Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
  3.7.2004 - Ślub Kasi i Tomka 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10

Wszystkich miłych życzeń: 369


 Gosia Szelka dziękował(a):
 Niech Was Pan b?ogos?awi i strze?e, niechaj Pan daje pokój Wam, On milo?ci? nape?ni serca Wasze, zawsze z Wami jest
 Sloneczko dziękował(a):
 NIech Was prowadzi ZAWSZE CHRYSTUS!!! 3majcie sie blisko Jezuska!
 micha? dziękował(a):
 z okazji ?lubu sk?adam serdeczne ?uczenia i udnej pary
 Martu? dziękował(a):
 a ja Wam ?ycz? aby Wasze ?ycie pachnia?o ró?ami. ?ycz? wam aby drobne sprzeczki prowadzily do spe?nienia w mi?o?ci i co najwa?niejsze-Duzo rozesmianych buziek przy stole!!!:-)
 Anusia dziękował(a):
 Czego mo?na Wam ?yczy?...?ycz? aby?cie umieli sie wspólnie zestarze?...:)
 Madzia dziękował(a):
 Zycz? Wam prawdziwej Chrystusowej mi?o?ci w ka?dym momencie Waszego zycia niech On bedzie Droga - przez wszystkie Trudno?ci, ?wiat?em- kiedy b?dziecie chodzi? w ciemno?ciach problemów i obowiazków i ?yciem - które zawsze bedzie wzrasta? w Was samych. Wszystkiego co najpiekniejsze w tak szczególnym dniu :) Z modlitwa
 ks.Jerzy - XM dziękował(a):
 Drodzy ?ycz? wam udanego, pe?nego szcz??cia i mi?o?ci ?ycia ma??e?skiego. ?ycz? wam opieki i b?ogos?awie?stwa ?wi?tej Rodziny oraz wiele dobroci i ?yczliwo?ci od ludzi w ca?ym ma??e?skim i rodzinnym ?yciu. Wpatrujcie si? w ?wi?t? Rodzin? z Nazaretu, b?d?cie dobr? rodzin? i cenn? cz?stk? Ko?cio?a. ?yj?c w mi?o?ci, pokoju i zgodzie, do?yjcie pi?knych rocznic i jubileuszy ?ycia ma??e?skiego.
 Hania dziękował(a):
 Droga,któr? teraz b?dziecie kroczy? jest drog? trudn?,ale jednocze?nie drog? pe?n? wzajemnej mi?o?ci.Niech jedno stanie si? wsparciem dla drugiego,a ?ycie nie b?dzie ju? a? takie trudne.?ycz? du?o szcz??cia na nowej drodze ?ycia i prze?ycia wspólnie staro?ci.
 jacek dziękował(a):
 ?ycz? Wam wszystkiego dobrego ,b?ogos?awie?stwa Bo?ego na wspólnej drodze ?ycia by s?owa wiara ,nadzieja i mi?o?? zawsze dla Was mia?y znaczenie.Po prostu s?odkiego mi?ego ?ycia.
 s?u?ebniczka dziękował(a):
 Zapraszajcie zawsze Chrystusa do waszego domu i pozwalajcie Mu dzia?a? i jaj w Kanie czyni? cuda....Ufajcie i pro?cie Maryj? o pomoc...
 Karolinka dziękował(a):
 ?ycze Wam PI?KNEJ MI?OSCI!!! i niech dobry Bóg Wam b?ogos?awi!!!
 Ines dziękował(a):
 Moi Kochani! ?ycz? Wam przede wszystkim trwania w Bogu, któy jest ?ród?em wszelkiego szcze?cia. Je?li to osi?gniecie, to nie potrzeba Wam wi?cej.
 Reptile dziękował(a):
 Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szcz??cia, du?o Bo?ych ?ask oraz du?o Bo?ego b?ogos?awie?stwa, niech Duch ?wi?ty prowadzi? Was przez ca?e ?ycie na drodze Waszego szcz??cia... waszej mi?o?ci.
 Hikaru dziękował(a):
 ?wi?ta dzi? chwila Nadobna Paro! Z mi?o?ci? szczera, co w sercach p?onie U stóp o?tarza kl?kacie z wiara, Kap?an nad Wami podnosi d?onie. B?d?cie szcz??liwi! To dwa wyrazy, Z których niech ca?a przysz?o?? si? z?o?y, Przysz?o?? pomy?lna, czysta, bez skazy, Co Wam na Ziemi Niebo otworzy.
 Hikaru dziękował(a):
 Gdy Was Bóg na niebie Zbli?y? dzi? do siebie, niech przy Was zostanie Szcz??cie i kochanie.
 Hikaru dziękował(a):
 B?d?cie zawsze zakochani, Wzajemna mi?o?ci? oczarowani.
 Hikaru dziękował(a):
 Dzisiaj ?lub Wasz, Pa?stwo m?odzi, W takim dniu si? zawsze godzi. ?yczy? szcz??cia dni rozlicznych, I gromadki dzieci ?licznych. Tylko One sprawi? mog?, ?e nad ?ycia trudn? drog?. Po?ród smutków, zawsze, wsz?dzie, S?o?ce Wam ?wieci?o b?dzie.
 Mycha dziękował(a):
 zdrowia szczescia pomyslnosci na weselu duzo gosci dzieciarkow duzo
 Lukasz dziękował(a):
 Mlodej parze Boze stwurzzycie z naj pieknieszom ruz! Duzo szczecia wlasnej chatki i tytulu mamy;tatki.Byscie mieli tyle dzieci ile macie razem latek;Male;grubei pyskate niech pilnujom tate; By;Nie zamknol ich na kutke; zas sam nie poszed zas na wudke.
 A?ka dziękował(a):
 Wiara, nadzieja, mi?o??: trzy cnoty niech towarzysz? w nowej podró?y, niech szcz??liwo?ci promyczek z?oty przy?wieca M?odej Parze najd?u?ej!
 Aleksandra - Nowy S?cz dziękował(a):
 Co by si? wam dobrze ?y?o co by was Bóg obdarzy? zdrowymi bobasami
 Ula - Nowy S?cz dziękował(a):
 Co by si? wam dobrze ?y?o co by was Bóg obdarzy? zdrowymi bobasami tego ?yczy wam malutkau
 flaha dziękował(a):
 ja powiem tak, mi?o?? jest jak ró?a, na samej górze jest kwiat, jest on czerwony a czerwony to symbol mi?o?ci, kochania, po??dania, schodz?c ni?ej pojawiaj? si? kolce, s? to problemy które b?d? Was czeka? w ?yciu ma??e?skim, ale zauwa?my ?e ?odyga ma kolor zielony, a kolor zielony to kolor nadzieji, nadzieji która przyjdzie po problemach, która pomo?e wam przetrwa? te wszystkie z?e chwile a na samym dole tego kwiatu jest pi?? li?ci które podrzymuj? ca?o?? aby si? nie zachwia?a, aby nie zwi?d?a....
 Magda-Pozna? dziękował(a):
 Du?o mi?o?ci, dobroci i zrozumienia
 Dorotka dziękował(a):
 powodzenia
 z?o?nica dziękował(a):
 W tak wspania?ym dniu pragne Wam ?yczy? wszystkiego co najlepsze a w szczegolnosci wytrwalosci w waszej MILOSCI i duzo duzo RADOSCI :) nio i oczywiscie B?ogos?awie?stwa Bo?ego:)
 Tadeusz dziękował(a):
 Z Bo?ej woli po??czeni w?z?em , co dwoje serc tych splata, ?yjcie szcz??liwie tu na ziemi, niech Wam w mi?o?ci p?yn? lata, niech mi?o??, dobro? oraz ufno??, która dzi? w sercach Waszych go?ci, wraz z Bo?? ?ask? i pomoc? da Wam moc szcz??cia i rado?ci. Wszystkiego Naj, Naj, Najlepszego.
 ziutka dziękował(a):
 fsystkiego najlepsego dozo zdluwka i koze nadojcie bo glodna i klowke bo bludna zyce wam zebysci mieli duzo dzieci
 Krzysiek dziękował(a):
 Aby wasza Mi?o?? by?a dla Was przewodnikiem i drogowskazem we wspólnym ?yciu!
 Monika dziękował(a):
 Wszystkiego naj naj z okazji ?lubu. Du?o zdowia, szcz??cia i mi?o?ci oraz garstki dzieci dla madro?ci. Pozdrówki
 Zuza dziękował(a):
 NIech Was dobry Bóg prowadzi i ka?dego dnia umacnia Wasz? mi?o??. B?d?cie mocni i nigdy nie dajcie si? oszkua? z?udzeniom ?wiata. I w ogóle wszystkiego, co najlepsze!!!
 Natalia dziękował(a):
 Najlepsze ?yczenia. Niech dobry Bóg wam b?ogos?awi. Nie pozwólcie sobie Go odebra? nikomu. Bóg tylko kocha...
 Ewa dziękował(a):
 Mi?o?ci, mi?o?ci, mi?o?ci, no i udanych dzieciaczków :)
 GOSIA dziękował(a):
 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NIECH WAM SIE SZCZESCI.
 Karolina dziękował(a):
 Nie mam poj?cia kim jeste?cie (ale to nic nie szkodzi). Ucieszy?am si? kiedy zobaczy?am napis "?lub Kasi i Tomka", ale dlaczego si? ucieszy?am? Tak po prostu:) Niech Wam (i waszym dzieciom) Pan Bóg b?ogos?awi. Do ?ycze? do??czaj? si? moi bracia Micha? i Krzysiek
 Ania dziękował(a):
 od kiedy dowiedzia?am si?, ?e ta liczba, to up?yw dni do Waszego ?lubu, patrzy??m i odlicza?am z Wami...Potem zatrzyma? sie czas. Wejrza?am nie tak dawno na te dat?, no i zrozumia?am, jak szybko mija czas...Jedni czekaj? na Rado?? i szcz??cie, dla innych ten up?ywaj?cy czas, to smak s?onych ?ez...Wiele o Mi?o?ci napisano, us?ysza?am ju? tak du?o róznorodnych ?ycze?...a CZYM Ona jest naprawd?? My?le, ?e stawaniem sie ka?dego dnia na nowo...Bo nawet, je?li ta decyzja jest przemodlona, wyczekiwana z zapartym tchem - tak naprawd? bedziecie j? podejmowa? codziennie, z ka?dym ?wie?ym promieniem s?o?ca...Tak bardzo Wam ?ycz?, by?cie byli dla siebie a? do ko?ca dni - wsparciem...By?cie byli dla siebie codziennie ?wie?ym bukietem kwiatów...Zapachem kawy dopiero co zaparzonej...WIerz?, ?e sk?adacie ten ?lub Sobie, ale ca?kowicie przed Panem, Jego Matk? - zatem prosz? Ich za Was, a Was - by?cie nie zapomnieli, ?e macie ICH...l?kajcie co wieczór do wspólnej, ma??e?skiej ju? modlitwy...W tym wspólnym trwaniu rozwi?zujcie rodz?ce si? problemy....Dzi?kuj? Wam za Wasz? Mi?o?? i Obecno??....Niech prowadzi Was Now? Drog? Jego B?ogos?awie?stwo...
 ks. Jan dziękował(a):
 ?ycz? Wam, by?cie zanurzyli si? w Pana i w Nim ?yli. Z modlitw? ks. JJ
 Kris dziękował(a):
 Niech Bóg rzuca swoje blaski na Was i Wasze bobaski.
 tusie?ka dziękował(a):
  Bezkresnej Mi?o?ci, wiary, nadziei, te trzy cnoty s? najwa?niejsze w ?yciu, a z tych 3 najwa?niejszych najbardziej liczy sie mi?o??. Szcz??? Bo??! Coieszcie si? z tego. i ?yjcie chwil? gdyu jeste?cie razem, Powodzenia!
 AFRODYTA dziękował(a):
 "W dniu uroczystym Waszych za?lubin , Gdy s?yszycie g?osy samej ?yczliwo?ci, W daninie nios? Wam najszczersze ?yczenia, Przyjmijcie je - bo z serca p?yn? g??boko?ci. Wszystkiego ?ycz?, co Wam w ?yciu m?e, Czego dzi? pragnie serce Wasze tkliwe: Wszystko, co smutne, ponure zawi?e, Niechaj przepada, jak wichry burzliwe. By?cie nigdy w ?yciu smutków nie doznali; Niechaj fortuna z ró? Wam wianek splata, By?cie prze?yli w szcz??ciu jak najd?u?sze lata."


Dziękujemy!
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej