Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Quiz - Dzieje Apostolskie w 108 pytaniach i odpowiedziach

PYTANIA OGÓLNE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH

 1. Komu św. Łukasz dedykuje księgę "Dziejów Apostolskich"?
 2. Od jakiego wydarzenia rozpoczynają się Dz?
 3. Przy Wniebowstąpieniu przystąpili do Apostołów dwaj mężowie. Jak byli ubrani?
 4. Góra Oliwna leży od Jerozolimy w odległości "drogi szabatowej". Jaka to odległość?
 5. Kto po Wniebowstąpieniu przebywał na modlitwie wraz z uczniami?
 6. Co zrobił Judasz po zdradzie Jezusa?
 7. Jak nazwano pole, które kupił Judasz za pieniądze Sanhedrynu?
 8. Jakie było kryterium wyboru Apostoła na miejsce Judasza?
 9. Kto został wybrany na Apostoła w miejsce Judasza?
 10. Co nastąpiło w dzień Pięćdziesiątnicy?
 11. Jak zachowywali się Apostołowie w dzień Zesłania Ducha Świętego?
 12. Co było widocznym znakiem Zesłania Ducha Świętego?
 13. Z jakiego powodu przebywali w Jerozolimie Żydzi, kiedy zstąpił Duch Św.?
 14. Co usłyszeli Żydzi zebrani na dzień Pięćdziesiątnicy, podczas Zesłania Ducha Świętego?
 15. Co głosili Apostołowie w różnych językach podczas Zesłania Ducha Świętego?
 16. I co podejrzewali Żydzi Apostołów podczas Zesłania Ducha Świętego?
 17. Czyje przemówienie mamy zapisane w Dz podczas Zesłania Ducha Świętego?
 18. Ilu Żydów nawróciło się w czasie wystąpienia Piotra po Zesłaniu Ducha Świętego?
 19. Jak wyglądało życie pierwotnego Kościoła ukazane w Dz?
 20. Piotr i Jan uzdrowili chromego od urodzenia, który prosił ich o jałmużnę przed świątynią. W którym to było miejscu?
 21. Co uczynił uzdrowiony przez Piotra i Jana chromy od urodzenia?
 22. Co stało się z Piotrem i Janem po uzdrowieniu chromego?
 23. Po uzdrowieniu chromego Piotr przemówił w świątyni. Nawróciła się wówczas wielka liczba mężczyzn. Ilu podaje św. Łukasz?
 24. Co Sanhedryn nakazał Piotrowi i Janowi po uzdrowieniu chromego i mowie Piotra w świątyni?
 25. O co modlili się Apostołowie po uwolnieniu Piotra i Jana?
 26. Jaki znak został udzielony Apostołom, iż modlitwa ich została wysłuchana?
 27. Co ożywiało pierwszą wspólnotę wierzących?
 28. Kto sprzedał swoją ziemię a pieniądze złożył u stóp Apostołów?
 29. Kto oddał część zapłaty za sprzedaną posiadłość, a część zatrzymał?
 30. Co przydarzyło się Ananiaszowi i Safirze po zatrzymaniu części pieniędzy za sprzedaną posiadłość?
 31. Ile podróży misyjnych odbył św. Paweł?
 32. Apostołowie mieli moc uzdrawiania. Jakie pragnienie występowało u chorych wynoszonych na ulice?
 33. Kto uwolnił Apostołów wtrąconych do publicznego więzienia?
 34. Co nakazał Anioł Apostołom uwalniając ich z więzienia?
 35. Kto wypowiedział te słowa: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi"?
 36. Kto z Sanhedrynu zabrał głos w obronie Apostołów i nauki przez nich głoszonej?
 37. Z jakiego powodu wybrano "Siedmiu" mężów?
 38. Wymień kilku spośród "Siedmiu"?
 39. Który z "Siedmiu" odznaczał się pełniąłaski i mocy, działając cuda i wielkie znaki?
 40. Kto był świadkiem męczeństwa Szczepana?
 41. Jaką śmiercią zginął Szczepan?
 42. Co nastąpiło po męczeństwie św. Szczepana?
 43. Kto nauczał w Samarii i uzdrowił Szymona, który zajmował się czarną magią?
 44. Którzy Apostołowie udali się do Samarii na wieść, że Samaria przyjęła Słowo Boże za przyczyną Filipa?
 45. Kto nawrócił dworzanina etiopskiego?
 46. Jaki tekst wyjaśniał Filip Etiopowi?
 47. Co opowiedział Filip Etiopowi?
 48. Gdzie dokonało się nawrócenie Szawła?
 49. Co Szawłowi przydarzyło się pod Damaszkiem?
 50. Który z uczniów ochrzcił Szawła?
 51. Czego nauczał nawrócony Szaweł w Damaszku?
 52. Czym byli zdumieni wszyscy słuchający Szawła po nawróceniu?
 53. Dlaczego po nawróceniu Szawła uczniowie w Jerozolimie bali się go?
 54. Kto przygarnął Szawła w Jerozolimie po jego nawróceniu?
 55. Kogo Piotr uzdrowił w Liddzie?
 56. W Jaflfie mieszkała uczennica Tabita
 57. Co uczynił dla niej Piotr?
 58. Jak nazywał się setnik z kohorty italskiej powołany przez Anioła Pańskiego?
 59. Z jakiej miejscowości rozpoczynały się wszystkie wyprawy misyjne Pawła?
 60. Po powołaniu setnika Korneliusza i wizycie u niego św. Piotra uczniowie robili wymówki Piotrowi, że zadaje się z poganami. Co powiedzieli po usłyszeniu wyjaśnień Apostoła?
 61. Jak nazywał się Herod, który ściął mieczem Jakuba, brata Jana, ponadto uwięził Piotra?
 62. Kto wyzwolił Piotra uwięzionego przez Heroda Agryppę?
 63. Co robili uczniowie po uwięzieniu Piotra?
 64. Jak Anioł Pański ukarał Heroda Agryppę?
 65. Kto wypowiedział te słowa: "wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem"?
 66. Podczas I-szej podróży misyjnej Paweł i Barnaba zostali zaproszeni na dwór prokonsula Sergiusza Pawła. Głoszonej przez nich nauce sprzeciwiał się mag. Jak miał na imię i co mu się przydarzyło?
 67. Wśród współpracowników Pawła znalazł się również ktoś, kto odłączył się podczas jego pierwszej wyprawy misyjnej. Kto to był i gdzie to nastąpiło?
 68. W Listrze Paweł i Barnaba uzdrowili kalekę od urodzenia. W jaki sposób ludność okazała im swój zachwyt?
 69. W Listrze, gdzie nazwano Apostołów Hermesem i Zeusem, Paweł został ukamienowany. Kto tego dokonał?
 70. Dlaczego Żydzi prześladowali Pawła podczas jego wypraw misyjnych?
 71. Autor Dz wspomina tzw. Sobór Jerozolimski. Czego dotyczył?
 72. Kto był uczestnikiem Soboru Jerozolimskiego?
 73. Co postanowiono na Soborze Jerozolimskim?
 74. Kto wraz z Pawłem i Barnabą został wydelegowany do Antiochii w celu ogłoszenia dekretu Soboru Jerozolimskiego?
 75. Dlaczego Barnaba nie był towarzyszem w drugiej podróży misyjnej wraz z Pawłem?
 76. W Listrze do Pawła i Sylasa przyłączył się uczeń, syn Żydówki i Greka. Kto to był?
 77. Dlaczego pomimo dekretu Soboru Jerozolimskiego Paweł obrzezał Tymoteusza?
 78. Kto zabronił Pawłowi głosić Słowo Boże w Azji?
 79. Podczas swej drugiej podróży Paweł zobaczył we śnie dalszy teren swej misji. Jakie to były tereny?
 80. Czyją kolonią była Macedonia?
 81. W Filippi Paweł wraz z towarzyszami uzdrowili pewnąkobietę, która sprzedawała purpurę. Wymogła ona na nich zamieszkanie w jej domu. Kto to był?
 82. Co stało się ze strażnikiem więzienia w Filippi, gdzie więziono Pawła Sylasa?
 83. Kim była kobieta opętana przez złego ducha, którą uzdrowił Paweł w Filippi
 84. Dlaczego strażnik więzienia w Filippi, gdzie umieszczono również Pawła i Sylasa chciał odebrać sobie życie?
 85. Czego zlękli się pretorzy, którzy w Filippi uwięzili i ubiczowali Pawła i Sylasa?
 86. W jakim słynnym miejscu w Atenach Paweł głosił swoją naukę?
 87. W mowie na Aeropagu Paweł wspomniał o ołtarzu Boga, któremu oddają cześć Ateńczycy. Jaki to był ołtarz, co wskazywał na oddawanie czci Jedynemu Bogu?
 88. Jakie słowa wypowiedzieli Ateńczycy po wygłoszonej ftauce Pawła na Aeropagu?
 89. Podczas swej drugiej wyprawy misyjnej w Koryncie Paweł poznał pewne Żydowskie małżeństwo. Kto to był?
 90. W 49/50 roku pewien cesarz wysiedlił wszystkich Żydów z Rzymu. Kto to był?
 91. Kto i w jakim mieście wypowiedział te słowa do św. Pawła: "Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście"?
 92. Jak się nazywał prokonsul Achai, podburzony przez Żydów, który sądził Pawła?
 93. Kim był Apollos?
 94. Złotnik Demetriusz i rzemieślnicy poczuli zagrożenie dla swoich interesów. Co wykonywali, co przynosiło im dochody?
 95. Paweł w Troadzie, podczas trzeciej wyprawy misyjnej dokonał cudu. Na czym on polegał?
 96. W jakiej miejscowości pojmano Pawła i podano do sądu, a stamtąd zawieziono do Rzymu? (w Jerozolimie; 21,27-40) Jaki powód podali Żydzi przy ostatnim uwięzieniu św. Pawła?
 97. Do kogo odwołał się Paweł, aby uniknąć sądu sanhedrynu podczas ostatniego uwięzienia?
 98. Podczas podróży więźnia Pawła do Rzymu, opiekę nad nim sprawował setnik cesarskiej kohorty. Jak miał na imię?
 99. Co żołnierze zamierzali zrobić z więźniami w czasie, gdy doszło do rozbicia statku?
 100. Statek, którym płynęli więźniowie wraz z Pawłem rozbił się u brzegów pewnej wyspy. Jaka to była wyspa?
 101. Kto, gdzie i o kim wypowiedział tę słowa: "Ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć"?
 102. Kogo uzdrowił Paweł na wyspie u brzegów której się rozbili płynąc do więzienia rzymskiego?
 103. W jakim więzieniu przebywał Paweł w Rzymie?
 104. Kogo Paweł mógł przyjmować w więzieniu rzymskim?
 105. Jak długo Paweł przebywał w swoim więzieniu w Rzymie?
 106. Jacy główni bohaterowie występują w "Dziejach Apostolskich"?
 107. Ile rozdziałów liczy księga Dziejów Apostolskich?
 108. Na jakim fakcie kończy się treść księgi Dziejów Apostolskich?

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej