Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Rozmowa o czyśćcu

W 1959 r. ukazała się w Dublinie broszura pod znamiennym tytułem: "Escaping Purgatory". Autorem dziełka jest O. A. Gits, T.J. Aprobaty kościelnej udzielił ks. Arcybiskup Dublina dnia 16 marca 1959 r. Małe rozmiarami dziełko wywarło przecież ogromne wrażenie. Podajemy myśli przewodnie w streszczeniu.

Myśląc o Bogu winniśmy pojmować go wznioślę. Bóg kocha nas tak bardzo, że pragnie dla nas wszelkiego dobra. Dla nieskończonej miłości nie ma granic. Czy umiemy to pojąć? Czy nie zaciemniają nam oczu wciąż jeszcze mgły dawnych herezji? Ot choćby w sprawie czyśćca... Wielu nawet dobrych katolików gnębi myśl: Byłbym szczęśliwy, gdybym przynajmniej dostał się do czyśćca". Nikt, - snują dalej obawy, - nawet najwięksi święci nie mogą spodziewać się, że unikną mąk czyśćcowych. Sakrament Namaszczenia Chorych uzycza nam wprawdzie pokrzepienia w godzinę śmierci i może oczywiście przyczynić się do skrócenia cierpień, ale trzeba być już zadowolonym, że unikniemy piekła. Zmrożone serca; tak, ale w słowach powyższych zawiera się także rozdźwięk z myślą i nauką Kościoła, z głosem Serca Jezusowego.

Posłuchajmy bodaj kilku wypowiedzi wielkich i światłych Świętych. Święty Cyprian z III-go wieku mówi tak: "Nie należy nosić czarnej żałoby po śmierci naszych zmarłych, gdyż są oni już w bieli". Święty Albert z XIII-go wieku przemawia również pouczająco: "Namaszczenie Chorych wprowadza do bezpośredniej chwały, gdyż usuwa pozostałości grzechu. Celem Namaszczenia jest oczyszczenie skutków grzechu, który przeszkadza duszy w odpoczynku". W XVI-tym wieku wydano katechizm Soboru Trydenckiego, który zawiera następujące wyjaśnienia: "Oleje święte uwalniają duszę ze słabości i choroby grzechu i od wszystkich innych pozostałości grzechu". Dołączmy jeszcze uwagi współczesnego O. Kern T.J.: "Namaszczenie Chorych jest doskonałym uzdrowieniem duszy, aby mogła osiągnąć bezpośrednie wejście do chwały. Ponieważ n.asz Miłościwy Zbawca ustanowił ten Sakrament, aby uchronić wiernych tak od piekła i od czyśćca, nie należy mniemać, że dzieje się to tylko w rzadkich wypadkach. Możemy słusznie ^ wierzyć, że Boski Zbawiciel użyczył nam w Namaszczeniu Chorych lekarstwa za cenę swojej Krwi Przenajdroższej".

Miłosierny Zbawca, który ma pełną władzę na ziemi i w niebie, przekazał moc odpuszczania grzechów swoim Apostołom. Ongiś na Krzyżu przyobiecał Pan Jezus niebo nawróconemu łotrowi: "Dziś ze mną będziesz w raju". Ten nawracający sie łotr był przedstawicielem grzeszników. Jak on umierał blisko Chrystusa, tak i każdy grzesznik, przyjmujący Sakramenty Święte umiera także blisko Chrystusa.

Bóg pragnie przebaczyć nam grzechy, aby uzyskać to przebaczenie, grzesznik powinien oczywiście żałować za każdy popełniony grzech. Trudno nam jednak zapamiętać ie wszystkie. Przede wszystkim trzeba nam zatem ufności, żalu i pokory. Jeżeli przyjmiemy ostatnie Sakramenty z należytym usposobieniem, Bóg użyczy nam swej łaski.

Czy jednak człowiek po grzesznym życiu, przytłoczony cierpieniem i szarpany lękiem może zdobyć się na powszechny żal za grzechy? Bez pomocy Bożej - nie, ale właśnie Bóg użycza nam tej pomocy i śpieszy nam z ratunkiem właśnie w Sakramencie Namaszczenia Chorych. Może niekiedy cierpiący grzesznik zdoła tylko wyszeptać: "O mój Jezu, miłosierdzia!" Jednak i tę skruszoną prośbę Zbawiciel usłyszy i udzieli pomocy w Sakramencie Chorych.

Sprawiedliwość i Miłosierdzie, często ludzie przeciwstawiają te dwa przymioty Boże. Czy doskonała sprawiedliwość Boża "dopuszcza rychłe zbawienie grzesznika? Myślimy o tym z trwogą. Czy nie zapominamy wszakże równocześnie i o bezmiernych łaskach i zasługach Chrystusa?

"Miłosierdzie Boże ponad wszystkimi Jego dziełami" - śpiewamy w psalmie 144,9 wielbiąc i sławiąc Boga. "Jeśli wy - naucza dobitnie Pan Jezus - będąc złymi, umiecie dobre datki dawać synom waszym, jakoż daleko więcej, Ojciec wasz który jest w niebie, da rzeczy dobre tym, którzy Go proszą?" "(Mat. 7,11.). Miłosierdzie Boże uwydatnia się szczególnie okazale w Namaszczeniu Chorych.

Dlaczego Kościół tak dobitnie i usilnie zaleca wspieranie dusz zmarłych ofiarą Mszy świętej, jeżeli Sakrament Namaszczenia Chorych może nas uchronić od czyśćca? Zastanawia się nad tym wielu wiernych.

Otóż Kościół jak dobra matka troszczy się gorliwie o dobro swoich dzieci. Zaleca więc ofiarę Mszy świętej jako potężną i skuteczną pomoc, gdyż mimo łask Namaszczenia Chorych zachodzą przecież wypadki, że chorzy nie korzystają z niego należycie. Dusze nie zawsze wyrzekają się zła całkowicie, nie zawsze żałują za wszystkie grzechy powszednie. Dostają się więc do czyśćca, będącego jakby szpitalem dla dusz. Msza święta niesie im właśnie upragnioną pomoc.

Wiemy, że z użyczoną łaską Bożą i na skutek działania Sakramentu Namaszczenia Chorych wiele dusz osiąga niebo bezpośrednio po zgonie. Jakże często umierają jednak ludzie bez ostatnich Sakramentów bądź na skutek własnej lekkomyślności bądź z powodu zaniedbania otoczenia. Otóż modlitwy Mszy św. obejmując wszystkich wiernych, użyczają pomocy i tym także zaniedbanym duszom. Jeżeli Mszę św. ofiaruje się za zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie, jakąż radość sprawia im wiadomość, że Msza św. w ich intencji niesie pomoc ich cierpiącym jeszcze braciom. Uzupełnijmy powyższe wyjaśnienia. Tak samo umierającego świętego jak i 'konającego grzesznika można wspierać ofiarą Mszy św. nie tylko odprawionych już, ale i Mszy Św., zamierzonych w przyszłości.

Ludzi umiarających przytłaczają nie tylko grzechy, ale grożą im wtedy zwiększone napaści szatana, szczególnie zaciekłego w ciągu ostatnich chwil. Bóg przyjmuje Msze św. jako uprzywilejowaną prośbę i pomoc zarówno przed naszą śmiercią jak i po niej. Przypomnijmy sobie szeroki zakres modlitw we Mszy św. za zmarłych: "Aby wierni uniknęli kary... aby mogli wejść do chwały... aby uniknęli niebezpieczeństw śmierci i zasadzek szatana itd." Potrzeba Mszy św. uwydatnia się więc z całą oczywistością, wspomagając i tych także, którzy przechodzą wprost do nieba.

Bóg w swej wszechwiedzy, opatrzności i dobroci może użyczyć swych łask w chwili obecnej przez wzgląd na Msze św. odprawione dopiero w przyszłości. Bóg nie uzależnia się od czasu. Chrystus umarł na Krzyżu za grzechy przeszła, współczesne i przyszłe. Msza Św., powtórzenie bezkrwawej ofiary krzyżowej, sprowadza również łaski bez ścisłych ograniczeń czasu, zacieśnionych tylko do teraźniejszości.

Różne opisy a nawet objawienia zdają się kruszyć niekiedy pocieszają siłę nauki o skuteczności Sakramentu Namaszczenia Chorych. Objawienia są w zasadzie wielką łaską i cennym wkładem religijnym. Pamiętajmy jednak, że tak zwane prywatne objawienia nie mogą się sprzeciwiać urzędowej nauce i tradycji katolickiej. Wobec zachodzących sprzeczności, należy uznać objawienia za fałszywe lub niewłaściwie zrozumiałe.

Nie jestem święty, aby dostać się wprost do nieba, trwożą się ludzie. Pokrzepiajmy się ufnością, że wstęp do nieba umożliwają:

1) wolność od winy grzechu
2) wyrównanie kary za grzechy.

Winę grzechu zmazuje żal doskonały. Kto za życia oczyszczał o się przykładnie w sakramencie pokuty i wzbudzał często żal za grzechy, dostąpi niewątpliwie z Miłosierdzia Bożego łaski pokuty i przy śmierci.

Zadośćuczynić pokutnie za nasze grzechy możemy także za życia jeszcze. Wiara katolicka wskazuje nam te sposoby. Korzystajmy zwłaszcza z nadarzających się cierpień i udręk codziennych w duchu pokuty. Nauczmy się łączyć nasze małe krzyżyki z Męką Chrystusa Pana, a cierpienia nasze nabiorą większej wartości.

Maria Simma
Moje przyżycia z duszami czyśćcowymiWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej