Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Modlitwy do św. Benedykta o dobrą śmierć

      Święty Benedykt przewidział dzień swojej śmierci. Polecił swoim zakonnikom zaprowadzić się do kaplicy i tam stojąc, podtrzymywany przez braci, śpiewając psalm, oddał duszę Bogu.

Hymn

Błogosławiony ubogi w duchu, 
bo już posiada królestwo niebios;
błogosławiony, co swymi łzami
zasłużył sobie na pocieszenie.
Błogosławiony pokorny człowiek,
którego dusza szukała ciszy;
błogosławiony, co walczył mężnie
o sprawiedliwość, bo ją otrzymał.
Błogosławiony służący braciom
przez czułą dobroć i miłosierdzie;
błogosławiony czystego serca,
albowiem teraz ogląda Boga.
Błogosławiony szerzący pokój,
bo synem Bożym nazwany został;
błogosławiony prześladowany
za swoją wiarę i miłość Pana.
Błogosławiony Twój uczeń, Jezu,
którego pamięć sławimy dzisiaj;
jego modlitwa niech nam pomoże
wypełniać wolę naszego Ojca.
Błogosławieństwo i cześć na wieki
niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem;
błogosławiona Najświętsza Trójca, 
przeczyste źródło doskonałości. Amen.

Ant. Umiłowany przez Boga Benedykt, 
* przyjąwszy Ciało i Krew 
/ stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, 
/ podniósł ręce ku niebu 
/ i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. 

Psalm 113

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony
nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
który mieszka w górze *
I w dół spogląda na niebo i ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna,
każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Umiłowany przez Boga Benedykt, 
* przyjąwszy Ciało i Krew Pana, 
/ stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów,
/ podniósł ręce ku niebu 
/ i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. 

:
Wysławiajmy Chrystusa, Boga świętego, i błagajmy, 
abyśmy mogli żyć w świętości i sprawiedliwości 
przez wszystkie dni nasze i zasłużyli na dobrą śmierć.
Ty zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu, 
Panie Jezu, zmiłuj się nad nami.
Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałości, 
Panie Jezu, obdarz nas świętością.
Ty nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata, 
Panie Jezu, bądź naszą światłością.
Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, 
lecz aby służyć, Panie Jezu, 
pomóż nam z pokorą służyć Tobie i braciom.
Ty jesteś odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty, 
Panie Jezu, daj nam oglądać w chwale Twoje oblicze.
Ojcze nasz...

MODLITWA
Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, 
opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go znakomitym
nauczycielem ewangelicznej doskonałości, spraw, 
abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, 
zdążali do szczytów miłości i chwały. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

lub:
Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wszelkich 
łask w godzinie śmierci, spraw, prosimy Cię, 
aby u kresu naszego życia obronił nas swoim 
wstawiennictwem od zasadzek szatana. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitewnik benedyktyński
Wydawnictwo Benedyktynów


   


List pocieszenia List pocieszenia
Henri J. M. Nouwen
Sześć miesięcy po śmierci matki Henri J. M. Nouwen, pragnąc ukoić ból ojca po stracie najbliższej mu osoby, zaczął pisać do niego długi list. Snując rozważania nad znaczeniem śmierci, umieścił je w kontekście śmierci i zmartwychwstania Chrystusa... » zobacz więcej

Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej