Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pieśń nad Morzem Szklanym (Ap 15,1-4)

Czytamy wspólnie Księgę Apokalipsy

Zdawać by się mogło, że po dramatycznej scenie odcinania gron z winorośli, wrzucania ich do tłoczni Bożego gniewu i deptania ich - akcja Apokalipsy na chwilę się uspokoi. Niestety, nie! Rozpoczyna się kolejna wizja - siedmiu plag ostatecznych.

Łatwo możemy zaobserwować, że treść Apokalipsy narasta według pewnego schematu, który określić by można jako "siódemkowy". Najpierw mieliśmy złamanie siedmiu pieczęci (5,1), które sprowadziło na ziemię lawinę nieszczęść. Potem był dźwięk siedmiu trąb (8,2) i kolejne, jeszcze większe kataklizmy Teraz następuje trzecia "siódemka", wylanie siedmiu mis Bożego gniewu. Ta "siódemka" stanowi bezpośredni wstęp do wielkiego dnia Bożego gniewu. Wprowadzeniem do wizji siedmiu plag ostatecznych jest scena, w której występują święci. Zwyciężyli oni w walce z bestią, a teraz głoszą, że plagi są wyrazem sprawiedliwości Bożej.

Potem ujrzałem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający...

Na kartach Apokalipsy pojawia się łącznie siedem znaków (semeion). Obecny, po znaku Niewiasty (12,1) i smoka (12,3), jest trzecim z kolei. Jest wielki i zadziwiający, ponieważ ogłasza wynik walki między bestiami a wyznawcami Baranka, między siłami zła- a Kościołem Jezusa Chrystusa.

...[było to] siedmiu aniołów, którzy mieli [władzę] nad siedmioma ostatecznymi plagami. W nich dopełnił się gniew Boga.

Trzecim znakiem jest siedem ostatecznych plag, definitywna manifestacja gniewu Bożego, poprzedzająca sąd nad Wielkim Babilonem i zagładę narodów pogańskich. Plagi przywołują na pamięć kary, jakie Bóg zsyłał na faraona i Egipt przed Wyjściem Izraela z niewoli.

Zobaczyłem też jakby szklane morze przeniknięte ogniem...

Szklane morze (znane już z Ap 4,6) komentatorzy tłumaczą rozmaicie. Jedna z interpretacji widzi w nim echo zbiornika na wodę, jaki znajdował się w świątyni jerozolimskiej. Była to ogromna, odlana z brązu misa, którą Biblia nazywa "morzem" (2 Krn 4,2nn). Kapłani dokonywali w "nim" rytualnych oczyszczeń, ilekroć wchodzili do Miejsca Najświętszego. Podobnie zbawieni, nim weszli do chwały nieba, oczyścili się w morzu ziemskich doświadczeń. Inna próba interpretacji morza szklanego przenikniętego ogniem idzie po linii tak zwanej typologii. Typologią nazywa się odczytywanie sensu pewnych rzeczywistości w Nowym Testamencie poprzez zestawianie ich z ich zapowiedziami w Starym Testamencie. Typologia widzi w szklanym morzu antytyp (spełnienie) Morza Czerwonego ze Starego Testamentu.

Ciekawą myśl związaną z Morzem Czerwonym znajdziemy w Księdze Mądrości. Ta ostatnia - jeśli chodzi o czas powstania - księga Starego Testamentu snuje szereg refleksji nad dziejami Narodu Wybranego, w tym także nad Exodusem czyli wyjściem Izraela z niewoli egipskiej i niezwykłym przejściem przez Morze Czerwone. Czytamy w Księdze Mądrości, że żywioły naturalne na słowo Boga... zmieniły swoje właściwości. Dlatego Izraelici kroczyli swobodnie po wodzie, bo zrobiła się ona twarda jak szkło i tłumiła w sobie karżące płomienie ognia. Dla Egipcjan ta sama woda była płynna i ognista (Mdr 19,6- 22).

...a nad tym morzem stali ci, którzy zwyciężają bestię, posąg oraz liczbę, która oznacza jej imię. Mają harfy od Boga...

Tekst Apokalipsy nawiązuje w dalszym ciągu do wydarzenia Wyjścia. Podobnie jak Mojżesz i synowie Izraela, wy zwoleni z mocy ciemięzców, śpiewali ku czci Jahwe pieśń dziękczynienia za ocalenie, tak święci celebrują odniesione zwycięstwo śpiewając pieśń dziękczynną. Słowa: bestia, jej posąg oraz liczba, która oznacza jej imię oznaczają wrogi Bogu, pokonany świat.

Potem ujrzałem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający: [było to] siedmiu aniołów, którzy mieli [władzę] nad siedmioma ostatecznymi plagami. W nich dopełnił się gniew Boga. Zobaczyłem też jakby szklane morze przeniknięte ogniem, a nad tym morzem stali ci, którzy zwyciężają bestię, jej posąg oraz liczbę, która oznacza jej imię. Mają harfy od Boga i śpiewają taką pieśń sługi Bożego Mojżesza oraz pieśń Baranka: "Panie Boże, Władco wszystkiego! Twoje dzieła są wielkie i godne podziwu. Władco narodów! Twoje drogi są sprawiedliwe i utwierdzone w prawdzie. Panie! Któż by się Ciebie nie lękał? Któż by nie sławił Ciebie? Bo tylko Ty jesteś święty! Wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą, gdyż ukazała się w pełni sprawiedliwość Twych czynów" (15,1-4).
Zbawieni stoją nad morzem (epi ten talassan, w sensie: powyżej morza). Słowa te podkreślają postawę zwycięzcy, który stoi nad pokonanym. Świętych nie dotknie już nigdy żadne zło.

Harfy w Apokalipsie są nieodłącznym instrumentem wiekuistej liturgii niebiańskiej.

...i śpiewają taką pieśń sługi Bożego Mojżesza oraz pieśń Baranka...

Chrystus jest ostatecznym wypełnieniem wszystkich zapowiedzi, jakie proroczo głosił sobą Mojżesz, przywódca i prawodawca Izraela. Dlatego pieśń Baranka jest antytypem pieśni Mojżesza, śpiewanej po bezpiecznym przejściu przez Morze Czerwone (Wj 15,1-19). Bóg uratował swój lud od okrutnego niewolnictwa w Egipcie, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego. Uczynił to, aby utworzyć z nich - za sprawą Przymierza na Górze Synaj - "lcrólestwo kapłanów i lud święty" (Wj 19,6), gdyż pragnął być czczony przez ludzi wolnych. Wszystkie kolejne sytuacje, w których Bóg oswobadzał ten lud, pomagały mu zrozumieć, że pełną wolność może znaleźć jedynie we wspólnocie ze swoim Bogiem (Święta Kongregacja Doktryny Wiary Libertatis Conscientia, 44).

Pieśń Mojżesza była śpiewana przez Izraelitów co sobotę w czasie nabożeństwa w synagodze. Pieśń Baranka są zdolni śpiewać wyłącznie zbawieni (Ap 14,3).

Pieśń jest hymnem o wszechmocy i sprawiedliwości Boga, Zbawcy świata. Bóg jest Panem absolutnym, a wszystkie Jego dzieła są doskonałe.

Cała pieśń składa się prawie wyłącznie z cytatów zaczerpniętych z różnych ksiąg Starego Testamentu, a zwłaszcza z Księgi Psalmów. Postaram się to pokazać.

"Panie Boże, Władco wszystkiego! Twoje dzieła są wielkie i godne podziwu.

Jahwe wspaniale swą potęgę okazał (Wj 15,1). O, jakże wielkie są dzieła Twoje, Jahwe (Ps 92,6). Wielkie są dzieła Jahwe (Ps 111,2). Przedziwne są dzieła rąk Twoich (Ps 139,14).

Władco narodów! Twoje drogi są sprawiedliwe i utwierdzone w prawdzie.

Sprawiedliwy jest Jahwe na wszystkich swoich drogach (Ps 145,17).

Panie! Któż by się Ciebie nie lękał? Któż by nie sławił Ciebie?

Któż by się Ciebie nie bał, o Królu narodów (Jr 10,7).

Bo tylko Ty jesteś święty!

Nikt nie jest tak święty jak Jahwe (1 Sm 2,2). Niech sławią Imię Twoje wielkie i grozę budzące: święte jest (Ps 99,3). Święte i przejmujące grozą jest Jego imię (Ps 111,9).

Wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą...

Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi (Jr 16,19). Wielkie jest Imię moje między narodami (Ml 1,11). Wszystkie narody przyjdą, by upaść przed Tobą i oddać chwałę Twojemu Imieniu (Ps 86,9).

...gdyż ukazała się w pełni sprawiedliwość Twych czynów".

Jahwe okazał, że przyniósł wybawienie, przed oczami obcych ludów objawił sprawiedliwość swoją (Ps 98,2). Pieśń nie wspomina Mojżesza ani Baranka; od początku do końca koncentruje się wyłącznie na Bogu, Władcy wszystkiego. Nie wspomina też osobistych zasług zbawionych, bo niebo jest miejscem, gdzie święci nie pamiętają już o sobie. Ich myśli zajęte są jedynie Bogiem i Jego potęgą.

Sprawdź, czy zapamiętałeś...

  • Jakim schematem posługuje się Apokalipsa dla przekazania treści?
  • Co mamy na myśli mówiąc o typologii tego fragmentu Księgi?
  • Co jest antytypem Morza Czerwonego, pieśni dziękczynnej i Mojżesza w Księdze Apokalipsy?

Ks. PIOTR OSTAŃSKIWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3

św. Tomasz Moro (Morus)św. Tomasz Moro (Morus)

Modlitwa do św. Tomasza MorusaModlitwa do św. Tomasza Morusa

Modlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody duchaModlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody ducha

św. Jan Fisherśw. Jan Fisher

Modlitwa do św. Jana FisheraModlitwa do św. Jana Fishera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej