     Część bolesna

     Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

     W smutnym ogrodzie oliwnym,
     Jezus klęczy w straszną noc.
     Zatrwożon widzeniem dziwnym,
     Groźnej męki czuje moc.
     Chętnie kielich ten przyjmuje,
     O Maryjo, za Twój lud,
     Za grzeszników ofiaruje
     Męki swojej ból i trud.

     Biczowanie Pana Jezusa

     Pod biczami katowskimi
     Krew z najświętszych płynie Ran,
     Z rękami przywiązanymi
     Cicho cierpi Chrystus Pan,
     Każdy cios Twe Serce rani,
     Strasznie cierpi dziś Twój Syn,
     Za nas, o Najświętsza Pani,
     Na zgładzenie naszych win.

     Ukoronowanie cierniową koroną

     Ostra korona cierniowa
     Sprawia Mu nieznośny ból,
     Siłą na głowę wtłoczona,
     Jakże cierpi Chrystus Król,
     Znikąd nie ma już pociechy,
     Matko Święta, w straszne dni
     Syn za moje cierpi grzechy,
     O Maryjo, przebacz mi.

     Droga krzyżowa

     Ciężkim krzyżem obarczony,
     Tysiącem okryty ran,
     Zgrają łotrów otoczony,
     Na Kalwarię idzie Pan,
     Upada trzykroć wśród drogi,
     O Maryjo, Serce Twe
     Znowu ból przeszywa srogi,
     Jakże kochasz Dziecię swe.

     Śmierć na krzyżu

     Krzyż wysoko się unosi,
     Krew wypływa z Boskich Ran,
     Jego Serce za nas prosi,
     Kiedy w mękach kona tam.
     Wraz z ofiarą wypełnioną,
     My, Maryjo, dzieci Twe.
     Z duszą Twoją udręczoną
     W żalu szczerym łączym się.

     Część chwalebna

     Zmartwychwstanie Pana Jezusa

     Niech rozbrzmiewa Bożej chwały
     Pieśń radosna w świata dał,
     Bo Zbawiciel zmartwychwstały
     W radość zmienia ból i żal.
     Już minęła Twa udręka,
     Matko, radość w sercu drży,
     Gdy Twojego Syna ręka
     Sama Twe ociera łzy.

     Wniebowstąpienie Pana Jezusa

     Otoczon gronem Aniołów
     Do niebios wznosi się bram,
     Spośród wiernych Apostołów
     Zbawca nasz Pan Jezus sam.
     Matka jeszcze pozostała
     Na pociechę uczniom swym.
     By w świętości ich wspierała,
     Aż się wszyscy złączą z Nim.

     Zesłanie Ducha Świętego

     W Wieczerniku zgromadzeni
     Z Matką Przenajświętszą wraz,
     W cichych modłach zatopieni
     Uczniowie spędzali czas.
     Nagle języki ogniste,
     Nad głowami szum i ruch,
     W Apostołów serca czyste
     Zstąpił z nieba Święty Duch.

     Wniebowzięcie NMP

     Na tej ziemi Matka Święta
     Wypełniła wszystko już,
     Z duszą z ciałem w niebo wzięta
     Przez aniołów w blaskach zórz,
     Wieczne szczęście już Jej świeci,
     Z Boskim Synem łączy się,
     Dla nas, swoich ziemskich dzieci,
     Hojne dary z nieba śle.

     Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

     Radość w niebie znów panuje,
     Hymny cudne wkoło brzmią,
     Sam Pana Jezus koronuje
     Na Królową Matkę swą,
     Pozwól, Matko, prosim Ciebie,
     Kiedy miną życia dni,
     Z Aniołami w cudnym niebie
     Wieczną chwałę śpiewać Ci.


   

Wasze komentarze:
 Zygmunt: 02.09.2020, 19:35
 Matko Różańcowa proszę Cię poprowadź mnie co i jak dalej mam robic. Czy nadal walczyć choć to po ludzku jest niemożliwe? Mamo proszę poprowadź mnie!!!
 Brat. Grzegorz: 28.08.2020, 22:18
 Proszę. Cię. Matko. Boża. Różańcowa. O. Zdrowie. I. Boże. Błogosławienstwo. I. Opiekę. Matki. Bożej. Częstochowskiej. I. O. Dary. Ducha. Św. Dla. Maryli. I. Aleksandra.
 Hania: 26.08.2020, 01:03
 Matko Różańcowa proszę Cię z całego serca zjednocz moją rodzinę, nawróć zbłąkanych, opętanych i zagubionych, przyczyń się za nami u Boga Ojca Wszechmogącego. Amen
 Brat. Grzegorz: 24.08.2020, 23:01
 Proszę. Cię. Matko. Boża. Różańcowa. O. Zdrowie. I. Boże. Błogosławienstwo. I. Łaskę. Wytrywania. W. Powołaniu. I. Szczęśliwe. Przyjęci. Do. Zakonu. Paulinów. Dla. Brata. Grzegorza.
 Brat. Grzegorz: 24.08.2020, 22:56
 Proszę. Cię. Matko. Boża. Różańcowa. O. Zdrowie. I. Boże. Błogosławienstwo. I. Opiekę. Matki. Bożej. Częstochowskiej. Dla. Marcina. Woźniaka.
 Bernadeta : 15.08.2020, 21:52
 Matko Boska ratuj moja rodzine
 Elcia Kurek 14072020: 14.07.2020, 21:31
 Kocham Cie Matenko upros łaske zdrowia dla moich dzieci Pawła i Kasi zeby sie modlili do Ojca Niebieskiego Jezusa Chrystisa
 Elcia Kurek 14072020: 14.07.2020, 21:26
 Kocham Cie Matenko upros łaske zdrowia dla moich dzieci Pawła i Kasi zeby sieodlili
 Beata: 06.07.2020, 22:21
 Matko Boża Różańcowa proszę Cię o zdrowie ciała i duszy dla mojego wnuka Aleksandra. Amen
 Anna: 03.07.2020, 12:35
 Szczęść Boże. Proszę o modlitwę za mojego wujka Mariana o uzdrowienie go z choroby Płuc na ciele i duszy. proszę o jego nawrócenie sercem do Pana i przemianę życia. Proszę o Boże prowadzenie i ochronę mnie i wujka w czasie jego choroby oraz o potrzebne siły dla nas. Niech Pan zanurza nas każdego dnia we swojej krwi przenajświętszej każdego dnia chroni, strzeże i błogosławi.
 Agnieszka : 01.07.2020, 22:36
 Mateńko Ukochana okaż łaskę uzdrowieniuzdrowienia dla mojego synka Jasia z choroby nowotworowej. Mniej w opiece mojego synka Jurka oraz męża i rodzinę. Proszę z głębi serca i łaski oraz pokój na świecie. Agnieszka
 Mama .: 14.06.2020, 18:33
 Cudowna Najdroższa Matuchno Różańcowa błagam o łaski dla syna . Spraw by prośby o które błagam zostały wysłuchane.
  Rodzice .: 14.06.2020, 18:23
 Cudowna Matuchno Różańca Św . błagamy o łaski dla syna. Miej go w opiece ,postaw na jego drodze życia odpowiednią dziewczynę.
 Justyna: 09.05.2020, 19:17
 Blagam aby andrzej nie pil alkoholu
 Ania: 07.05.2020, 07:35
 Matko Najświętsza, polecam Twojej opiece moich chrzestnych rodziców, daj im zdrowie i łaski🌹
 Mariusz: 05.05.2020, 07:37
 Matko uratuj moje małżeństwo Proszę odmówcie różaniec za małżeństwo i jedność rodziny za Pauline i Mariusza Olsztyna
 Sylwia : 04.05.2020, 21:31
 Matko, proszę o pomoc dla naszej udręczonej, umiłowanej Ojczyzny oraz w sprawie Piotra, Piotra, Zbigniewa, Radosława, Romualda, Damiana, Joanny, Romana, Emilii i Jacka. Matko, pomóż mi wyzdrowieć i pojednać się z Bogiem, z moją siostrą i z Piotrem! Dziękuję i błogosławię! - Sylwia
 Beata: 01.05.2020, 17:55
 Matko Rozanca proszę Ciebie o abys mi pomogla z moimi sąsiadami .
 Aniela: 21.04.2020, 07:54
 Matko Różańcowa wypros łaskę wiary dla moich dzieci i, proszę cię równiez o to by ta pandemia sie skończyła byśmy mogli zyć bez strachu spraw również by moja sytuacja finansowa się poprawiła wiem ze twój Syn a nasz Pan nie zostawi nas bez pomocy.. Ufam ze nie zostawisz nas w potrzebie. Amen
 Malgorzata: 14.04.2020, 14:33
 Matuchno moja najukochansza. Zabierz odemnie ta chorobe
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej