Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Co dzieje się po śmierci?

Opowiadanie o duszach w czyśćcu zawsze jest na czasie a jak bardzo jest to pożyteczne przekonamy się w czasie czytania.

Wpierw postawmy sobie pytanie - co dzieje się po śmierci?

Kiedy dusza już opuściła ciało czuje się jakby zagubiona, jakby przez Boga ogarnięta. Oświetlona jest tak wielką światością, że w jednym momencie widzi całe swoje życie i to co .za nie zasłużyła sobie (wypowiedź duszy czyśćcowej). Przy ?tym w zależności od stanu swej duszy albo widzi Boga i Jego Wspaniałości, albo tylko potężne światło Jego Obecności. Dusza skazana na potępienie takiej łaski nie otrzyma nigdy. Jeżeli 'dusza jest zupełnie czysta,, wolna od grzechu i od kar za grzechy, może natychmiast wejść w wieczne oglądanie Boga, jest [przecież w całkiem czystej szacie godowej. Boże światło, które ją przeniknęło napełnia ją niewypowiedzianym szczęściem i porywa do radości Nieba.

Dla duszy splamionej lecz bez grzechu śmiertelnego, światło to już jest sądem, ponieważ jej stan pełen skaz nie jest zgodny z nieskończoną świętością i doskonałością Boga. Dlatego też zjednoczenie z Bogiem, jej wieczne szczęście jest niemożliwe. "Taka dusza nie zniosłaby Jego bliskości. Dlatego przypuszczalnie większa część ludzi nie doszłaby do Nieba gdyby po śmierci nie było jakiegoś oczyszczenia.

Za pośrednictwem Kościoła Bóg mówi wyraźnie: po śmierci dusze będą oczyszczone przez kary oczyszczające (Sobór Florencki i "istnieje ogień czyśćcowy" Sobór Trydencki). Wiary o tym kościół nie opiera tylko na zdaniu z Pisma św. - "Jest rzeczą świętą i zbawienną zanosić ofiary pokutne za zmarłych, aby uwolnieni zostali ze swych grzechów (2 ks. Mach. 12, 46), ale także przypomina surową przypowieść Zbawiciela o więzieniu, z którego nikt nie wyjdzie zanim nie spłaci swego długu do ostatniego grosza. (Mat. 5, 25 - Łuk. 12, 58). Św. Paweł także przypomina, że są dusze, które tylko "jak przez ogień zostaną uratowane" Kor. 3, 15).

Dusza, która w chwili śmierci jest zbrukana, w obliczu Boga jest jakby zdruzgotana, jakby przytłoczona ciężarem swych win, które trzeba zmazać, tak bardzo, że sama wtrąca się do ognia czyśćcowego. Dopiero wtedy pojmuje kim jest Bóg i Jego miłość do dusz i jak wielkim nieszczęściem jest grzech w obliczu Bożego Majestatu.

(Wypowiedź duszy czyśćcowej)
Chciałoby się wprawdzie rzucić w ramiona Boga ale odczuwa się zupełną niegodność, jakby spętanie. Dusza bólem żalu rozdarta wzdycha i tęskni za Bogiem i jest pełna głębokiej wdzięczności, że może jeszcze odpokutować, odcierpieć to w czym zawiniła.

Dusza wie, że jest uratowana i ta myśl pociesza ją w jej męce. Tak, jest to wielkie MIŁOSIERDZIE BOŻE, że nawet po śmierci jest możność odpokutowania. Ogień czyśćcowy jest zatem tajemnicą łaski, ognia Bożego MIŁOSIERDZIA.

Zmarła zakonnica, której wolno było objawiać się swej rodzonej siostrze potwierdza to swoimi słowami: ...mogłam natychmiast po śmierci poznać Boga w pełnym blasku, jednak kiedy wstąpisz do błyszczącego, kryształowego pałacu a spostrzeżesz na nogach kurz, będziesz się oglądać za jakimś dywanem, aby je oczyścić.

To było prawdziwe męczeństwo! Miłość... Miłość...

U większości dusz, do. tej niepojętej, bolesnej tęsknoty dochodzi jeszcze kara za ich indywidualne, osobiste błędy, które na ziemi jeszcze nie odpokutowali.- Ogień oczyszczający, który je przepala trwać będzie przede wszyskim te części ciała, które były przyczyną grzechu. Mimo, że ciało pozostało na ziemi, dusza będzie miała odczucie jakoby je posiadała, aby ono także miało udział w karze, którą Pan nałożył na duszę, Jest to akt Sprawiedliwości Bożej, ponieważ na Sądzie Ostatecznym nie będzie już czyśćca i ciało, które razem z duszą grzeszyło nie byłoby inaczej ukarane.

Siostra Nativitas (zm. 1798) uzupełnia, że "wiele lat przed Sądem Ostatecznym wzmagać się będą męki czyśćcowe dla każdej duszy w zależności od jej winy. Bóg może dać duszy cierpieć w jednym roku więcej niż kiedy indziej w czasie stu lat. Aniołowie oznajmiają duszom, że tylko dlatego tak bardzo cierpią, ponieważ zbliża się Sąd Ostateczny i Bóg zwiększa ostrość cierpienia bo chce je skrócić.

Maria Simma
Moje przyżycia z duszami czyśćcowymiWasze komentarze:
Ola : 28.12.2020, 11:43
Błagam o modlitwę za mojego ukochanego dziadka, który zmarł dzisiaj. Dziękuję
(1)

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej