Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Śmierć


Śmierć jest dobra, ponieważ daje każdemu jego własne miejsce. (Andrzej Siniawski)

Nad grobem więcej warta jest pamięć o dobrym czynie niż tysiące pochwał. (Niccolini)

Trzeba zawsze postępować tak, żeby śmierć w jakiejkolwiek godzinie by nie przyszła, zawsze znalazła nas gotowych. (Ks. Bosko)

Ile czasu da mi Pan, abym pracował i Mu służył? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Jestem zawsze gotowy na to, aby żyć i umrzeć. (Jan XXIII)

Nic pewniejszego od śmierci: nic bardziej niepewnego od jej godziny. (Św. Antoni)

Nie brzydź się imieniem śmierci; niechaj cię radują dobrodziejstwa szczęśliwego przejścia. W rzeczywistości śmierć jest pogrzebaniem wad i zmartwychwstaniem cnót. (Św. Ambroży)

Wybierz teraz to, co chciałbyś wybrać w chwili śmierci. (Św. Ignacy Loyola)

Nigdy nie myślę, że śmierć może zniweczyć moje plany, ale zawsze postępuję tak, jakby to, co robię, było ostatnią rzeczą w moim życiu. (Ks. Bosko)

Strach przed śmiercią jest okrutniejszy od niej samej. (P. Siro)

Umrzeć, zanim się zrobi wszystko to, co się zamierzyło, to tragedia. Umrzeć na długo po tym, kiedy się zrobiło to, co się zamierzyło, to katastrofa. (K. Smith)

Najchwalebniejsza i najbardziej upragniona jest taka śmierć, która nas zastaje walczących za Pana naszego. (Św. Wincenty)

Śmierć jest wszechobecna, więc nie pozbawiaj swojej radości tego, kto od ciebie jej oczekuje i daj ją temu, kto jest już daleko od ciebie i nie ma odwagi nawet oczekiwać. (Zenta Maurina)

Aby zapewnić nam zbawienie, konieczne jest życie w takim stanie, w jakim chcielibyśmy umrzeć - w stanie, w którym trzeba umrzeć, aby być zbawionym. (La Colombiere)

Ludzie, nie mogąc pokonać śmierci, aby być szczęśliwymi, umówili się, że nie będą o niej myśleć. To wszystko, co mogli zrobić, żeby się pocieszyć! (Pascal)

Nic bardziej nie sprawi, że umrzemy zadowoleni, jak pamięć tego, żeśmy nigdy nikogo nie obrazili, a wręcz przeciwnie, czyniliśmy dobrodziejstwa. (N. Machiavelli)

Chrześcijanin musi być zawsze gotowy umrzeć i przyjąć komunię. (P. OIivaint)

Przez miłosierdzie Pana nie wiesz, kiedy masz umrzeć; dzień twojego końca pozostaje w ukryciu, abyś rozważał wszystkie. (Św. Augustyn)

Nie chcę umrzeć na paraliż postępujący moich zdolności jak człowiek pokonany. Kula zabójcy mogłaby położyć kres mojemu życiu. Przyjąłbym ją z radością. (Gandhi)

Tylko wtedy kiedy zdamy sobie sprawę z naszego zadania, nawet gdyby było mało widoczne, będziemy szczęśliwi. Tylko wtedy będziemy żyć w pokoju i umierać w pokoju, ponieważ to, co nadaje sens życiu, nadaje sens śmierci. (A. de Saint-Exupery)

Kto nauczy ludzi umierać, nauczy ich żyć. (M. Montaigne)

Śmierć jest straszna dla tych, dla których z życiem wszystko gaśnie,, nie dla tych, których pamięć nie może umrzeć. (Cyceron)

Cały dzień miej przed oczyma śmierć i wszystkie te rzeczy, które wydają się najbardziej przerażające i niechaj nigdy nie wpadnie ci do głowy podła myśl, ani nie zrodzi się w tobie zbyt gorące pragnienie. (Epiktet)

Ten, kto ma Boga przed sobą, nie zatrzyma się już i nikt go nie zatrzyma, nawet śmierć, ponieważ On jest mocniejszy od śmierci. (Ks. Mazzolań)

Nasze ziemskie życie jest preludium do pełnego chwały nowego przebudzenia, a śmierć jest otwartymi drzwiami, które prowadzą nas do wiecznego życia. (M. L. King)

Śmierć młodych jest zatonięciem, śmierć starych - przybiciem do brzegu. (Plutarch)

Błogosławiony ten, kto ma zawsze w umyśle godzinę swojej śmierci i każdego dnia gotowy jest umrzeć. Jeżeli widziałeś, jak ktoś umiera, pomyśl, że ty też musisz to przejść. (Kempis)

Dla tego, kto ma zawsze ufny wzrok utkwiony w Bogu, nie ma niespodzianek, nawet niespodzianki śmierci. (Jan XXIII)

Panie, miej miłosierdzie nad tym, który ma umierać i wie o tym; ulituj się nad tym, kto umiera i o tym nie wie. (G. Goyau)

Aby osiągnąć zbawienie, trzeba przejść przez śmierć. (G. Borsara)

Każde ciało starzeje się jak ubranie, to prawo odwieczne: oczywiście, że umieramy! (Mądrość Syracha)

Tylko ci, którzy źle żyją i nie przystępują wcale albo bardzo rzadko do sakramentów, mogą bać się śmierci. (Ks. Bosko)

Śmierć wprowadza nas w prawdziwe życie; ze śmiercią zaczyna się nasza gloryfikacja w Chrystusie. (Jan XXIII)

Śmierć w ucieczce jest haniebna, w zwycięstwie - chwalebna. (Cyceron)

Kiedy ma umrzeć ptak, jego śpiew jest pełen żałoby; kiedy ma umrzeć człowiek, jego słowa są dobre. (Konfucjusz)

Nie musimy koniecznie znać godziny naszej śmierci, aby pójść do raju; musimy jednak się do tego przygotować, spełniając dobre uczynki (Ks. Bosko)

Śmierć grzesznika jest bolesna z powodu utraty dóbr doczesnych; bardziej bolesne jest oddzielenie duszy od ciała; najboleśniejsza jest utrata duszy i ciała w piekle, gdzie będzie cierpieć w ogniu i wyrzutach sumienia. (Św. Albert)

Niechaj myśl o śmierci was nie przeraża, ale umacnia w myślach godnych nieba. (Tommaseo)

Nigdy nie zaznałem takiej radości, ani nie udało mi się zobaczyć Boga tak dobrym w stosunku do mnie, jak w chwili, kiedy znalazłem się u progu śmierci. Nie zamieniłbym tego niebezpieczeństwa na nic, czego na tym świecie można pragnąć. (La Colombiere)

Wypełniaj każdy czyn tak, jakbyś chciał go wypełnić w chwili ostatniej. Nieznana jest godzina śmierci, spraw, aby twoja dusza była ciągle taka, jak pragnąłbyś, aby była w tej godzinie. (C. de Foucauld)

Śmierć, jeżeli chcemy spojrzeć w oczy rzeczywistości, jest prawdziwym celem naszego życia, i dziękuję Bogu, że dał mi sposobność nauczenia się traktowania jej jako klucza, dzięki któremu mogę dostąpić prawdziwego błogosławieństwa. (Mozart)

Śmierć nie jest okresem zamknięcia istnienia, lecz tylko intermezzo, przejściem od jednej do drugiej formy istoty nieskończonej. (W. Humbold)

Chrześcijanin dobrze wie, że śmierć jest ciemną postacią, która kryje świetliste oblicze Boga. (Pierre UErmite)

My, chrześcijanie, nie umrzemy - nasz grób jest kołyską naszej duszy. (Balzac)

W chwili śmierci zbieramy to, co zasialiśmy w ciągu życia. (Ks. Bosko)

Nikt nie może dotrzeć do rozważania tajemnicy śmierci, jeżeli wcześniej nie wydobędzie się z zamętu zmartwień. (Św. Augustyn)

Kto chce zwyciężyć śmierć, musi przede wszystkim zwyciężyć czas, mękę i tajemnicę tego, kto słucha i myśli. (G. Papini)

Wiele osób boi się śmierci, ponieważ niedostatecznie cieszy się życiem. (P. Ustinow)

Nigdy nie przestanę powtarzać: śmierć nie jest nocą, ale światłem; nie jest końcem, ale początkiem; nie jest nicością, ale wiecznością. (V. Hugo)

Tak, Bóg stworzył człowieka do wieczności; uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Ale śmierć weszła na świat poprzez zawiść szatana; i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. (Księga Mądrości)

To lęk przed śmiercią, a nie pragnienie życia, trzyma głupiego w przywiązaniu do własnego ciała. (M. Montaigne)

Życie mądrych jest niczym innym jak rozważaniem śmierci. (Cyceron)

Jeżeli myślicie o śmierci z niepokojem, wiedzcie, że lęk przed nią przyniesie więcej szkody niż zysku. (Św. Franciszek Salezy)

Nie ciesz się z czyjejś śmierci; pamiętaj, że wszyscy umrzemy. (Mądrość Syracha)

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem; kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie; kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. (Ewangelia)

Dusza chciałaby ulecieć do Boga, ale kiedy żyje na tej ziemi, jest przywiązana sznurem, który ją tu, w dole, utrzymuje. Tu bez przerwy ulega pokusom. Sznur ten rozwiązuje się dopiero przez śmierć i dlatego dusze dobre wzdychają do śmierci, która wyzwala od niebezpieczeństwa utraty Boga. (Św. Alfons)

Śmierć dla tego, kto ma spokojne sumienie, jest pocieszeniem, radością, przejściem prowadzącym do wiecznego szczęścia; i przeciwnie, dla tego, kto ma grzech na duszy jest największym strachem, jaki może istnieć, męką i rozpaczą. (Ks. Bosko)

Jak dobrze przeżyty dzień daje dobry koniec, tak dobrze przeżyte życie daje radosną śmierć. (Leonardo da Vinci)

Jak szczęśliwy i mądry jest ten, kto teraz żyjąc stara się być takim, jaki chce, aby zastała go śmierć. (Kempis)

Dla tego, kto ma wiarę, śmierć nie jest końcem, a dla mądrych nie jest lękiem. (Goethe)

Czy widziałeś, jak w smutny jesienny wieczór spadają liście? Tak co dzień spadają dusze do wieczności: pewnego dnia jednym z opadłych liści będziesz ty. (J. Escńva)

Rano wyobraź sobie, że nie dotrwasz do wieczora; a wieczorem nie bądź pewnym, że się jutro obudzisz; bądź zawsze przygotowany i żyj tak, aby śmierć cię nie zaskoczyła. (Kempis)

Bądź przygotowany. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, aby dobrze umrzeć, naraża się na poważne niebezpieczeństwo, że umrze źle. (Ks. Bosko)

Życie człowieka powinno być ciągłym przygotowaniem na śmierć. (Ks. Bosko)

Dopóki mam pragnienie, mam po co żyć. Zaspokojeniem jest śmierć. (C. Bernard Shaw)

Nie bój się śmierci: zaakceptuj ją, od dziś, hojnie..., kiedy Bóg zechce..., jak Bóg zechce..., gdzie Bóg zechce. Nie wątp: ona przyjdzie w czasie, w miejscu i w sposób najwłaściwszy..., wysłana przez twojego Boga-Ojca. Powitajmy naszą siostrę śmierć! (J. Escrivś)

Myśl o własnym końcu służy dobremu rozporządzaniu naszymi sprawami, pogardzaniu dobrami świata, wzdychaniu do dóbr nieba i unikaniu grzechów. Ci, którzy nie myślą o swoim końcu, żyją codziennie w poczuciu winy. (Św. Albert Wielki)


     

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć

[ Powrót ]
 


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej