Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ojciec Pio

Objawiał rzeczywistość Boga

Argumenty ateistów wskazujące na nieistnienie Boga rozsypują się jak domek z kart w konfrontacji z rzeczywistością Boga, która odsłania się nam w życiu świętych, kanonizowanych w Kościele katolickim. I tak na przykład życie św. o. Pio, jednego z największych mistyków i stygmatyków w historii Kościoła, było wyjątkowo czytelnym znakiem istnienia Boga. Tylko ludzie złej woli, którzy przez swoją "nieprawość nakładają prawdzie pęta" (Rz 1, 18), tak oczywiste znaki lekceważą lub odrzucają.

23 kwietnia 2008 r. w San Giovanni Rotondo ciało św. o. Pio zostało wystawione na widok publiczny, po blisko 40 latach od jego śmierci 23 września 1968 r. Obchody 40. rocznicy śmierci św. o. Pio zakończą się 23 września 2009 r.

Dzięki wstawiennictwu św. o. Pio również dzisiaj dokonują się spektakularne nawrócenia najbardziej zatwardziałych ateistów oraz cudowne uzdrowienia. Trzeba w tym miejscu przytoczyć choćby jeden spośród wielu cudów, które dokonały się dzięki wstawiennictwu św. o. Pio. Świat nauki zadziwia mianowicie niesamowity fakt, że urodzona bez źrenic w 1939 r. Włoszka Gemma di Giorgi w roku 1947 r. odzyskała zdolność perfekcyjnego widzenia, po przyjęciu Komunii św. z rąk o. Pio. Kobieta ta jednak w dalszym ciągu nie ma źrenic, a mimo to doskonale widzi, wbrew wszelkim prawom fizyki. Dostępne są szczegółowe badania naukowe tego niebywałego, ciągle trwającego cudu.


23.09.1968 r. - ciało św. Ojca Pio
przed złożeniem do grobu

23.04.2008 r. - ciało św. Ojca Pio
po czterdziestu latach od smierci

Istnieje wiele udokumentowanych faktów, że w czasie swego ziemskiego życia, dzięki darowi bilokacji, o. Pio przemieszczał się w miejsca odległe o setki lub tysiące kilometrów, aby nieść duchową pomoc potrzebującym. Potrafił czytać w sumieniach i znał szczegóły z życia zupełnie obcych mu ludzi. Miał także dar spotykania się z duszami cierpiącymi w czyśćcu. W codziennych stanach mistycznych spotykał Jezusa, Matkę Bożą oraz świętych. Równocześnie codziennie zmagał się z nienawiścią i brutalnymi atakami złych duchów.

Święty o. Pio przez 50 lat nosił na swoim ciele nieustannie krwawiące rany - stygmaty, znaki męki Chrystusa, których medycyna żadnymi sposobami nie mogła uleczyć. Od ran o. Pio promieniował niebiański zapach, który był również odczuwalny, przez wybrane przez niego osoby, w różnych zakątkach ziemi, nieraz odległych od San Giovanni Rotondo o tysiące kilometrów. W tym artykule spróbujemy się przyjrzeć bliżej tajemnicy i znaczeniu stygmatów.

Tajemnica stygmatów

W historii Kościoła odnotowano 70 kanonizowanych świętych, którzy w swoim ciele nosili krwawiące rany, znaki szczególnego zjednoczenia z Chrystusem w tajemnicy Jego męki i śmierci. Byli to między innymi św. Franciszek z Asyżu, św. Katarzyna ze Sieny i św. Weronika Giuliani. Szczególny rodzaj stygmatów otrzymała św. Teresa z Avila (1515-1582). Na jej ciele nie było żadnych widocznych stygmatów, natomiast prawdziwe rany nosiła na sercu. O fakcie tym napisała w jednym ze swoich mistycznych dzieł. Po śmierci św. Teresy jej ciało zostało poddane autopsji. Po wyjęciu serca okazało się, że rzeczywiście znajduje się na nim pięć ran, w tym jedna wielkości pięciu centymetrów. Lekarze stwierdzili, że każda z nich spowodowałaby natychmiastową śmierć, a przecież św. Teresa żyła z tymi ranami serca przez 23 lata. Co więcej, w sposób dla nauki niewytłumaczalny, serce św. Teresy zachowało się do naszych dni. Jest przechowywane w specjalnym relikwiarzu w kaplicy klasztornej Sióstr Karmelitanek w Alba de Torres w Hiszpanii i można oglądać na nim pięć świeżych ran.

Pierwszym kapłanem w historii Kościoła, który otrzymał stygmaty, był św. o. Pio. Francesco Forgione (św. o. Pio) urodził się 25.05.1887 r. w Pietrelcinie (prowincja Benewent), w ubogiej chacie, w której była tylko jedna izba z jednym oknem, a zamiast podłogi zwykła ziemia. W 1903 r. , w wieku 17 lat, wstępuje do nowicjatu ojców kapucynów.

10 sierpnia 1910 r. Francesco przyjmuje święcenia kapłańskie i całkowicie oddaje się Bogu jako ofiara wynagradzająca za grzechy ludzkości oraz dusze w czyśćcu cierpiące. W liście do swojego ojca duchownego, o. Benedetta, o. Pio pisał: "Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę, aby ofiarować się Panu jako ofiara za biednych grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące. To pragnienie do tego stopnia rosło w moim sercu, że obecnie stało się bardzo silną pasją. Jest prawdą, że już wielokrotnie dokonałem tego aktu oddania się Bogu, błagając Go, aby zechciał przelać na mnie wszystkie konsekwencje grzechów innych ludzi i dusz w czyśćcu cierpiących, lecz teraz pragnę dokonać tego aktu oddania się Panu z posłuszeństwa. Wydaje mi się, że pragnie tego sam Jezus. (...) Trudne jest powołanie, aby cierpieć za innych, dlatego że miejscem takiej osoby jest zjednoczenie z cierpiącym Jezusem na Kalwarii, a nie słodycz miłości" (29.11.1910 r.).

W jednym zaś z listów do o. Augustyna tak o. Pio pisał o szczególnym powołaniu, do którego wezwał go Jezus: "On wybiera sobie dusze i wśród nich - bez jakiejkolwiek mojej zasługi - wybrał moją, aby Mu pomagała w tym ogromnym zadaniu dokonywania dzieła zbawienia ludzi. Im bardziej te dusze cierpią bez najmniejszej pociechy, tym większą ulgę przynoszą cierpieniom dobrego Jezusa. Oto cała przyczyna tego, że pragnę cierpieć zawsze coraz więcej, i to cierpieć bez pocieszenia. Tutaj ma źródło cała moja radość. Niestety, potrzebna jest mi odwaga. lecz Jezus nie odmówi mi niczego. Mogę stwierdzić to na podstawie długiego doświadczenia. Tak, nie odmawia niczego, ale pod warunkiem, że nie przestaje się Go o to prosić" (Pietrelcina, 20.09.1912 r.). W innym liście pisał: "O Jezu! Obym mógł kochać Cię! Obym mógł cierpieć tyle. ile chciałbym, aby Cię zadowolić i naprawić w jakiś sposób niewdzięczność ludzi wobec Ciebie. Pan Jezus pozwolił mi wyraźniej usłyszeć w mym sercu Jego głos: «Mój synu! Miłość poznaje się w bólu; odczujesz go jako ostry w swej duszy, a jeszcze ostrzejszy w swym ciele»" (Pietrelcina, 29 grudnia 1912).

Stygmaty św. o. Pio

Widzialnym znakiem przyjęcia przez Boga tego aktu ofiarowania się o. Pio, w duchu ekspiacji za grzechy innych ludzi i dusze w czyśćcu cierpiące, było udzielenie mu stygmatów - nieustannie krwawiących ran, znaków szczególnego zjednoczenia się z Chrystusem w Jego cierpieniu za zbawienie wszystkich.

Pierwsze oznaki cierpień spowodowanych przez stygmaty zaczęły się pojawiać u o. Pio już w 1910 r. 7 września tego roku ukazali mu się Jezus i Maryja - i wtedy właśnie na swych rękach po raz pierwszy zobaczył rany Chrystusa, które po pewnym czasie zniknęły, dzięki usilnej prośbie o. Pio. To zjawisko powtórzyło się z jeszcze większą intensywnością we wrześniu 1911 r. oraz w marcu 1912 r. Pan Jezus stopniowo przygotowywał o. Pio do przyjęcia na stałe znaków swojej zbawczej męki. 5 sierpnia 1918 r. zakonnik otrzymał ranę boku. Pisze w jednym ze swoich listów, że podczas słuchania spowiedzi "przed oczami, mego umysłu stanął Niebiański Gość", który "rozpalonym narzędziem rzucił z całej siły w mą duszę. (...) Od owego dnia zacząłem nosić w sobie śmiertelną ranę. W całej głębi duszy czuję stale otwartą ranę, źródło mych ustawicznych katuszy". Wszystkie rany Chrystusa pojawiły się na ciele o. Pio 20.08.1918 r. Tak opisał to niezwykłe wydarzenie w liście do swojego kierownika duchowego: "(...) po odprawieniu Mszy św. ogarnęło mnie jakieś dziwne ukojenie, podobne do słodkiego snu. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne zmysły, a także władze duszy ogarnął wręcz niewypowiedziany spokój. Wszystko odbyło się w wielkiej ciszy, jaka panowała wokół mnie i we mnie". Ojciec Pio pisze, że zobaczył tajemniczą postać, która miała "ręce, nogi i klatkę piersiową ociekające krwią. (...) Postać na chwilę cofnęła się, a ja zauważyłem, że moje ręce, nogi i pierś zostały przebite i ociekają krwią. Możesz sobie wyobrazić ból, jaki przeżyłem i odczuwam nieustannie niemal każdego dnia. Rana serca nieustannie wyrzuca strumienie krwi. Dzieje się to zwłaszcza od czwartku wieczorem do soboty. Ojcze mój, umieram wręcz z bólu i zawstydzenia, które odczuwam w głębi swojej duszy. Lękam się, że umrę na skutek upływu krwi, chyba że Pan wysłucha błagalne westchnienia mego biednego serca i powstrzyma to działanie. Czy jednak Jezus, który jest tak dobry, zechce udzielić mi tej łaski? A może przynajmniej usunie to zawstydzenie, jakiego doznaję każdego dnia przez te zewnętrzne znaki? Będę Go błagał i zaklinał na wszystko, aby zesłał na mnie najgorsze bóle i cierpienia, aby pozostawił tę wyniszczającą mnie udrękę, ale by zabrał te zewnętrzne znaki, które mnie tak zawstydzają i upokarzają w sposób wręcz nie do opisania i wytrzymania. Pragnę natomiast, by mnie nasycił samym tylko cierpieniem" (22.10.1918 r.).

Pan Jezus nie wysłuchał tych próśb, gdyż pragnął wszystkim wątpiącym i niewierzącym dać widoczny znak, wzywający ich do nawrócenia: aby na ciele o. Pio mogli zobaczyć krwawiące rany -znaki Jego strasznej męki i śmierci, spowodowane grzechami i brakiem wiary w Jego miłość i miłosierdzie.

Ojciec Pio z widocznymi
stygmatami na
dłoniach, 1918 r.
Ojciec Pio wszelkimi sposobami pragnął ukryć te swoje nieustannie krwawiące rany, aby nikt się o nich nie dowiedział. Było to jednak niemożliwe, ponieważ rany obficie krwawiły i trzeba było często zmieniać opatrunki. Tak o stygmatach o. Pio pisał gwardian klasztoru w liście do przełożonego generalnego: "(...) są to autentyczne rany na wylot. W boku zaś widnieje istne rozdarcie, z którego nieustannie wypływa krew".

Przez 50 lat, aż do swojej śmierci, o. Pio nosił na swoim ciele nieustannie krwawiące rany, znaki męki i śmierci Chrystusa.

Badania lekarskie stygmatów

Wieść o stygmatach o. Pio rozniosła się lotem błyskawicy najpierw we Włoszech, a później po całym świecie. Do San Govanni Rotondo zaczęli przyjeżdżać dziennikarze, którzy byli świadkami spektakularnych cudów i licznych, również własnych, nawróceń dzięki modlitwie o. Pio. Z powodu wielkiego rozgłosu władze zakonne poczuły się zobligowane, aby poddać rany o. Pio szczegółowym badaniom lekarskim.

Przełożeni zakonni poprosili najpierw prof. Luigiego Romanellego, aby zbadał stygmaty o. Pio. Szczegółowe badania odbyły się 14.05.1919 r. Wykazały one, że rany stóp i rąk zakonnika są na wylot, natomiast rana jego boku obficie broczy krwią o charakterze tętniczym i ma długość 8 cm. W końcowym oświadczeniu prof. Romanelli napisał: "Etiologia ran o. Pio nie jest pochodzenia naturalnego. Przyczyn, które spowodowały ich zaistnienie, należy szukać w wymiarze nadprzyrodzonym. Medycyna nie j est w stanie wyjaśnić tego faktu".

Poproszono także o badanie stygmatów o. Pio profesora Bignamiego, który był ateistą i z góry wykluczał działanie sił nadprzyrodzonych, ponieważ w ich istnienie po prostu nie wierzył. Po badaniach profesor ze zdziwieniem stwierdził, że nie ma takich chemicznych substancji oraz chorób, które byłyby w stanie wywołać tego typu rany. Profesor Bignami zalecił o. Pio kurację, gdyż chciał udowodnić, że po dwóch tygodniach jej stosowania rany zakonnika się zagoją. Nakazał, aby: 1) o. Pio nie miał żadnego dostępu do jodyny i innych środków medycznych; 2) zabandażowano rany i opieczętowano je w obecności dwóch świadków; 3) rany były kontrolowane każdego dnia rano przez 8 dni i aby po kontroli ponownie nakładano na nie pieczęcie.

Przełożeni klasztoru z wielką skrupulatnością dopilnowali, aby wskazania prof. Bignamiego zostały wcielone w życie. Okazało się, że w czasie ośmiodniowej kuracji rany o. Pio w ogóle się nie goiły i cały czas obficie krwawiły.

Kolejnym specjalistą badającym stygmaty o. Pio był prof. Giorgio Festa, który w sprawozdaniu napisał o doskonałym funkcjonowaniu całego systemu nerwowego o. Pio oraz jego władz duchowych. Stwierdził, że rany z całą pewnością nie powstały na skutek działań samego pacjenta, że na pewno nie zaistniały dzięki działaniu jakichś czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, a wyglądu i etiologii ran nie można wyjaśnić na gruncie wiedzy medycznej.

Przez 50 lat stygmaty o. Pio nieustannie krwawiły, nie goiły się, zachowując ciągłą świeżość, nie powodowały ropni, stanów zapalnych ani martwicy. Było to zjawisko pozostające w całkowitej sprzeczności z prawami biologii. Na dodatek w chwili śmierci o. Pio jego rany całkowicie zniknęły i nie zostawiły po sobie najmniejszej nawet blizny. Dla lekarzy był to kolejny niesamowity cud, gdyż wszystkie rany spowodowane przez uszkodzenie tkanek zostawiają po sobie trwały ślad w postaci widocznych blizn. Fakt zniknięcia ran o. Pio w chwili śmierci, bez pozostawienia jakichkolwiek blizn, jest dla nauk medycznych przypadkiem absolutnie niewytłumaczalnym.

Stygmaty Ojca Pio były szczególnie wymownym znakiem wzywającym wszystkich do nawrócenia. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu poprzez osobę o. Pio dawał ludziom szansę powrotu do Niego w szczególnie trudnym czasie wielkiego kryzysu duchowego, w jakim znalazła się ludzkość.

Tajemnica cierpienia

Stygmaty św. o. Pio, których istnienia nauka nie była w stanie wyjaśnić, były ranami, które zostały zadane Jezusowi w czasie Jego krzyżowej męki. Ujawnienie się tych ran na ciele o. Pio stało się możliwe dzięki jego całkowitemu, mistycznemu zjednoczeniu się z Jezusem oraz dzięki specjalnej łasce Bożej. Poprzez stygmaty Pan Jezus pragnie nam uświadomić, że każdy nasz grzech zadaje Mu straszne cierpienie.

W osobie o. Pio cierpiał i pokazywał nam swoje rany sam Jezus Chrystus. Będąc prawdziwym Bogiem - a w Bogu jest ciągłe "teraz" - Jezus mógł wziąć z historii każdego człowieka wszystkie grzechy i cierpienia i obarczyć nimi swoje człowieczeństwo. Cierpiąc i umierając za każdego człowieka, w swoim zmartwychwstaniu wybawił nas od tego ostatecznego zła i cierpienia, jakim jest wieczne potępienie. Sprawił, że każde - nawet najbardziej bezsensowne i niezawinione - cierpienie w zjednoczeniu z Nim staje się drogą zbawienia, a więc jest wielką łaską i darem. Ale tylko wtedy Jezus będzie mógł nam udzielić daru zbawienia, gdy się na to zgodzimy, gdy z całym swoim cierpieniem, ze wszystkimi grzechami całkowicie zaufamy i zawierzymy Mu siebie w sakramentach pokuty i Eucharystii, gdy będziemy się modlić oraz postępować drogą przykazań i Ewangelii.

Ojciec Święty Jan Paweł II pisze, że każdy człowiek Jest wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, przez które Odkupienie się dokonało. Jest wezwany do uczestnictwa w tym cierpieniu, przez które każde ludzkie cierpienie zostało także odkupione. Dokonując Odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósł zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Przeto też w swoim ludzkim cierpieniu każdy człowiek może stać się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa" (List apostolski "Sahifici doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, 19).

Dzięki męce i śmierci krzyżowej Jezusa "słabości wszelkich cierpień człowieka może przeniknąć ta sama Boża moc, która objawiła się w Krzyżu Chrystusa. W tym zrozumieniu: cierpieć - to znaczy stawać się jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym na działanie zbawczych mocy Boga, ofiarowanych ludzkości w Chrystusie. W Nim Bóg potwierdził, że chce działać szczególnie poprzez cierpienie, które jest słabością i wyniszczeniem człowieka - i chce w tej właśnie słabości i wyniszczeniu objawiać swoją moc. Tym może się także tłumaczyć wezwanie z listu Piotra: «Jeżeli zaś (ktoś) cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!» (Salvifici doloris, 23).

Poprzez swoje rany, widoczne na ciele św. o. Pio, Pan Jezus zaprasza każdego i każdą z nas, aby ofiarował(a) Mu wszystkie swoje cierpienia. Bo tylko wtedy będziemy od Niego otrzymywali zbawczą moc Bożej miłości. Tylko wtedy nasze cierpienie nie będzie się marnowało, nie będzie nas niszczyło, nie będzie dla nas źródłem przekleństwa, ale wielkiego błogosławieństwa, ponieważ będziemy współuczestniczyć w tajemnicy Jezusowego cierpienia i śmierci za zbawienie świata.

Największym dramatem i duchowym cierpieniem człowieka jest stan grzechu śmiertelnego. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy natychmiast powstawali z każdego ciężkiego upadku i w sakramencie pokuty oddawali Mu swoje zniewolone i poranione serce, aby mógł dokonać największego cudu, jakim jest przebaczenie grzechów.

Każde cierpienie, którego doświadcza człowiek, jest tylko cząstką tego cierpienia, które stało się udziałem Chrystusa na krzyżu. Jeżeli ofiarowujemy je Jezusowi, to pozwalamy Mu, aby przeniknęła je zbawcza moc Jego miłości. Wtedy będziemy doświadczać, tak jak św. o. Pio, radosnej tajemnicy ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, grzechem, cierpieniem i śmiercią.

Ojciec Pio był zanurzony w nieustannej modlitwie oraz w całkowitym oddaniu siebie Jezusowi w ofierze zadośćuczynienia za grzechy innych ludzi. Codziennie w zjednoczeniu z Jezusem św. o. Pio mógł brać na swoje barki cierpienia i problemy wszystkich ludzi, którzy zwracali się do niego z prośbą o pomoc. Składając samego siebie Bogu w ofierze zadośćuczynienia za grzechy innych ludzi, św. o. Pio używał najskuteczniejszej broni do przezwyciężania wszelkiego zła. W liście do o. Augustyna pisał: "Jestem bardziej zadowolony, gdy cierpię - i gdybym nie słuchał głosu serca, prosiłbym Pana Jezusa, aby dał mi wszystkie cierpienia ludzi. Ale tego nie czynię, ponieważ obawiam się, że będę zbyt samolubny, pragnąc dla siebie lepszej części, którą jest ból. W cierpieniu Pan Jezus jest bliżej, przygląda się i jest Tym, który przychodzi, aby żebrać o ból i łzy, potrzebuje ich dla dusz" (12.04.1912).

Ojciec Pio często mówił ludziom: "Biorę na siebie waszą mękę!". Brał na siebie cierpienia innych, doświadczając ich w całej pełni. Ale u św. o. Pio cierpienie przeplatało się z wielką radością wynikającą ze zjednoczenia z Chrystusem. Kiedy we wspólnocie zakonnej przebywał z braćmi, był duszą towarzystwa, żartował pełen radości. Jednak po pewnym czasie musiał odchodzić z powodu wielkiego cierpienia. Mówił: "jestem jedną wielką raną". Pisał do swej córki duchowej: "Nie kocham cierpienia dla niego samego, lecz dla owoców, które przynosi: oddaje chwałę Bogu, zbawia dusze, wybawia z czyśćca - czy mogę chcieć więcej?".

"Wiem, że wszyscy cierpicie. Odwagi!" - pisał św. o. Pio. "Zaufanie do naszej Matki jest gwarancją, że wyciągnie Ona swą dłoń, by pocieszyć nas wszystkich. W każdym chorym jest Jezus, który cierpi. W każdym ubogim jest Jezus, który kona. W każdym ubogim chorym jest Jezus, który cierpi i kona podwójnie".

Modlitwa ofiarowania cierpienia

Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Oddaję Ci caty swój lęk przed cierpieniem i śmiercią oraz poczucie nieużyteczności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie świata, aby z tego źródła naszego zbawienia czerpać moc uzdrowienia, siły do niesienia cierpienia oraz radość z Twojego zwycięstwa nad szatanem, cierpieniem, grzechem i śmiercią.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia za nawrócenie grzeszników oraz w intencjach całego Kościoła!.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 1-2009Wasze komentarze:
 Gosia: 08.07.2016, 10:09
 Swiety Ojcze Pio prosze otocz moje dzieci opieka,aby podejmowaly madre dezyzje
 Bogdan: 08.07.2016, 06:14
 Ojcze Święty proszę cię o pokój i pojednanie w rodzinie,o mądrość duchową.Bogdan
 mama: 28.06.2016, 15:43
 Ojcze PIo prosze upros u Boga Ojca aby syn Marcin uwolnil sie od chroby psychicznej i nawrocil sie do Boga i laske wybaczeniagrzechow.Twoja czcicielka Bog zaplac
 margaret: 27.06.2016, 01:09
 Ojcze Pio prosze skieruj moje dzieci na sciezke, ktora prowadzi do madrego zycia
 zocha,47mouk,,,,: 26.06.2016, 19:59
 Swięty Ojcze PIO po stokroć prosze,pomoz mi wysłuchaj .pomoz aby moje zdowie uległo poprawie Błagam,spraw abym wreszcie trafiła na dobrego specjaliste endokrynologa i pomógł mi tak od serca naprawde ,przejał sie moim stanem zdrowia ,bo uwazam ze wszystkie choroby ,ktore mnie męczą ,nadwaga ,bole stawowe ,problemy nerwicowe ,sercowe ,alergiczne to objawy złej pracy tarczycy,Ja juz niedaje rady mecza mnie te choroby a zażywanie różnych leków nic mi nie daje ,zatruwa mi organizm,Dlatego goraco prosz pomóz mi Swiety Ojcze Pio moja nadziejo wysluchaj,Tak bardzi chce byc zdrowa, i jeszcze pomagac potrzebujacym i moim dzieciom ktore maja tylko mnie, Prosze o twoje wstawiennictwo do Boga i Matuchny ukochanej,abym wyzdrowiala,Uczyn CUd bo wierze ze ne zostawisz mnie w potrzebie,Twoja wierna,czcicielka,,,,Blaga o wysłuchanie....
 zocha,47mou: 26.06.2016, 19:57
 Swięty Ojcze PIO po stokroć prosze,pomoz mi wysłuchaj .pomoz aby moje zdowie uległo poprawie Błagam,spraw abym wreszcie trafiła na dobrego specjaliste endokrynologa i pomógł mi tak od serca naprawde ,przejał sie moim stanem zdrowia ,bo uwazam ze wszystkie choroby ,ktore mnie męczą ,nadwaga ,bole stawowe ,problemy nerwicowe ,sercowe ,alergiczne to objawy złej pracy tarczycy,Ja juz niedaje rady mecza mnie te choroby a zażywanie różnych leków nic mi nie daje ,zatruwa mi organizm,Dlatego goraco prosz pomóz mi Swiety Ojcze Pio moja nadziejo wysluchaj,Tak bardzi chce byc zdrowa, i jeszcze pomagac potrzebujacym i moim dzieciom ktore maja tylko mnie, Prosze o twoje wstawiennictwo do Boga i Matuchny ukochanej,abym wyzdrowiala,Uczyn CUd bo wierze ze ne zostawisz mnie w potrzebie,Twoja wierna,.czcicielka,,,,
 Zocha,68: 26.06.2016, 19:52
 Moja Oredowniczko swięta RITO po stokroć prosze,pomoz mi wysłuchaj .pomoz aby moje zdowie uległo poprawie Błagam,spraw abym wreszcie trafiła na dobrego specjaliste endokrynologa i pomógł mi tak od serca naprawde ,przejał sie moim stanem zdrowia ,bo uwazam ze wszystkie choroby ,ktore mnie męczą ,nadwaga ,bole stawowe ,problemy nerwicowe ,sercowe ,alergiczne to objawy złej pracy tarczycy,Ja juz niedaje rady mecza mnie te choroby a zażywanie różnych leków nic mi nie daje ,zatruwa mi organizm,Dlatego goraco prosz pomóz mi Swieta Rito moja nadziejo wysluchaj,Tak bardzi chce byc zdrowa, i jeszcze pomagac potrzebujacym i moim dzieciom ktore maja tylko mnie, Prosze o wstawiennictwo do Boga i Matuchny ukochanej,abym wyzdrowiala,Twoja czcicielka,,,,
 matka wdowa,z: 24.06.2016, 20:00
 Swięty Ojcze Pio blagam cie o wsparcie pomoz mi w rozwiazaniu problemów,zdrowotnych,rodzinnych i finansowych,Ukochany Ojcze PIO wylecz mnie z chorób,ktore mi dokuczaja,alergia,choroby stawów, ,krazenia,nie daje sobie rady a tak bardzo chce byc zdrowa i sprawna abym mogla usciskac sie z moja córka na polskiej ziemi,Prosze pomoz mi wysluchaj,samotnej matki ,ktora wierzy i Ufa w Twoja moc. Tylko cud moze sprawic ze wszystko sie spełni i bede zdrowa,,Blagam wysłuchaj,mnie,Twoja czcicielka,
 BEATKA: 21.06.2016, 20:14
 BARDZO WIERZE W UPROSZENIE LASKI DLA BEATKI AZEBYM WYSZLA ZA MAZ I NAJSZYBCIEJ WYGRALA DUZA SUME W LOTKU PAMIETAM I POMAGAM INNYM . PROSZE OJCZE PIO NIE POMIN MEJ PROSBY WIERZE W CUDA. BEATKA. BOG ZAPLAC


 Lodzią 17.06.2016: 17.06.2016, 17:59
 Św.Ojcze Pio poproś Pana Naszego Jezusa Chrystusa o łaskę i wybaczenie grzechów.Wstaw się za moją rodziną i za mnie, aby Bóg mógł nam wybaczyć i aby mój mąż i córka mogli cieszyć się zdrowiem Amen.
 Lodzią 17.06.2016: 17.06.2016, 17:42
 Św.Ojcze Pio pomóż mojemu mężowi w walce z rakiem i mojej córce która cierpi duchowo i psychicznie wstaw się u Pana Jezusa za nimi aby mogli otrzymać łaskę Boża. Św.Ojcze Pio poproś Pana Naszego Jezusa Chrystusa o wsparcie finansowe bo nie mogę sobie poradzić z długimi. Zaczęło się źle dziać. Mamy kiosk i w śnie widzialambialego demona który przyszedł i kupował bilety. Od tamtego czasu nie mamy za co kupować i opłaca. Poproś o łaskę dla nas Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen
 wdowa: 12.06.2016, 22:37
 Swięty Ojcze Pio Goraco prosze o poprawe zdrowia,ktore z wiekiem sie pogarsza, pomoz mi i dodaj sił abym troche zgubiła, zbedne kilogramy ,bo nadwaga ,powoduje choroby ,które mi dokuczaja, bóle nóg ,kolan ,astma,serce,błagam miej mnie w swojej opiece wspieraj i obdarzaj łaskami .Prosze wstaw sie do Boga i Matuchny o łaski i wysluchanie moich próśb,Licze na Twoja i Boga Najwyzszego pomoc bo sama nie daje rady ,Tak bardo potrzebuje Pomocy OJCZe ukochany,,,który nie zostawiasz potrzebujacych w potrzebie,okaz mi łaske,wysłuchaj,
 MATKA WDOWA,: 12.06.2016, 09:37
 SWIETY OJCZE PIO TY ZNASZ MOJE POTRZEBY MARZENIA ,KTORE NIE MOGE SPELNIC,MAJAC TAKIE PROBLEMY ZDROWOTNE I FINANSOWE ,ALE WIERZE ZE ZA TWOJA POMOCA I WSPARCIEM UDA MI SIE WSZYSTKO ,POMOZ PROSZE,UFAM CI BARDZO GORACO,PROSZE O ZDROWIE I TROCHE SZCZESCIA ,RADOSCI ,POMOZ MNIE I MOIM DZIECIOM BO MAMY TYLKO SIEBIE,I ŁZY KTORE OSTATNIO TAK CZESTO NAM TOWARZYSZA,
 Zofia,,,,,,,,,,,,: 11.06.2016, 17:28
 Swięty OJCZE PIO prosze z całego serca wysłuchaj samotna zatroskana matke Ty znasz moje zmartwienia ,problemy zdrowotne ,rodzinne i finansowe z którymi nie umiem sobie poradzic,Ulituj sie pomóz,nad odzyskac co nasze, Błagam o CUD,
 zmmku: 05.06.2016, 19:56
 Swięty OJCZE PIO juz tylu ludziom potrzebujacym pomocy pomogles,ulituj sie nad nami bo ,niestety nasze sprawy ida w złym kierunku niemamy szans na pozytywne zakonczenie odzyskanie ,pieniedzy,Corka niema jak sie bronic ,bo jej tu niema ,Co mamy robić??skoro nawet nasze łzy nie wzruszają winnych, Tylko licze na Twoja pomoc OJCZE PIO,Błagam pomóz wysłuchaj,
 CC: 04.06.2016, 22:41
 Świety Ojcze PIO, błagam Cię o cud. Wyproś go błagam u PANA BOGA.
 matka załamana,: 03.06.2016, 19:46
 Swiety OJCZE PIO prosze Cię goraco pomoz mi w spełnieniu marzeń,Bardzo potrzebuje Twojej pomocy wsparcia Ojcze Pio pomóż mi rozwiazać moje problemy zdrowotne,finansowe sama sobie nie poradze,dopomoz mi abym mogła trafić szczęśliwe numerki ,wygrala, gotówke,zarobic niemoge ze wzgledu na wiek i stan zdrowia,Chce tak bardzo pomóz moim dzieciom bo maja tylko mnie,A córka została okradziona oszukana przez nieuczciwych ludzi,nie odzyska bez Boskiej pomocy nic,Dlatego Błagam Ojcze PIO,nie zostawiaj mnie w potrzebie,,,Pomoz mnie i moim dzieciom bo nasze łzy nie wzruszaja winnych,, Błagam o CUD,
 matka wdowa,: 01.06.2016, 13:03
 Swiety OJCZE PIO prosze cie z glebi mojego serca pomoz mi wspieraj we wszystkim co robie obdarzaj swoimi łaskami,W Tobie moja nadzieja na odzyskanie szczęścia ,radości zycia,Spraw aby moje problemy rodzinne ,finansowe nie doprowadzały mnie do łez,Aby uczciwosc i sprawiedliwosc zwyciezyła abym wyszła z długów,Ulituj sie nad moja córka aby odzyskała pieniadze na które tak ciezko ale uczciwie pracuje kosztem swojego zdrowia ,młodosci,a ludzie,którym zaufaała i dała prace.tak bez serca ja krzywdza i okradaja Sami sobie nie poradzimy,Prosze o pomoc wysłuchanie Bo tylko CUD moze zakonczyc nasze kłopoty ,Prosze i dziekuje.....
 Ewa: 30.05.2016, 21:31
 Św. Ojcze Pio proszę pomóż mojej coreczke Oli, żeby dobrze szła jej nauka w szkole. Błagam o cud. Dziękuję za opiekę. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny i wsparcie. Ewa.
 zatroskana,mzk: 29.05.2016, 23:29
 Swięty OJCZE PIO ,prosze Cie wysłuchaj pomóz mi Samotnej wdowie,spraw aby do mnie usmiechneło sie szczęście tak bardzo chciałabym miec kogos na starosc,aby mnie zrozumial pomógł,We dwójke zawsze lzej ,nieraz nie umiem sobie poradzic,niemam przyjaciól.Corka przebywa poza Polska syn ma swoje zycie , Czasami jest mi smutno ,zle,Pomóz mi rozwiazac problemy finansowe,tak bardzo chcialabym wygrac pieniazki bo pracowac nie moge,i pomóz moim dzieciom aby córka mogła wrócic do kraju a syn mógł załozyc rodzine,,,OJCZE PIO wysluchaj mnie wesprzej w trudnych momentach,pomóz,
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Treść

Nowości

św. Wojciechśw. Wojciech

Modlitwa do św. WojciechaModlitwa do św. Wojciecha

Litania do św. WojciechaLitania do św. Wojciecha

Żywot św. Wojciecha i niektóre wiadomości o jego pobycie w diecezji chełmińskiejŻywot św. Wojciecha i niektóre wiadomości o jego pobycie w diecezji chełmińskiej

Jak Wojtek zaczął szanować zieleńJak Wojtek zaczął szanować zieleń

Zamki BretaniiZamki Bretanii

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej