Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Tajemnica Szczęścia

Tajemnica Szczęścia modlitwa

Słowa Pana Jezusa

"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

"Tajemnica Szczęścia" jest zbiorkiem rozważań i modlitw, opartym na krótkim tekście "Piętnaście modlitw", które po uzyskaniu aprobaty kościelnej wydała Casa di Padre Pio, Case postale 231, Saint-Remi,Que., Canada.
Pogotowie modlitewne

"Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20)

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Imię Jezusa, tam On jest pośród nich. Wierze, że wspólna modlitwa jest miła Bogu. Dlatego proponuje wszystkim, którzy wierzą w moc modlitwy o włączenie się do grupy modlitewnej

Jeśli borykasz się z trudnościami, cierpieniem, wątpliwościami itd. i pragniesz przedstawić to wszystko Bogu, będziemy modlić się wraz z Tobą jeśli nas o to poprosisz. Możesz Boga nie tylko prosić; możesz Go uwielbiać, dziękować Mu, przepraszać. "Proście a otrzymacie" mówi Jezus.

Tu możesz poprosić bądź ofiarować modlitwę. Wpisz treść w formie komentarza na dole strony.


Komentarze nie dot. Grupy Modlitewnej nie będą zamieszczane

Wasze komentarze:
 INTENCJE I MODLITWY OD 15-08-2022: 13.08.2022, 16:09
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  drugi dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Biczowanie Pana Jezusa.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Zosię o modlitwę o godną pracę dla jej syna.
 3. Wpisana przez Krystynę o modlitwę o zgodę między jej braćmi.
 4. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla wnucząt, a szczególnie dla Antosia.
 5. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o pomyślny przebieg operacji, która odbędzie się na przełomie sierpnia i września i intencja dziękczynna za dobry przebieg dotychczasowego leczenia (chemioterapii doustnej).
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Krystyna: 07.08.2022, 21:46
 Proszę o modlitwę o zgodę między moimi braćmi. Modlę się wspólnie.
 Babcia Krysia: 07.08.2022, 13:22
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla wnucząt a szczególnie dla Antosia. Modlę się wspólnie.
 Елена К.: 06.08.2022, 15:00
 Modlę się wspólnie
 INTENCJE I MODLITWY OD 08-08-2022: 06.08.2022, 14:35
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  drugi dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Biczowanie Pana Jezusa.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Zosię o modlitwę o godną pracę dla jej syna.
 3. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, Mirki, o pokój na Ukrainie i na świecie, o znalezienie pracy dla jej syna.
 4. Wpisana przez Bernadettę o modlitwę za jej córeczkę Marysię o zdrowie, za jej rodzinę i za jej siostrę Agnieszkę.
 5. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Елена К.: 29.07.2022, 21:42
 Modlę się wspólnie
 INTENCJE I MODLITWY OD 01-08-2022: 29.07.2022, 19:47
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  drugi dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Biczowanie Pana Jezusa.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez matkę o modlitwę w intencji jej dzieci o zdrowe potomstwo dla nich i o dobrych współmażonków.
 3. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, Mirki, o pokój na Ukrainie i na świecie, o znalezienie pracy dla jej syna.
 4. Wpisana przez Krystynę o modlitwę o zgodę pomiędzy jej braćmi.
 5. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Bernadetta : 28.07.2022, 00:02
 Proszę o modlitwę za moją córeczkę Marysię o zdrowie i za moją rodzinę za moją siostrę Agnieszkę . Modlę się wspólnie
 Zosia: 27.07.2022, 17:03
 Proszę o modlitwę o godną pracę dla mojego syna. Jezu ufam Tobie.
 Alicja: 24.07.2022, 13:39
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie mojego męża synów Kingi dzidziusia Ritki Mirki pokój na Ukrainie i na Świecie znalezienie pracy dla mojego syna 💓modlę się we wszystkich intencjach pogotowia modlitewnego 💓Jezu Ufam Tobie Kocham Cię 💓💓💓
 Елена К.: 24.07.2022, 00:41
 Modlę się wspólnie
 INTENCJE I MODLITWY OD 25-07-2022: 23.07.2022, 20:16
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  pierwszy dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana prze Krystynę o modlitwę o zgodę pomiędzy jej braćmi.
 3. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla wnucząt, a szczególnie za Antosia.
 4. Wpisana przez Bernadettę o modlitwę za jej córeczkę Marysię o zdrowie dla niej i całej rodziny.
 5. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 matka: 23.07.2022, 14:06
 Bardzo prosze o modlitwe w intencji moich dzieci o zdrowe potomstwo dla nich i dobrych wspolmazonkow. Dziekuje bardzo.
 Krystyna: 17.07.2022, 22:59
 Proszę o modlitwę o zgodę pomiędzy moimi braćmi. Modlę się wspólnie.
 Елена К.: 17.07.2022, 19:53
 Modlę się wspólnie
 INTENCJE I MODLITWY OD 18-07-2022: 17.07.2022, 18:51
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  pierwszy dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla wnucząt, a szczególnie za Antosia.
 3. Wpisana przez Bernadettę o modlitwę za jej córeczkę Marysię o zdrowie dla niej i całej rodziny.
 4. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Bernadetta : 16.07.2022, 10:11
 Proszę o modlitwę za moją córeczkę Marysię o zdrowie dla niej i całej rodziny. Modlę się wspólnie
 Babcia Krysia: 10.07.2022, 14:23
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla wnucząt a szczególnie za Antosia Modlę się wspólnie.
 INTENCJE I MODLITWY OD 11-07-2022: 09.07.2022, 17:35
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  pierwszy dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Jacka o modlitwę za zdrowie jego Taty, Kazimierza, który przebywa w szpitalu na skutek odwodnienia.
 3. Wpisana przez Wierną o modlitwę za zmarłych i za umierających o łaskę nieba dla nich.
 4. Wpisana przez Zośkę o modlitwę za jej małżeństwo aby mąż wrócił do wiary i uczciwości małżeńskiej, a dla siebie o przebaczenie i zaufanie mężowi.
 5. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, Mirki, o znalezienie pracy dla jej syna i zdanie matury, o pokój na Ukrainie i świecie.
 6. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Елена К.: 09.07.2022, 17:32
 Modlę się wspólnie
 Zośka : 07.07.2022, 18:24
 Proszę o modlitwę za moje małżeństwo aby mąż wrócił do wiary i uczciwości małżeńskiej a dla mnie o przebaczenie i zaufanie mężowi Duchu Sw. Przyjdź nam z pomocą. Amen.Modle się z wami
 Wierna: 07.07.2022, 15:05
 Módlmy się za zmarłych i za umierających o łaskę nieba dla nich
 Jacek: 03.07.2022, 22:50
 Szczęść Boże. Proszę o modlitwę za zdrowie mojego Taty, Kazimierza, który przebywa w szpitalu na skutek odwodnienia. Bóg zapłać.
 Елена К.: 03.07.2022, 15:57
 Modlę się wspólnie
 INTENCJE I MODLITWY OD 04-07-2022: 03.07.2022, 15:46
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  pierwszy dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, Mirki, o znalezienie pracy dla jej syna i zdanie matury, o pokój na Ukrainie i świecie.
 3. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Babcia Krysia: 02.07.2022, 23:56
 Proszę o modlitwę o zdrowie wnucząt i Antosia. Modlę się wspólnie.
 Alicja : 29.06.2022, 16:31
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie mojego męża synów Kingi dzidziusia Ritki Mirki pokój na Ukrainie i na Świecie znalezienie pracy dla mojego syna i zdanie matury. Modlę się we wszystkich intencjach pogotowia modlitewnego. Jezu Ufam Tobie Kocham Cię Jezu Ty się Tym zajmij 💓💓💓
 INTENCJE I MODLITWY OD 20-06-2022: 18.06.2022, 10:33
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  piąty dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego – Ustanowienie Eucharystii.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla jej wnucząt i dla Antosia.
 3. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, Mirki, o pokój na Ukrainie i świecie.
 4. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Елена К.: 18.06.2022, 06:03
 Modlę się wspólnie
 Alicja : 14.06.2022, 21:54
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie mojego męża synów Kingi dzidziusia Ritki Mirki pokój na Ukrainie i na Świecie modlę się we wszystkich intencjach pogotowia modlitewnego 💓Jezu Ufam Tobie, Kocham Cię
 Елена К.: 11.06.2022, 17:55
 Modlę się wspólnie
 INTENCJE I MODLITWY OD 13-06-2022: 11.06.2022, 16:34
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  piąty dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego – Ustanowienie Eucharystii.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, Mirki, o pokój na Ukrainie i świecie.
 3. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla jej wnucząt i dla Antosia.
 4. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Babcia Krysia: 09.06.2022, 23:14
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla moich wnucząt i Antosia. Modłę się wspólnie.
 Елена К.: 03.06.2022, 22:26
 Modlę się wspólnie
 Alicja : 03.06.2022, 21:04
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla mnie mojego męża synów Kingi dzidziusia Ritki Mirki pokój na Ukrainie i Świecie 💓modlę się we wszystkich intencjach pogotowia modlitewnego,Kochany Jezu dziękuję za wszystko 💓Kocham Cię, Kochana Matko Boża Kocham Cię 💓💓💓
 INTENCJE I MODLITWY OD 06-06-2022: 03.06.2022, 20:08
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  piąty dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego – Ustanowienie Eucharystii.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Honorata o modlitwę o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych dla niego oraz o łaski dla Alexsandra.
 3. Wpisana przez Kristinę o modlitwę o łaskę pomocy Bożej w życiu i o uzdrowienie jej z depresji.
 4. Wpisana przez Łukasza o modlitwę o łaskę wiary i dobrej spowiedzi, o rozeznanie woli Bożej w jego życiu, a także o łaskę w znalezieniu błogosławionej, dobrej pracy, która będzie zgodna z Wolą Bożą.
 5. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla jej wnucząt.
 6. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Babcia Krysia: 31.05.2022, 00:02
 Proszę o modlitwę o zdrowie dla moich wnucząt. Modłę się wspólnie.
 INTENCJE I MODLITWY OD 30-05-2022: 28.05.2022, 11:44
 
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień.
Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.
Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję. Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.


MODLITWY

 1. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

 2. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
  Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku:
  czwarty dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego – Przemienienie na górze Tabor.

 3. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych:
  Modlitwa do Ducha Świętego
  O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
  Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.
  Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
  Amen.


 4. Modlitwa o pokój
  Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”:

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

  Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
  bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

  Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał Moje Imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem i ukażę mu Moje zbawienie.

INTENCJE POGOTOWIA MODLITEWNEGO
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną trzcionką.

 1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
  Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
  Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
  Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
  Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby zwyciężyło pragnienie pokoju.
 2. Wpisana przez Agnieszkęo modlitwę w intencji życia i zdrowia 27 tygodniowej wnuczki Mai D., która w stanie ciężkim przebywa w Górnosląskim Centrum Dziecka w Katowicach i za jej rodzicow Karolinę i Patryka.
 3. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.
(Andrzej PM)

MODLIMY SIĘ TAKŻE W INTENCJACH PRZYSZŁYCH MAM I DZIECI NIENARODZONYCH


Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.
 1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
 2. W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły, opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla człowieka jakim jest Dziecko.
(Kinga GM)
 Елена К.: 28.05.2022, 11:34
 Modlę się wspólnie
 Łukasz: 26.05.2022, 16:47
 Proszę o modlitwę w następującej intencji-"Za wstawiennictwem Matki Bożej i Św. Józefa proszę o Ducha Św., łaskę wiary i dobrej spowiedzi, proszę o rozeznanie woli Bożej w moim życiu, a także o łaskę w znalezieniu błogosławionej dobrej pracy, która będzie zgodna z Wolą Bożą. Łukasz"
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Tresć

[ Powrót ]

 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej