Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
 
Uczestnictwo w Eucharystii według św. Maksymiliana

     Każdego roku w tym miesiącu obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Rozważmy, jak św. Maksymilian cenił i przeżywał Eucharystię

     Jego zdaniem Ofiara Mszy świętej jest tak bardzo ważna, ponieważ Chrystus sam ją sprawuje, ofiarując się Ojcu Niebieskiemu za nasze grzechy. Św. Maksymilian mówi, że świadkami tej Ofiary, która się dokonała w Wieczerniku, byli uczniowie Chrystusa. On, ich Mistrz i Pan, nakazał im składać tę bezkrwawą Ofiarę na Jego pamiątkę. "Podczas wieczerzy - opowiada obecny tam św. Mateusz - wziął Jezus chleb i pobłogosławiwszy połamał, i podając uczniom swoim rzekł: «Bierzcie i jedzcie - to jest Ciało moje». A wziąwszy kielich i dzięki czyniąc, podał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy» Mt 26,26-28)". Następnie dodał, jak świadczy św. Łukasz, "To czyńcie na Moją pamiątkę" (22,19). Św. Maksymilian przypomina, że od tamtej chwili, z nakazu Chrystusa, Ofiara Mszy świętej jest składana Bogu, jako zadośćuczynienie za grzechy ludzkości. Jednocześnie jest ona Ofiarą dziękczynną i błagalną. Sw. Maksymilian jako kapłan bardzo doceniał Ofiarę Chrystusową, gdyż wiedział, że przez nią można wyprosić wiele łask dla siebie i innych. Prymicyjną Mszę świętą odprawił w Rzymie w intencji zdobycia palmy męczeńskiej i łaski apostolstwa. Msza święta w oczach św. Maksymiliana dlatego jest tak ważna, gdyż Pośrednikiem między Ojcem a nami jest Chrystus, który wstawia się za swoim ludem. On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat. My również - mówi Święty - musimy odrodzić się w sakramentach świętych i wespół z Chrystusem w czasie Mszy świętej ofiarować się Ojcu Niebieskiemu. Nasz obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej wypływa z faktu przyjęcia chrztu świętego, przez który zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Ponieważ poprzez chrzest tkwimy w Nim, więc Kościół nakazuje nam brać udział w Ofierze Chrystusowej w niedziele i święta.

     Św. Maksymilian, chcąc podkreślić wartość Komunii Świętej mówi: "Wystarczyłoby tylko raz przyjąć Pana Jezusa do swego serca, aby się uświęcić". Oczywiście poziom tego uświęcenia zależy od wiary człowieka i od stopnia przygotowania się na przyjęcie Zbawiciela. Dla zachęty przytacza słowa Jezusa: "Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim" (J 6,56). Św. Maksymilian bardzo pragnął, abyśmy jak najlepiej przygotowywali się na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca, więc zwracał uwagę, że za mało pamiętamy, czym właściwie jest Komunia Święta. Aby ustrzec nas przed niebezpieczeństwem przyzwyczajenia się do Komunii Świętej, mówił, że jest ona "szczytem dnia, szczytem miłości i świętości". Chcąc tedy usposobić wiernych do godnego spożywania Chleba Eucharystycznego, radził im oczyścić duszę w sakramencie pokuty, a potem prosić Niepokalaną, aby jak najlepiej przygotowała ich do zjednoczenia z Jej Synem. Po Komunii Świętej należy prosić Ją, aby Ona sama w naszym sercu uwielbiała swego Syna i sprawiła Mu tym jak największą przyjemność. Zdaniem św. Maksymiliana nasza dusza po przyjęciu Komunii Świętej jednoczy się z duszą Chrystusa i Jego przebywanie w nas jest najdroższym czasem w całym naszym życiu. Święty nie tylko wzywał do dobrego przygotowania się do Stołu Pańskiego, ale przede wszystkim sam godnie przyjmował Pana Jezusa do swego serca. Podczas dorocznych rekolekcji uczynił postanowienie, że pół dnia będzie przygotowywał się do Komunii Świętej, a drugie pół dnia dziękował za nią. Najlepszym przygotowaniem i dziękczynieniem - pisał - jest dobre wypełnienie codziennych obowiązków i w miarę możności częste odwiedzanie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

     Komunia Święta, zdaniem Świętego, jest zarazem modlitewną prośbą i dziękczynieniem. Zaleca przyjmowanie Ciała Chrystusa przed podjęciem ważnej decyzji; a mając Je w sercu dziękowanie Bogu za łaski.

     Częste przystępowanie do Stołu Pańskiego jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim, gdyż Chleb Eucharystyczny uzdalnia nas do znoszenia trudów życiowych, gładzi lekkie grzechy, pomnaża łaskę sakramentalną, pomaga zbawić się i uświęcić.


Br. Feliks Grobowiec


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć[ Powrót ]
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej