Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
Beata: 03.11.2023, 00:39
Panie Jezu, przebacz wszystkie grzech i obdarz wieczna radością dusze świętej pamięci wujka Jarka i jego taty, przyjaciela Jarka, jego siostry i jej męża, pana Krzyska, pani Zosi, pana Romana, babci Halinki, babci Danusi, dziadka Slawka, dziadka Edzia, dziadka Henia, cioci Tereski i wujka Tadzika, Weroniki, pana Grygo, Janka, Ziutka, pana Kisielewskiego, Bombla, pana Romanowskiego, Dr. kotynskiego, Zbyszka, wujka Andrzeja i cioci Danusi, pana Jaworowskiego, pani Marylki oraz wszystkie dusze cierpiące katusze czyśćcowe. Święty odpoczynek racz im dać Panie, Amen.
Beata: 03.11.2023, 00:38
Panie Jezu, przebacz wszystkie grzech i obdarz wieczna radością dusze świętej pamięci wujka Jarka i jego taty, przyjaciela Jarka, jego siostry i jej męża, pana Krzyska, pani Zosi, pana Romana, babci Halinki, babci Danusi, dziadka Slawka, dziadka Edzia, dziadka Henia, cioci Tereski i wujka Tadzika, Weroniki, pana Grygo, Janka, Ziutka, pana Kisielewskiego, Bombla, pana Romanowskiego, Dr. kotynskiego, Zbyszka, wujka Andrzeja i cioci Danusi, pana Jaworowskiego, pani Marylki oraz wszystkie dusze cierpiące katusze czyśćcowe. Święty odpoczynek racz im dać Panie, Amen.
Kasia: 02.11.2023, 22:19
Proszę o modlitwę za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, niech nadejdzie ich czas na dalszą drogę
A: 02.11.2023, 19:53
Proszę w intencji wszystkich zmarłych z rodziny mojej i mojego męża
ela: 02.11.2023, 10:33
Panie Boże , tylu bliskich mi ludzi już odeszło proszę wybacz im grzechy i zaprowadź przed oblicze Twoje .Proszę o zbawienie wieczne ,racz im dać Panie.
Stanisława : 11.02.2023, 07:20
Panie Boże wszechmogący spraw aby wszyscy moi drodzy Zmarli dostapili łaski życia wiecznego z Toba w Twoim królestwie nibieskim.Wybacz im to czym Cię obrazili a zapamiętaj ich dobre uczynki. .Modlę się za nich i proszę o łaskę zbawienia.
Monika: 02.11.2022, 22:30
Panie Jezu proszę o Miłosierdzie Twoje dla mojej mamy,dziadków ,babć,cioci,znajomych i sąsiadów oraz teścia i szwagra. Wieczny odpoczynek racz im dbać Panie,a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki ,wieków Amen.
Monika: 02.11.2022, 22:26
Panie Jezu proszę o Miłosierdzie Twoje dla mojej mamy,dziadków ,babć,cioci,znajomych i sąsiadów oraz teścia i szwagra. Wieczny odpoczynek racz im dbać Panie,a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki ,wieków Amen.
Anna: 02.11.2022, 22:25
Panie Boże proszę przyjmij do Królestwa Bożego wszystkich z mojej rodziny ,którzy zmarli nich światłość wiekuista im świeci na wieki.Amen.
Izabela: 02.11.2022, 22:07
O dar nieba dla zmarłych z rodziny, sąsiadów, przyjaciół i znajomych, w szczególności dla Rafała i Karola
Izabela: 02.11.2022, 22:06
O dar nieba dla zmarłych z rodziny, sąsiadów, przyjaciół i znajomych, w szczególności dla Rafała i Karola
Dana: 02.11.2022, 21:59
Panie Jezu przyjmij do swego Królestwa mojego Tatę,Babcie,Dziadków, Teściową,Ulę,Guntrama, Kasię i wszystkich z rodziny Zuber,Lewandowskich,Śmiałowskich .Pokój im duszom.Amen
Wilk: 02.11.2022, 21:37
Panie Jezu proszę o łaskę Nieba dla moich Przodków, Dziadków, Teściów, Malgorzaty, Donka, Mietka, pani Marii, pani Szaynok, cioci Halinki i wujka Rudka. Niech spoczywają w Pokoju. Bóg zaplać
Barbara : 02.11.2022, 17:50
Proszę o modlitwę w intencji zmarłego syna Mateusza i wszystkich zmarłych z rodziny . Bóg zapłać
Malgorzata: 02.11.2022, 13:55
ZA DUSZE MOICH BRACI ,RODZICOW BABCIE ,DZIADKOW I WSZYSTKIE DUSZE CIERPIACE W CZYSCIU -DAJ BOZE ODPUSZCZENIE GRZECHOW I DOPROWAC DO WIECZNOSCI TWOJEJ
Smutna i tęskniąca: 02.11.2022, 08:53
Dobry Jezu opiekuj się moim zmarłymi Rodzicami Siostrą ,Siostrzeńcem i Szwagrem., Dziadkami Tesciami i wszystkimi z mojej rodziny którzy odeszli do Ciebie.Prosze przygarnij ich do Swego miłosiernego serca i zapewnij o mojej modlitwie i pamięci o Nich.
Danuta: 01.11.2022, 22:07
BOZE MOJ DAJ LASKAWIE WIECZNY ODPOCZYNEK duszom moich PRZODKOW z Rodzin Borzalowskich i Wojcickich; Powinowatych z Rodziny Jezierskich, a rowniez DUSZOM TYCH, o KTORYCH NIKT JUZ SIE NIE MODLI. Swiatlosc Wiekuista niechaj im Swieci Amen
Iqui: 20.09.2022, 22:36
Proszę o modlitwę w intencji zmarłej dziś Zofii S. PANIE BOŻE otocz Jej duszę swoją ojcowską miłością, przebacz wszystkie grzechy i pozwól by spoczywała w pokoju .Amen.
Anonim: 02.11.2021, 11:23
Proszę o modlitwę za wszystkie dusze w czyśćcu oraz za tych za których nie ma się kto modlić
Teresa: 02.11.2021, 08:50
Panie Jezu proszę aby moi zmarli Aleksander,Zofia Wilhelmina Eugeniusz Halina Wacława i Albin otrzymali przebaczenie grzechów i znależli wieczną szczęśliwość w rękach Boga
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej