Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Ewangelia skutecznych napomnień

     Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. (Łk 3,10-18)

     Dając wiele napomnień, głosił dobrą nowinę. - To zdanie, podsumowujące dzisiejszą Ewangelię, daje wiele do myślenia. W ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza w krajach języka niemieckiego, Ewangelia chętnie przeciwstawiana jest bowiem napominaniu, a napominanie Ewangelii. Frohbotschaft ist keine Drohbotschaft (Dobra nowina nie jest groźną nowiną), jak często powtarzają powierzchownie wykształceni teologowie i teolożki u naszych zachodnich sąsiadów.

     Święty Łukasz przedstawia jednak napominanie jako ważny element Ewangelii. W jego ujęciu, Jan Chrzciciel głosi dobrą nowinę nie po to, aby zachwycić ludzi idealizmem, ale po to, aby doprowadzić do głębokiej i trwałej przemiany ludzkich postaw i zachowań. Aby zaś taka przemiana zaistniała, konieczne jest z jednej strony pogłębienie ludzkiej wrażliwości, a z drugiej strony ukrócenie ludzkiego egoizmu. Jan Chrzciciel mówi do tłumów, a zatem przedstawia te dwa wymiary adwentowej przemiany - pogłębienie wrażliwości i ukrócenie egoizmu - w sposób zrozumiały dla każdego człowieka. Po pierwsze, Jan wzywa każdego człowieka do dzielenia się tym, co ma, z tymi, którzy tego nie mają. W podobny sposób święty Paweł będzie wzywał Koryntian do otwarcia serc dla ubogich chrześcijan w Ziemi Świętej: "Nie o to idzie, by innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość." (2 Kor 8,14).

     Po drugie, Jan wzywa tych, którzy pełnią szczególną funkcję w społeczeństwie i pobierają za to wynagrodzenie, do ograniczania swych materialnych żądań. Człowiekowi musi wystarczyć to, co uczciwie zarabia, bez dodatkowych "boków" i "obrywów". W podobny sposób święty Paweł będzie napominał przełożonych Kościoła, by żyli jak żołnierze na utrzymaniu tych, dla których pracują (1 Kor 9,7.14), ale z drugiej strony by nawet tego nie traktowali jako zawsze obowiązującą regułę (1 Kor 9,7-27).

     Pobudzenie wrażliwości serca i ukrócenie egoistycznych dążeń stanowi więc ważny element Ewangelii - dobrej nowiny. Ewangelia nie jest bowiem tylko zbiorem pięknych idei, ale prowadzi ona do rzeczywistej przemiany ludzkiego świata. Przemiana ta musi jednak dokonać się w każdym z nas i każdy z nas jest za nią osobiście odpowiedzialny przed wszystkowidzącym Bogiem.


ks. Bartosz Adamczewski


Tekst pochodzi z Tygodnika

13 grudnia 2009

Bożonarodzeniowa owieczka i inne opowiadania Bożonarodzeniowa owieczka i inne opowiadania
Avril Rowlands
Legenda mówi, że w tamtą noc, w pierwsze Boże Narodzenie, zwierzęta uklękły przed żłóbkiem betlejemskim, ażeby złożyć hołd nowonarodzonemu Królowi. Kto wie, może lepiej nawet rozumiały to, co się wówczas wydarzyło, niż wielu ludzi mieszkających w tych czasach w Betlejem. Posłuchajmy więc ich opowieści o Bożym Narodzeniu... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej