Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania PerełkiMagnificat...

Wielbią dusze nasze Pana
za wielkie dzieła,
których dokonał
za pośrednictwem
Matki Bożej Fatimskiej!
Nabożeństwo
Pierwszych Sobót Miesiąca

Historia nabożeństwa

     W centrum fatimskich objawień znajduje się trzyczęściowa tajemnica. Dwie pierwsze części zostały już wyjawione przed laty: to prawda o istnieniu piekła i nabożeństwie pierwszych sobót. Została one ujawnione przez Siostrę Łucję na początku historii objawień fatimskich - pod koniec 1927 r.

    Ktoś zapyta, dlaczego te dwie części zostały tak szybko ujawnione? Odpowiedź jest prosta: za ich pomocą Bóg chce pomóc światu zagrożonemu przez zło. Wizja piekła z lipca 1917 r. ma nam uświadomić "nieopłacalność" grzesznego korzystania z rzeczy doczesnych... Przypomina się słynny "zakład Pascala", za pomocą którego wybitny uczony francuski udowadniał konieczność kierowania się w życiu zestawem praw moralnych. Jeśli - rozumował Pascal - istnieje życie wieczne, do którego człowiek może się dostać unikając grzechu i wybierając trudne dobro, to mądrzej jest zrezygnować nawet z kilkudziesięciu lat największych przyjemności, by cieszyć się szczęściem przez całą wieczność, niż korzystać z doczesnych radości za życia na ziemi, a cierpieć przez całą wieczność. Obie strony tego wzoru - tłumaczył jeszcze - są tak nieproporcjonalne, zarówno co do ilości czasu jak i jakości szczęścia, że opłaca się zaryzykować i prowadzić życie ascetyczne nawet wtedy, jeśli prawdopodobieństwo istnienia wieczności byłoby niewielkie...

     Patriarcha Lizbony, Kardynał Cerejra, powiedział, że objawienie w Fatimie to manifestacja Niepokalanego Serca Maryi w naszym współczesnym świecie, manifestacja zbawcza. Nabożeństwo Pierwszych Sobót należy do najważniejszych elementów składowych kultu Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża w swych objawieniach w 1917, a następnie w 1925 i 1929 r. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona, wiele łask nie może zostać udzielonych światu...

     A cóż dopiero mówić o oczywistości tego rozumowania, jeżeli dostarczyłoby się człowiekowi dowodu na istnienie piekła! Bóg dał nam go przez ukazanie dzieciom fatimskim wizji miejsca potępienia wiecznego. Sens objawienia pierwszej tajemnicy fatimskiej jest więc oczywisty. Ma ono powstrzymać nas od popełniania zła, nawet jeśli motywacją do zmiany naszego życia na lepsze będzie strach, nie miłość.

"Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie."

Matka Boża Fatimska, 13 lipca 1917

     Za to druga część tajemnicy fatimskiej mówi właśnie o miłości! Przede wszystkim o miłości do Najświętszej Maryi Panny, o wynagradzaniu Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, jakimi ludzie obrażają Ją w Jej świętości i otrzymanej przez Boga misji. Mówi również o miłości do grzeszników, a więc o naśladowaniu Maryi w Jej postawie szczególnego matczynego zatroskania o chore dzieci, zagrożone śmiercią wieczną.

     Podobnie jak temat grzechu przewija się przez wszystkie rozmowy Hiacynty, Franciszka i Łucji z Matką Bożą Fatimską, tak jest i z tematem Serca Maryi i wynagradzania mu za zniewagi. Istotne elementy nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi zostały przekazane już w czerwcu 1917 r., a więc - co ciekawe - przed ujawnieniem dzieciom pierwszej tajemnicy fatimskiej - przed słynną wizją piekła. Mało kto zwraca uwagę na ten element Maryjnej logiki, według której Matka Najświętsza mówi najpierw o tajemnicy skierowanej do swych czcicieli, tajemnicy miłości, i wyraźnie daje do zrozumienia, że "druga" tajemnica fatimska ma znaczenie pierwszorzędne, że właśnie dla jej przekazania i rozpowszechnienia Łucja ma żyć przez wiele lat. Dopiero później Maryja mówi o tajemnicy adresowanej do ludzi bardziej obojętnych i nie żyjących pragnieniem zjednoczenia z Bogiem, o tajemnicy, w której motywacją do zmiany życia jest strach przed potępieniem. Podczas czerwcowego spotkania Matka Boża tłumaczy misję zleconą Łucji: "Ty jednak zostaniesz tu przez - jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym - tłumaczy - ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmie, temu obiecuję zbawienie dla ozdoby mego tronu". Dziewczynkę, zmartwioną, że zostanie sama, pociesza: "Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga".

     Wtedy nastąpiła słynna wizja Niepokalanego Serca Maryi. "W chwili, gdy [Maryja] wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i - jak wspomina Łucja - przekazała nam... odblask tego niezmiernego światła... Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię". W swym wspomnieniu Siostra Łucja skomentowała to wydarzenie następująco: "Wydawało się nam, że tego dnia światło miało przede wszystkim utwierdzić w nas poznanie i miłość szczególną do Niepokalanego Serca Maryi... Od tego dnia - dodaje odczuwaliśmy w sercu bardziej płomienną miłość do Niepokalanego Serca Maryi".

     "Przed prawą dłonią Matki Bożej - pisze dalej fatimska wizjonerka - znajdowało się Serce otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia".

     Miesiąc później, już po ukazaniu dzieciom wizji piekła, Maryja nawiązuje do wyjawionej już wcześniej idei Nabożeństwa Pierwszych Sobót. Mówi: "Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: «O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»". A po wspomnianej już wizji piekła dodaje m. in.: "Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje".

     Związek obu znanych nam części tajemnicy fatimskiej jest wyraźny. Nabożeństwo Pierwszych Sobót ma być nie tylko środkiem oddawania czci Matce Najświętszej i formą własnego uświęcenia, ale i skutecznym środkiem ratowania ludzi przed wiecznym potępieniem.

"Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»."

Matka Boża Fatimska, 13 lipca 1917

     Pełne objawienie treści nabożeństwa pierwszych sobót zostało ukazane Siostra Łucji 10 grudnia 1925 r. w klasztorze w Pontavedra. Fatimska wizjonerka, już zakonnica, miała kolejne widzenie Matki Bożej, która tym razem pokazała się z Dzieciątkiem Jezus. Wizja była szczególnie osobista i towarzyszyła jej bardzo intymna atmosfera przyjaźni i zażyłości; czytamy bowiem w napisanym przez Siostrę Łucję tekście, że "Najświętsza Maryja Panna położyła Łucji rękę na ramieniu" i "pokazała cierniem otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce", zaś Dzieciątko Jezus powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał".

     Jezus prosi o zrównoważenie (a właściwie o przeważenie) zła dobrem, zniweczenia siły zła, które wbija ciernie w Serce Maryi, siłą dobra, która sprawi, że stare kolce zostaną wyjęte, a nowe ostre kolce nigdy nie dotkną Niepokalanego Serca Maryi. Taki jest sens zadośćuczynienia czy wynagrodzenia.

"Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje."

Matka Boża Fatimska, 13 lipca 1917

     Po słowach Dzieciątka Jezus odezwała się Maryja: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc ze wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec 1 przez 15 minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia".

     Tak, skoro "ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią" Niepokalane Serce Maryi, trzeba stale mu wynagradzać...

     Raz jeszcze Matka Najświętsza wskazała na znaczenie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Było to podczas ostatniego ujawnionego przez Łucję objawienia, które miało miejsce w hiszpańskim klasztorze w Tuy, 13 czerwca 1929 r. W wizji, jaką oglądała wizjonerka, "pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boża Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem... Matka Boża rzekła do mnie: «Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu... Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie...»"

     Nie nam wnikać w plany Bożej Opatrzności, ale można się pokornie domyślać, że realizacja obietnic Matki Bożej Fatimskiej została uzależniona od dwojakiej współpracy Kościoła z Niepokalanym Sercem Mani. które ma umożliwić Bogu wylanie na świat łaski wypełniające Serce Matki Bożej. Pierwszy wymiar to działanie Ojca Świętego i biskupów, w więc kościelnej hierarchii - mają oni poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Drugi wymiar dotyczy wiernych, całego ludu Bożego - ma on praktykować Nabożeństwo Pierwszych Sobót i w ten sposób okazać miłość i pragnienie wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsza forma współpracy została już przeprowadzona i przyjęta przez Boga. Jan Paweł II poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, co pociągnęło za sobą zapowiedziany w Fatimie upadek komunizmu. Drugi wymiar współpracy ciągle leży przed nami... Dopóki świat nie zacznie żyć Nabożeństwem Pierwszych Sobót, dopóty nie staniemy się świadkami triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
Nowenna Pompejańska Nowenna Pompejańska
Praca zbiorowa
Wiele osób przyznaje, że łaski wyproszone w tej modlitwie przerosły ich oczekiwania, a problemy powierzone Bogu i Maryi zostały rozwiązane w sposób dla nich zaskakujący, na miarę Bożej hojności i nieskończonego miłosierdzia... » zobacz więcejWasze komentarze:
 G: 05.08.2012, 14:54
 Matko Boza otocz swa matczyna opieka nasza rodzine wskaz nam droge bysmy juz nie bladzili.Bog zaplac
 Ella: 04.08.2012, 01:14
  PANI FATIMSKA ... KLĘKAM PRZED TOBĄ W KOLEJNĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA ABY WYNAGRODZIĆ MOIMI CIERPIENIAMI I TROSKAMI KRZYWDY WYRZĄDZONE TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU. BŁAGAM UPROŚ U SYNA ZDROWIE NAM CHORYM , CIERPIĄCYM NA CIELE I DUCHU. PROSZĘ ZA MOJĄ CÓRCIĄ O UZDROWIENIE JAKIE JUŻ SIĘ DZIEJE. NIEPOKALANE SERCE MARYI - MÓDL SIĘ ZA NAMI I UPRASZAJ ŁASKI POTRZEBNE NAM DO ZIEMSKIEGO PIELGRZYMOWANIA. TOBIE MATKO POLECAM WSZYSTKICH POSZKODOWANYCH W POGODOWYCH KATAKLIZMACH.MIEJ W OPIECE TYCH NIESZCZĘŚLIWYCH , KTÓRZY STRACILI DOBYTEK .BROŃ NAS OD WSZELAKICH NIESZCZĘŚĆ , TY MATEŃKO WYPROSISZ U SYNA SWEGO ŁASKI POTRZEBNE NAM ...UFAM. AMEN
 K: 01.08.2012, 14:22
 Prosze o wsparcie duchowe dla moich bliskich i dla mnie o przyjęcie woli Bożej
 Małgonia.: 01.08.2012, 10:47
 MATKO BOŻA-UPROŚ U SWOJEGO SYNA POTRZEBNE ŁASKI DLA MOJEJ RODZINY, ...............A DLA MNIE ŁASKĘ ZDROWIA.NIE OPUSZCZAJ NAS.TY WIESZ,ŻE CIĘ KOCHAMY.
 grazyna: 30.07.2012, 21:01
 Matko Boza Ty jestes Matka wszystkich ludzi prosze otocz Swa opieka moja rodzine i wskaz wlasciwa droge ,pomoz mi rozwiazac problemy bo sama nie daje rady .Bog zaplac
 mama : 28.07.2012, 05:46
 Mateczko Ukochana Krolowo Rozanca Sw w Pompejach .udziel laski sakrametu Malzenstwa dla syna i synowej i chrztu sw dla synowej i wnuczka .Blagam niech sie przybliza do boga i poznaja grzech w ktorym zyja .Chce dac im prezent z modlitwa do Twego Umilowanego Syna .Proszac o zmilowanie dla nas .Krolowo Rozanca Sw Modl sie za nami .ament
 g: 24.07.2012, 18:38
 Matko Boza czuwaj nad moja rodzina i bliskimi wskazuj wlasciwa droge
 G: 23.07.2012, 18:43
 Matko Boza dziekuje za Twe Laski i prosze pomoz mi znalesc prace .czuwaj nad nasza rodzina i prowadz do Siebie by nie bladzic .Bog zaplac
 grażyna: 21.07.2012, 10:04
 matko przenajświętsza dziękuję Ci za wszelkie wsparcia i siłę którą od Ciebie otrzymuję. Proszę Ciebie o pomoc dla mojej rodziny bo wszystkiego mi brakuje proszę pomóż nam aby nie brakowało na lekarstwa dla chorych bo cierpią na naukę dla dzieci i proszę o lepszą pracę dla męża i córki ale przede wszystkim proszę o łaskę przebaczania i łaskę zapomnienia o wszystkich doznanych przykrościach i łaskę przetrwania w trudnych chwilach.Matko Boża proszę o łaskę dla moich synów aby umocnili się w wierze .dziękuję za Twoją opekę Amen
 grażyna: 21.07.2012, 08:58
 matko przenajświętsza dziękuję Ci za wszelkie wsparcia i siłę którą od Ciebie otrzymuję. Proszę Ciebie o pomoc dla mojej rodziny bo wszystkiego mi brakuje proszę pomóż nam aby nie brakowało na lekarstwa dla chorych bo cierpią na naukę dla dzieci i proszę o lepszą pracę dla męża i córki ale przede wszystkim proszę o łaskę przebaczania i łaskę zapomnienia o wszystkich doznanych przykrościach i łaskę przetrwania w trudnych chwilach.Matko Boża proszę o łaskę dla moich synów aby umocnili się w wierze .dziękuję za Twoją opekę Amen
 Chora nieuleczalnie..........: 20.07.2012, 21:36
 Matko Najukochańsza wejrzyj na moje chore ciało i duszę. Popatrz na moje kochane dziecko ,które tak ja ja też jest chore( nowotwór ?) - badania w toku. Jestem po 4 operacjach ,czekają mnie jeszcze dwie. Już nie mam siły zmagać się z moim cierpieniem,ale patrząc na cierpienie Jezusa Chrystusa przyjmuję to ze stoickim spokojem. Pójdę za Nim,zniosę dla Jego męki wszystko. Wierzę ,że nas Bóg nie opuści w tak ciężkich dla nas chwilach. Zrzuć na nas choć parę uzdrawiających płatków z łąk ,które dotykają Twoje stopy. Błagam Cię Najświętsza nasza Matko o Łaskę uzdrowienia mojej córki,teściowej ,bratowej i mnie. Czuwaj nad resztą mojej rodziny ,by mogli doczekać ostatnich dni w zdrowiu....podaj im rękę by mogli iść śladami Jezusa. Matko Najświętsza klękam przed Tobą i proszę o wszelkie łaski,uproś je u swego syna bo jesteśmy przecież waszymi dziećmi. Bądź ze mną w tym tygodniu przy moim łóżku szpitalnym , trzymaj mnie mocno za rękę podczas kolejnej mojej operacji,nie zostawiaj mojego dziecka ,ulecz to dziecko . Myślę ,że nagrzeszyłam w życiu i teraz to wszystko spadło na mnie? ,-proszę jednak Matuchno Ukochana wyproś mi u Boga łaskę przebaczenia.Przecież wiesz jak bardzo tego żałuję. Wiem ,że Ty wszystko możesz - możesz tak jak Św.Rita,Tadeusz Juda , O.Pio i Siostra Faustyna.. Pomóż mi może już w ostatnich chwilach mojego życia. Zerknij na nas , swoim Matczynym ciepłym wzrokiem,Chcemy być poddani Tobie, uczyń nas lepszymi ludźmi i naucz kochać bliźnich.chroń nas wszystkich.Matko Nieustającej Pomocy okryj nas swoim płaszczem,bądź z nami w każdej godzinie. Nie opuszczaj nas ,bo wiesz jak byłoby nam ciezko bez Ciebie...Twoi wierni słudzy...Kochamy Cię matuchno Przenajświętsza Ty dobrze wiesz o tym....
 miła: 14.07.2012, 15:07
 "Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz." Mt 4:10
 matka: 13.07.2012, 21:49
 Matko Boza czuwaj nad nami ,pomoz mojemu synowi znalsc droge zycia aby ni zbaczal z niej uchron go od zlego daj sile i wiare mu ze wszystko sie ulozy by nie watpil
 g: 11.07.2012, 08:57
 Matko Boza dziekuje za Twa opieke nad rodzina i bliskimi i prosze o dalsze Twe czuwanie nad nami.Bog zaplac
 dorota1223: 07.07.2012, 20:18
 Matko Najświętsza, dziękuję Ci za wszystko i prosze Cię z całego serca o nawrócenie grzeszników i żeby ludzie się opamiętali i szanowali Twoją wolę, żeby pierwsze soboty miesiąca były praktykowane na całym świecie. Chcę być narzędziem w Twoich rekach, uczyń mnie lepszym człowiekiem i naucz mnie kochać blizniego, żeby podobać się Tobie i naszemu Ojcu Niebieskiemu. Kocham Cię chroń nas wszystkich.
 Ella: 07.07.2012, 00:02
 PANI FATIMSKA ... KLĘKAM PRZED TOBĄ W KOLEJNĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA ABY WYNAGRODZIĆ MOIMI CIERPIENIAMI I TROSKAMI KRZYWDY WYRZĄDZONE TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU. BŁAGAM UPROŚ U SYNA ZDROWIE NAM CHORYM , CIERPIĄCYM NA CIELE I DUCHU. PROSZĘ ZA MOJĄ CÓRCIĄ O UZDROWIENIE JAKIE JUŻ SIĘ DZIEJE. NIEPOKALANE SERCE MARYI - MÓDL SIĘ ZA NAMI I UPRASZAJ ŁASKI POTRZEBNE NAM DO ZIEMSKIEGO PIELGRZYMOWANIA. TOBIE MATKO POLECAM WSZYSTKICH POSZKODOWANYCH W POGODOWYCH KATAKLIZMACH.MIEJ W OPIECE TYCH NIESZCZĘŚLIWYCH , KTÓRZY STRACILI DOBYTEK .BROŃ NAS OD WSZELAKICH NIESZCZĘŚĆ , TY MATEŃKO WYPROSISZ U SYNA SWEGO ŁASKI POTRZEBNE NAM ...UFAM. AMEN
 g.w: 05.07.2012, 10:21
 Matko Boza dziekuje za Twa opieke nad rodzina.Prosze wspieraj i czuwaj nad nami i prowadz ku wierze milosci ,prosze tez o pomoc dla Agnieszki
 W: 30.06.2012, 17:02
 Matko Boza dziekuje za Twe Laski i prosze czuwaj nad nasza rodzina ,okaz Swa Laske dla Agnieszki by pokonala trudnosci.
 grazyna: 25.06.2012, 14:09
 Matko Boza prosze otocz Swa matczyna opieka Agnieszke .,pomoz jej w tych trudnych chwilach niech znajdzie lepsza prace i pokona trudnosci finansowe.Prosze o modlitwe.Bog zaplac
 grazyna: 25.06.2012, 14:07
 Matko Boza dziekuje za Twe Laski i prosze czuwaj ,wspieraj moja rodzine i bliskich .
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] (21) [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej