Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Czysto뜻 to...

Czysto뜻 to przyznanie si do s쿪bo턢i, pokora, odmawianie pokusie, 턻iadomo뜻 swoich s쿪bo턢i, uznanie s쿪bo턢i, rozmowa o nich, to pozytywne i konstruktywne spo퓓tkowanie energii,

Czysto뜻 to odsuwanie pokus, powiedzenie "jestem od Ciebie s쿪bszy, nie wygram z Wami w konfrontacji, dlatego nie staj do ringu, nie wchodz na niego", czysto뜻 to dobro, czu쿽뜻, szacunek, to dar, o ktry trzeba zabiega i ktry trzeba pielgnowa,

Czysto뜻 to poznanie w쿪snych s쿪bo턢i, poznanie samego siebie, pokochanie siebie,

Czysto뜻 to wybr dobra, odmowa tego, co z쿮, jedyna droga do dojrza쿮j, piknej, trwa쿮j i dozgonnej mi쿽턢i!,

Czysto뜻 to ukierunkowanie pobudze w stron dobra, przemienianie napi唯, odwaga i aktywno뜻 przyjmowaniu napi唯 i pobudze i zamiana ich na co dobrego, pozytywnego,

Czysto뜻 to szukanie i odnajdywanie w쿪턢iwych 턳odkw i sposobw wyra풹nia uczu stosownie do wieku i sytuacji,

Czysto뜻 to poszanowanie cia쿪 i godno턢i swojej oraz ukochanej,

Czysto뜻 to dowd mi쿽턢i, dowd dla Niej, dla Niego, dowd dla Mnie,

Czysto뜻 to si쿪, moc, to bycie silnym, dojrza퀉m, bycie prawdziwym m轅czyzn,

Czysto뜻 to czyn, dobro, ciep쿽 dla ukochanej,

Czysto뜻 to okazywanie mi쿽턢i, to wierno뜻, to co osi켫alnego, to zadanie,

Czysto뜻 to trud, ale dziki temu to prawdziwe szcz沅cie, czysto뜻 to czyn, wybr, decyzja niezale퓆a od emocji i uczu, ale od wolnego wyboru,

Czysto뜻 to inwestycja, rado뜻, blisko뜻, prawdziwa przyja숄,

Czysto뜻 to dar, o ktry trzeba si modli, o ktry trzeba prosi.

Wojtek

D퀅go szuka쿮m i my턫a쿮m nad tym, czym jest czysto뜻, najcz沅ciej znajdywa쿮m b녠dne definicje, czym czysto뜻 nie jest, wszystkiego dowiadywa쿮m si niestety na w쿪snej oraz czyjej "skrze" dzi zrozumia쿮m, czym czysto뜻 jest. To, co napisa쿮m nie koczy tematu, ale mam nadzieje, 풽 komu to pomo풽, 풽 kto bdzie mniej szuka ni Ja, 풽 zyska przez to wicej czasu i energii na zdobywanie i inwestowanie w czysto뜻 :)

ps. Mam do ka풼ego kto przeczyta ten utwr pro턡 o modlitw. Prosz, aby kto przeczyta ten poemat pomodli si w mojej intencji o czysto뜻, i moje uzdrowienie duchowe i cielesne Koronke do Mi쿽sierdzia Bo풽go, ka풼emu z Was bd bardzo wdziczny za to :)

Wasze komentarze:
즩cja: 06.01.2015, 16:42
mdlmy si za siebie nawzajem bo ja te dba jak umiem o czysto뜻 --nie jest to 쿪twe ale trwam ju wiele lat i prosz wspierajmy si wzajemnie
Marcin: 15.04.2013, 21:20
100% rajca - w czysto턢i od 3 m-cy po 8 latach na쿽gu.
Micha: 03.09.2012, 20:17
Bg zap쿪. bd pamita w modlitwie odmawiaj켧 dzisiaj Koronk :)
ja: 15.01.2011, 00:11
Pikny test, m켨re przemy턫enia...nie my턫a쿪m, 풽 m轅czyzna mo풽 mie takie zdrowe pogl켨y...Chcia쿪bym tak osob pozna w moim 퓓ciu. Te walcz o czysto뜻, wiem, jakie to trudne...Obiecuj modlitw tak풽 w Twojej intencji, Wojtku
(1)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej