Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki

Aforyzmy

Aforyzymy...

Rodzina


Społeczeństwo i rodzina są podobne do łuku w pałacu: wyjmiesz jeden kamień i wszystko się wali. (Talmud)

Rodzina, która modli się zjednoczona, żyje zjednoczona. (P. Peyton)

Więź, która łączy dzieci z Ojcem i braci ze sobą jest więzią rodzinną: węzłem krwi, którą jest krew Chrystusa, a ciepłem jej jest Miłość. (I. Giordani)

Niechaj w murach domostwa tchnie ta miłość, którą płonęła Święta Rodzina z Nazaretu. Niechaj kwitną w niej wszystkie cnoty chrześcijańskie, niech panuje jedność serc i jaśnieje przykład uczciwego życia. (Jan XXIII)

W domu zachowujcie się łagodnie tak w stosunku do krewnych jak i podwładnych - często ci, którzy są aniołami na zewnątrz, w domu okazują się diabłami. (Św. Franciszek Salezy)

Dla wielu młodych dom jest przebieralnią do zmiany ubrania; sypialnią, kiedy się późno wraca; oberżą, gdzie się je mamrocząc i wychodzi nie płacąc rachunku. (Anonim)

W każdej rodzinie chrześcijańskiej niech Maryja będzie Matką, Nauczycielką i Królową domu. Niech wejdzie do niego z matczynym pośpiechem tak, jak weszła do domu Zachariasza. (Ks. Albedom)

Społeczeństwo ma za podstawę rodzinę; jeżeli człowiek wychodzi zepsuty z rodziny, wejdzie zepsuty w społeczeństwo. (Lacordaire)

Niezgoda w rodzinie jest zwykle rozwiązywana prawem miłości. (Gandhi)

Rodzina, dom ojcowski jest jak naturalny Kościół, który rzadko odmawia pomocy i przygotowuje duszę do większego pocieszenia. (G. A. Borgese)

Kto poświęca obowiązki rodzinne konwenansom społecznym, traci uczucie jednych i nie zyskuje szacunku drugich. (A. Fusinato)

Wszyscy mówią niezmiennie: królestwo, pryncypat, rodzina; istotnie, fundament królestwa składa się z pryncypatów, a fundamentem pryncypatów jest rodzina; podstawą rodziny zaś jest jednostka. (Mendo)

Pierwszym i pewnym symptomem zdrowego umysłu jest znalezienie radości we własnym domu i na łonie własnej rodziny. (E. Young)

Fabryką, która wytwarza najważniejszy produkt, jest rodzina. (C. W.)

Uczucia i przyzwyczajenia, które kształtują publiczne szczęście, są nabywane w rodzinie. (Mirabeau)

Niech małżonkowie w wiernym wypełnianiu swoich obowiązków małżeńskich i rodzinnych, przekazują w domowym ognisku nowym pokoleniom płomień cielesnego życia, a wraz z nim życie duchowe i moralne, życie chrześcijańskie: tego pragnie Bóg. (Pius XII)

Nie ma bardziej błogosławionych na ziemi ludzi od dwojga małżonków, którzy zjednoczeni ze sobą w jednym pragnieniu, spokojnie zarządzają własnym domem. (Homer)

Droga twoich czynów zaczyna się w rodzinie: pierwszą salą ćwiczeń cnót jest dom ojcowski. (S. Pellico)

Jeżeli w rodzinach nie ma jedności, zgody i pokoju, jak możemy mieć cywilizowane społeczeństwo? (Jan XXIII)

Uważajcie wszyscy jednogłośnie Boga za Ojca, Kościół za Matkę a chrześcijan za braci w rodzinie ludu Bożego. (Sw. Augustyn)

Każde rodzinne życie musi się inspirować na Świętej Rodzinie z Nazaretu. Powierzmy św. Józefowi nasze rodziny, aby panowała tam na zawsze uświęcająca harmonia miłości. (Mons. Cognata)

Konieczne jest, aby rodzina broniła się, aby kobiety z odwagą i poczuciem obowiązku zajmowały swoje miejsce w tym dziele, i aby były niestrudzone w pilnowaniu, poprawianiu i w nauczaniu odróżniania dobra od zła. (Jan XXIII)

Człowiek, który w rodzinnym domu nauczył się być wstrzemięźliwy, będzie taki też poza nim i będzie promieniował dobrocią, z której uczyni zwyczaj wobec całej swojej rodziny. (Plutarch)

W rodzinie istnieje najcudowniejsza i najściślejsza współpraca człowieka z Bogiem: dwie osoby ludzkie, stworzone na obraz i podobieństwo Boże, są powołane nie tylko do wielkiego zadania kontynuowania i przedłużania stwórczego dzieła, dając życie fizyczne nowym stworzeniom, ale również do bardziej szlachetniejszej roli, która udoskonala pierwszą, tzn. do cywilizowanego i chrześcijańskiego wychowania potomstwa. (Jan XXIII)

Im więcej jeżdżę po tym świecie, tym bardziej jestem skłonny uwierzyć, że rodzina pozostaje jedyną rzeczą, która liczy się w tym życiu. (A. Tocqueville)

Drabina do nieba. Myśli świętych na każdy dzień roku Drabina do nieba. Myśli świętych na każdy dzień roku
"Drabina do nieba" pozwala spotkać codziennie świętą lub świętego, bardzo dawnych i zupełnie współczesnych. Wybór aforyzmów, wskazówek i modlitw może stać się źródłem inspiracji, refleksji, medytacji a nawet życiowej przemiany... » zobacz więcej

Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej