Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Nie damy zgody na nieczysto뜻

Poznali턬y si w czasie studiw, w duszpasterstwie akademickim. Obydwoje byli턬y osobami "po przej턢iach", je턫i chodzi o sfer seksualn, ale te obydwoje byli턬y osobami oddanymi Jezusowi i pragn켧ymi kroczy Jego drog.

Do뜻 szybko nasza znajomo뜻 przesz쿪 od zwyk쿮go kole풽stwa do zauroczenia. Niestety, rany, ktre nam pozosta퀉 po wcze턭iejszym nieuporz켨kowaniu, by퀉 bardzo du풽, a my za ma쿽 do턻iadczeni. Upadali턬y, nigdyjednak w naszym wsplnym 퓓ciu nie by쿽 zgody na nieczysto뜻. Nigdy nie powiedzieli턬y - nawet nie pomy턫eli턬y - 풽 "skoro trudno nam wytrwa w czysto턢i przedma냄eskiej, to dajmy sobie z ni spokj, przecie tylu jej nie zachowuje". Nie dawali턬y wic spokoju: szli턬y do spowiedzi, Komunii 턻., wsplnie si modlili턬y, robili턬y postanowienia. Jedne z nich by퀉 skuteczniejsze, inne mniej; doszli턬y w kocu do tego, 풽 nie ca쿽wali턬y si w ogle w usta, a inne ca퀅sy mia퀉 swoje 턢i턫e okre턫one zasady - to okaza쿽 si bardzo skuteczne. Po pewnym czasie zauroczenie ust켺i쿽 miejsca mi쿽턢i.

Pobrali턬y si. Od dnia naszego 턫ubu min怨o ju ponad 13 lat. Urodzi쿽 si w ci켫u tych lat czworo naszych dzieci. Przez ca퀉 ten czas trwamy w czysto턢i ma냄eskiej. Pan Bg stawia nam jednak ci켫le nowe wyzwania. Dzi patrzymy na swoj czysto뜻 nie tylko jako na brak antykoncepcji, ale jak na coraz to wiksz dba쿽뜻 o wsp車ma냄onka. Bo czym by쿽by wsp車퓓cie po dniu, gdy m굻 po pracy pozwoli쿫y si tylko obs퀅giwa, a nie odci굻y쿫y 퓇ny chocia풺y przy dzieciach? Czym풽 by쿽by wsp車퓓cie, gdyby nie liczy si ze stanem duchowym i fizycznym drugiej osoby? Stopniowo Bg przez poruszenia serca, sta쿮go spowiednika, lektur prowadzi nas ku coraz wikszej mi쿽턢i, maj켧ej wyraz w czu쿽턢i, pomocy, kwiatku, niespodziance, ulubionej potrawie itp.

Stosujemy naturalne metody planowania rodziny, jednak widzimy, 풽 same metody to jeszcze za ma쿽. Potrzebna jest sta쿪 praca nad sob, nad swoj relacj z Panem Bogiem, stawanie si cz쿽wiekiem dojrza퀉m. Dorastamy do odpowiedzialnego rodzicielstwa i stajemy si darem dla wsp車ma냄onka.

Dni, w ktrych nie podejmujemy wsp車퓓cia (bd켧ego wyrazem mi쿽턢i ma냄eskiej), s dla nas okazj do coraz wikszej bezinteresowno턢i - dojrzewania naszej mi쿽턢i. Nasze relacje zyskuj wtedy na 턻ie퓇턢i i nie wpadamy w rutyn. Sprzyja to tak풽 temu, 풽 w trakcie wsp車퓓cia bardziej jeste턬y dla ma냄onka, ni oczekujemy czego w zamian, a pokus szukania ci켫le nowych wra풽, dozna znacznie 쿪twiej nam pokona. Nie znaczy to wcale, 풽 nie mamy trudno턢i i pokus, jednak do턻iadczenie, ktre zdobyli턬y, "walcz켧 o czysto뜻" przed 턫ubem, bardzo nam pomaga.

Ogromn pomoc w dojrza퀉m prze퓓waniu mi쿽턢i ma냄eskiej, a wic tak풽 czysto턢i jest dla nas trwanie we Wsplnocie 쫤itej Rodziny. Spotykamy si tam z ma냄estwami i rodzinami, ktre maj podobne idea퀉. Mo풽my budowa si ich 턻iadectwem, a tak풽 zasign길 od nich porady. Widzimy coraz ja턭iej, jak wa퓆a jest sta쿪 formacja (indywidualna i ma냄eska), bo wraz ze wzrostem duchowym dojrzewamy w ka풼ej dziedzinie.

My rwnie dzielimy si swoim do턻iadczeniem, zarwno z rodzinami z naszej wsplnoty, jak i z innymi. Ponadto m굻 od dwch lat prowadzi poradni przedma냄esk przy parafii.

Mo풽my 턬ia쿽 powiedzie, 풽 jeste턬y szcz沅liwi - i z serca 퓓czymy tego wszystkim m쿽dym i ma냄onkom.

Ewa i Piotr

Publikacja za zgod redakcji
Mi퀅jcie si!, nr 1-2009

Wasze komentarze:
ma쿪: 27.06.2009, 22:13
ctia nie martw si ja rwnie przechodz przez to co ty, obiecuj Ci modlitw i wierz, 풽 u Ciebie bdzie ju tylko lepiej:0
ctia: 27.06.2009, 09:21
Gratuluje Wam wytrwa쿽턢i:) a jestem teraz taka s쿪ba, bardzo mocno prosze o modliwe zebym uwolni쿪 si z grzechu jakim jest masturbacja... to takie ci轅kie;( Chc powierzy ca쿮 moje 퓓cie Bogu, mj zwi콄ek ktry jest dopiero na pocz켾ku budowania tego co najwazniejsze w 퓓ciu:) pozdrawiam gor켧o:*
(1)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej