Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Formacja kapłańska i zakonna

Kierownictwo duchowe jako ojcostwo Kierownictwo duchowe jako ojcostwo
Lucio Casto
Książka jest owocem bogatego doświadczenia Autora – ojca duchownego i wykładowcy. W pierwszej części Lucio Casto przedstawia krótki zarys historii kierownictwa duchowego.... » zobacz więcej
Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego
O. Amedeo Cencini
Niniejszy tekst opowiada o egzystencji kapłana i osoby konsekrowanej jako ciągłym poszukiwaniu prawdy, zapoczątkowanym pewnego dnia po usłyszeniu obietnicy Mistrza: "Prawda was wyzwoli!".... » zobacz więcej
Życie duchowe według reguł klasztornych Życie duchowe według reguł klasztornych
Peter Dyckhoff
Peter Dyckhoff jest znawcą dawnych reguł mniszych i zakonnych. W tej książce wyjaśnia je wszystkim, którzy pragną dziś urzeczywistnić w swoim życiu ducha Bożej miłości.... » zobacz więcej
Współcześni pustelnicy Współcześni pustelnicy
Maria Anna Leenen
Książka pod różnym kątem przedstawia obraz życia pustelników. W pierwszej części oddaje głos ludziom, którzy wybrali tę formę życia duchowego, ukazuje motywy, które doprowadziły do decyzji podjęcia takiego życia oraz ich codzienność.... » zobacz więcej
O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku
o.Joachim Badeni OP, Alina Petrowa-Wasilewicz
Ojciec Joachim Badeni - ceniony duszpasterz - odpowiada na pytania Aliny Petrowej-Wasilewicz (dziennikarki KAI), dotyczące istoty kapłaństwa, celibatu i małżeństwa.... » zobacz więcej
Bądźcie siewcami Słowa. Podręcznik misjonarza i rekolekcjonisty Bądźcie siewcami Słowa. Podręcznik misjonarza i rekolekcjonisty
Praca zbiorowa
Podręcznik misjonarza i rekolekcjonisty to doskonała pomoc w głoszeniu misji świętych. Zawiera m.in. listy misjonarzy skierowane do parafii, w której będą oni głosić misje, plan nabożeństw odbywających się w parafii przed rozpoczęciem misji, a także dokładnie rozplanowane dni misji świętych.... » zobacz więcej
Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej
Marek Leśniak, ks. Antoni Świerczek
Chrystus powierzył Apostołom misję, która polega na głoszeniu Królestwa Bożego i przepowiadaniu Ewangelii ku nawróceniu. Historia i nieprzerwana praktyka Kościoła pokazuje, że posługa pojednania udzielanego przez sakramenty chrztu i pokuty jest zadaniem duszpasterskim...... » zobacz więcej
Sługa radości. Życie i posługa kapłańska Sługa radości. Życie i posługa kapłańska
Walter Kasper
Pisząc tę książkę, kardynał Walter Kasper pragnął dokonać podsumowania swojego życia kapłańskiego. Teologiczne rozważania autora poparte są jego wielkim doświadczeniem jako duszpasterza, wykładowcy, biskupa i watykańskiego dostojnika odpowiedzialnego za ekumenizm.... » zobacz więcej
Jezus Chrystus nasz Arcykapłan Jezus Chrystus nasz Arcykapłan
kard. Albert Vanhoye
Wydawnictwo Bernardinum proponuje najnowszą lekturę na Rok Kapłański. Książka ta, która ukazała się w serii Biblioteka Pastores, zawiera rekolekcje kard. Alberta Vanhoye, wygłoszone do Benedykta XVI w Watykanie w 2008 roku.... » zobacz więcej
Zostawiwszy wszystko, znalazłem szczęście. Listy o powołaniu Zostawiwszy wszystko, znalazłem szczęście. Listy o powołaniu
o. Tomasz Jędruch SP, o. Józef Tarnawski SP
Książka zawiera zbiór listów, które młodzi ludzie pisali do ojców pijarów na przestrzeni kilku lat; stawiali w nich bardzo konkretne pytania dotyczące powołania, zwłaszcza powołania do życia zakonnego.... » zobacz więcej
Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym
ks. Czesław Parzyszek SAC
Autor opisuje w szerszym kontekście zagadnienie posłuszeństwa zakonnego, problem władzy i posłuszeństwa, podjęty w Instrukcji "Faciem tuam, Domine, requiram".... » zobacz więcej
Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe
Józef Augustyn SJ
Książka jest owocem bezpośrednich rozmów Józefa Augustyna SJ z alumnami i księżmi. Autor nie unika w niej rozważań na tematy trudne.... » zobacz więcej
O odnowie życia zakonnego i kierownictwie duchowym O odnowie życia zakonnego i kierownictwie duchowym
Thomas Merton
Listy Thomasa Mertona dotyczą zarówno odnowy Kościoła w ogóle, jak i zakonnego oraz monastycznego. Pojawiające się w nich radykalne i niepokojące pytania, wyrastały z osobistych doświadczeń Autora, a także z głębokich przemian, jakie następowały po Soborze Watykańskim II.... » zobacz więcej
Mniszki Pierwszej Rzeczpospolitej Mniszki Pierwszej Rzeczpospolitej
Jadwiga Stabińska OSB
Książka omawia dzieje i duchowość klasztorów żeńskich w epoce Pierwszej Rzeczpospolitej - od drugiej połowy XV do końca XVIII wieku. Publikacja nie ma charakteru ściśle naukowego, jednak nie pozwala sobie na dowolność i ściśle trzyma się źródeł... » zobacz więcej
Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie
Red. Ks. Ireneusz Werbiński
W 2007 roku minęło czterdzieści lat od ogłoszenia przez papieża Pawła VI encykliki "Sacerdotalis caelibatus". Z tej racji w wielu wyższych uczelniach zorganizowano sympozja lub sesje naukowe. Historia celibatu w Kościołach chrześcijańskich jest ciekawa i wciąż wywołuje wiele dyskusji.... » zobacz więcej
Duchowość kapłana. Katechezy o formacji Duchowość kapłana. Katechezy o formacji
Jan Paweł II
Ta niewielka książka zawiera zbiór katechez Jana Pawła II dotyczących duchowości oraz formacji kapłańskiej. W niewielu krótkich, przejrzystych i mocnych zdaniach opisane w niej zostały najistotniejsze cechy, jakimi odznaczać powinien się kapłan – zwłaszcza kapłan naszych czasów.... » zobacz więcej
Dlaczego modlimy się za kapłanów? Znaczenie dnia kapłańskiego Dlaczego modlimy się za kapłanów? Znaczenie dnia kapłańskiego
Ks. Bogdan Giemza SDS
Jakość życia kapłanów i osób zakonnych stanowiła szczególną troskę Kościoła. O potrzebie modlitwy za kapłanów i jej wielkim znaczeniu był przekonany ks. Paschalis Schmid – twórca i propagator soboty kapłańskiej.... » zobacz więcej
Panie, daj nam świętych kapłanów Panie, daj nam świętych kapłanów
Oprac. Przemysław Krakowczyk SAC
Książka jest zachętą do otoczenia modlitewną troską powołanych do szczególnej służby Bożej. Znajdziesz tu modlitwy o nowe powołania, o wierność i świętość już powołanych.... » zobacz więcej[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej