Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pomoc duszom w czyśćcu

Po przybliżeniu prawdy o istnieniu czyśćca należy podkreślić zachodzącą łączność z duszami w czyśćcu cierpiącymi. I Chodzi o możliwość świadczenia stałej duchowej pomocy zmarłym przechodzącym oczyszczenie. Jest ona konkretnym wyrazem miłości bliźniego.

Abyśmy mogli to zrozumieć i docenić, Pismo Święte uczy, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Jego Głową jest sam Jezus, a cząstkami Ciała - wszyscy wierni. Fakt śmierci nie niweczy tej jedności, ponieważ jest ona wewnętrzna, niematerialna i utrzymywana przez Jezusa. Jego Mistyczne Ciało składa się z trzech społeczności stanowiących jedną Wspólnotę: żyjący na ziemi i zmierzający do Do mu Ojca; ci, którzy już zmarli i są zbawieni oraz ci, którzy wyszli z doczesności, ale poddani są uświęceniu w czyśćcu. Czasem można spotkać też" tradycyjne nazwy: Kościół pielgrzymujący (walczący), Kościół triumfujący (chwalebny) i Kościół cierpiący (oczyszczający się). Kościół w niebie (triumfujący) nieustannie modli się za żyjących jeszcze na ziemi. Ale również za tych, którzy są w czyśćcu. Ten układ krążenia łaski i zasług oraz solidarność wszystkich człon ków Kościoła nazywamy „świętych obcowaniem". Niemniej wierni z doczesności mogą i powinni troszczyć się o pośmiertny los zmarłych. Pomoc duszom w czyśćcu ma charakter wstawienniczy i wypływa z faktu przynależności do Mistycznego Kościoła. Bóg pozwala, aby Kościół ziemski mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Dlatego duszom wolno czasem śnić się lub nawet zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której mogą prosić o po moc. Należy ją podjąć „przez Chrystusa" jako jedynego Po średnika przed Ojcem. On daje ludzkim wysiłkom skuteczność. Logicznie więc efektywność pomocy zmarłym zależy od stopnia naszego zjednoczenia z Bogiem, czyli bycia w stanie łaski uświęcającej.

Ciekawe, że wśród różnych form duchowej pomocy pierwsze miejsce zajmuje nie Msza Święta, ale przebaczenie (Mt 5, 23-26; Mt 6, 14-15). Chodzi o przebaczenie zmarłemu tego, czym wobec nas zawinił. Zmarli czekają na przebaczenie żyjących. W następnej kolejności należy wy mienić Mszę Świętą, a po niej inne praktyki: adorację Naj świętszego Sakramentu, Drogę krzyżową, Różaniec, post, świadomie ofiarowane cierpienie, jałmużnę i inne wyrzeczenia oraz dobre uczynki.

Do uczynków miłosiernych względem duszy należą te dwa: urazy chętnie darować; modlić się za żywych i umarłych. Dlatego szczególnym brakiem miłosierdzia odznaczają się ci, którzy wobec śmierci bliźniego odmawiają mu upragnionego przebaczenia. Tacy skazują zmarłego na większe cierpienia, a na siebie ściągają karę często już na ziemi.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 31 października 2010


   

Wasze komentarze:
Andre: 30.10.2010, 19:40
Jezus do Św. Faustyny: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.(Dz 1728)
[1] (2)

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej