Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Oblicza ludzkiej seksualności

Rzucanie światła na ludzką seksualność jest bardzo trudne, gdyż stajemy tu w obliczu bardzo skomplikowanego zjawiska. W innych sferach ludzkiej rzeczywistości dominuje z reguły jakiś pojedynczy aspekt. Na przykład głód jest zjawiskiem fizjologicznym, emocje są zjawiskiem psychicznym, a szukanie sensu życia jest przejawem duchowości człowieka. Tymczasem seksualność dotyka jednocześnie wszystkich wymiarów człowieczeństwa. Jest zjawiskiem na wskroś biologicznym i fizjologicznym, obejmującym instynkt i popęd. Seksualność to potężna energia biologiczna. Jednocześnie ludzka seksualność jest zjawiskiem psychicznym, obejmującym emocje, nastroje, przeżycia, potrzeby psychiczne. Ludzka seksualność to zatem także potężna energia psychiczna. Ale przecież seksualność jest również zjawiskiem duchowym, mającym związek z sensem życia, z hierarchią wartości, z postawą danej osoby do samej siebie i do innych ludzi. Dojrzale przeżywana seksualność stawia człowieka w obliczu miłości i odpowiedzialności na całe życie. Stanowi wtedy źródło potężnej siły i motywacji duchowej.

Właśnie z tego powodu, że ludzka seksualność jest tak bardzo bogata w treść i znaczenie, grozi nam, że nie odkryjemy pełnej prawdy o niej i że nie rzucimy na nią pełnego światła. Poznawszy bowiem jeden z jej wymiarów, możemy uznać, że znamy już całą prawdę. Dzieci i młodzież poznają stopniowo własną seksualność. W sposób spontaniczny odkrywają najpierw jej aspekty fizjologiczne, instynktowe, cielesne. Równie łatwo i intensywnie odkrywają towarzyszące seksualności przeżycia i emocje. Niektórzy na tym odkryciu poprzestają. Ryzykują, że nigdy nie odkryją pełnego sensu własnej seksualności.

Rzucanie światła na ludzką seksualność jest trudne nie tylko ze względu na jej złożoność i tajemniczość. Jest trudne także ze względu na dominującą obecnie mentalność. W środkach przekazu, w filmach, wywiadach, audycjach radiowych i telewizyjnych, w czasopismach i plakatach, w wypowiedziach wielu ludzi, seksualność bywa ukazywana głównie w swych aspektach cielesnych i emocjonalnych, często oderwanych od człowieka i całej jego rzeczywistości. Zdarza się, że nawet niektórzy wychowawcy ukazują tak okaleczoną wizję ludzkiej seksualności.

W konsekwencji wielu młodych staje w obliczu własnej seksualności w sposób bardzo powierzchowny i zredukowany. To właśnie takie cząstkowe jedynie odkrywanie prawdy o ludzkiej seksualności sprawia, że może ona posiadać tak różne oblicza. Jednym kojarzy się ona z miłością, zaufaniem, bliskością, czułością, z zawierzeniem się drugiemu człowiekowi, z odpowiedzialnym i radosnym przekazywaniem życia. Inni widzą w niej jedynie działanie instynktu, atrakcyjne źródło doraźnej przyjemności czy łatwy sposób na zaspokojenie biologicznego popędu. Jeszcze inni widzą w seksualności źródło nieszczęścia, frustracji, zniewoleń, zniszczonych więzi, ogromnych rozczarowań, wyrzutów sumienia. Dla jednych jest więc seksualność symbolem radości i szczęścia. Dla innych symbolem przyjemności fizycznej. A niektórych napawa lękiem, wstrętem lub obrzydzeniem, gdyż źle przeżywana seksualność potrafi niszczyć, prowadzić do chorób fizycznych, do urazów psychicznych, do depresji i stanów samobójczych. Seksualność może być sposobem wyrażania miłości i miejscem odpowiedzialnego przekazywania życia. Ale może być także sposobem wyrażania przemocy (np. gwałt) lub miejscem przekazywania śmierci (np. aborcja czy choroba AIDS).

Nie wszystkim jest więc łatwo stanąć z radością w obliczu własnej seksualności. Dla niektórych spotkanie z seksualnością okazuje się dramatem, lub prowadzi do dramatów. Niektórzy błędnie ją rozumieją. Niektórzy kierują nią w błędny sposób. I to aż do tego stopnia, że pewne zachowania w tej dziedzinie muszą być zakazane prawem i ścigane kodeksem karnym, by bronić człowieka przed skrajnie bolesnymi konsekwencjami zaburzonej seksualności. Z powyższych względów większość rodziców i innych wychowawców zdaje sobie sprawę, że seksualność jest zbyt ważną i skomplikowaną dziedziną życia, aby mogła być pozostawiona spontaniczności lub zawierzona biologicznemu instynktowi. Ludzka seksualność wymaga wychowania. Wymaga kształtowania dojrzałej postawy wobec niej. Wychowanie seksualne to proces, w którym człowiek stopniowo odkrywa tajemnicę własnej seksualności i uczy się tak nią kierować, aby stawała się ona seksualnością coraz bardziej ludzką, aby służyła człowiekowi, aby nie niszczyła jego rozwoju i jego więzi. Odpowiedzialne wychowanie seksualne jest konieczne, by wychowanek mógł pogodnie stanąć w obliczu własnej seksualności.

Mam świadomość, że nie łatwo jest udzielać pomocy wychowawczej w tej dziedzinie. Wychowanie seksualne okazuje się bowiem trudniejszym zadaniem niż kształtowanie dojrzałej postawy wobec innych sfer ludzkiego życia. Jest to zrozumiałe, skoro seksualność angażuje całą rzeczywistość człowieka. W tym sensie wychowanie seksualne utożsamia się z wychowaniem człowieka. Jest to zadanie trudne w każdej epoce. Warunki zewnętrzne mogą ułatwiać podjęcie tego zadania. Ale mogą też bardzo utrudniać dojrzałe spotkanie człowieka z własną seksualnością. Prezentowana tutaj analiza jest próbą rzucenia światła na ludzką seksualność dzisiaj, a więc z uwzględnieniem aktualnego kontekstu społecznego i kulturowego, w którym żyje młode pokolenie. Dominujące obecnie zjawiska w życiu społecznym są na ogół niekorzystne dla wychowania w ogóle a w sposób szczególny są one niekorzystne dla kształtowania dojrzałej postawy wobec seksualności. Żyjemy w czasach gwałtownych przemian, które wiążą się z kryzysem prawdy, z kryzysem wartości i postaw. A przez to prowadzą do kryzysu miłości i życia, wypaczają i dramatycznie zawężają ludzkie pragnienia.

Niepokojące są obecnie rozmiary kryzysu prawdy o człowieku i o jego życiu. Szukanie prawdy stanowi podstawę wychowania, gdyż prawda wyzwala z iluzji, z błędów, zagrożeń, uzależnień. Młodzi zdają sobie z tego sprawę i z reguły chcą poznawać prawdę o sobie i o własnym życiu. Ale jednocześnie tej prawdy się boją, gdyż ona odsłania nasze wnętrze, nasze najgłębsze motywacje i potrzeby, a także stawia trudne wymagania. Kto nie potrafi czy nie chce podjąć wymagań wynikających z odkrycia prawdy o człowieku, ten zwykle przestaje jej szukać. Czasem wręcz od niej ucieka. Ucieczka od złożonej prawdy o ludzkiej seksualności jest wyjątkowo niebezpieczna, gdyż wyklucza możliwość zajęcia dojrzałej postawy w tej sferze życia, a przez to prowadzi do wyrządzania krzywdy sobie i innym ludziom.

ks. Marek Dziewiecki

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna

[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej