Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czystość to gotowość postępowania zgodnego z rzeczywistością stworzoną przez Boga

"Choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu... Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał". (Rz 1, 21. 24)

Powyższymi słowami Pisma Świętego można by dobrze scharakteryzować obecną sytuację znacznej liczby ludzi na Zachodzie, którzy padli ofiarą demoralizacji. Ale i u nas robi ona duże postępy, cnota czystości jest więc bardzo zagrożona.

"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8) - powiedział Chrystus Pan w "Kazaniu na górze".

"Czystość" należy tu rozumieć zapewne szerzej, jako gotowość postępowania zgodnego z całym porządkiem rzeczywistości stworzonej przez Boga, a nie jedynie w zakresie spraw płci. Jest więc to wola zachowywania w pełni wszystkich Bożych przykazań, a nie tylko szóstego i dziewiątego. W praktyce jednak "czystość" stała się synonimem wierności wspomnianym dwom przykazaniom - stąd wyrażenie "grzech nieczysty".

Co więcej, "czystość" może być rozumiana jako całkowita rezygnacja z życia płciowego, a więc z zawarcia małżeństwa. Zachodzi to, kiedy mówimy o ślubie czystości.

Od jakiegoś czasu zaczęto krytykować Kościół, że w sprawach moralnych zwraca nadmiernie uwagę na nadużycia seksualne.

Pod wpływem tych zarzutów onieśmieleni kaznodzieje, katecheci i katoliccy publicyści zaczęli unikać omawiania zasad etyki płciowej, co ułatwiło zwycięski pochód rewolucji seksualnej.

Są dwie dziedziny grzechów przeciw bliźniemu, zaznaczone w Dekalogu dwukrotnie - przez dwa przykazania. Są to: naruszanie własności oraz nadużycia seksualne. W obu przypadkach mamy nie tylko zakaz czynu (nie cudzołóż, nie kradnij), ale zaakcentowany jest również zakaz pożądania, które do czynu prowadzi (pożądania cudzej żony lub rzeczy).

Tłumaczy to częstość i siła pokus w tych dziedzinach.

Przykazania czwarte, piąte i ósme bywają przekraczane raczej przypadkowo i to na ogół wbrew naturalnym hamulcom. Sięganie po cudzą własność występuje często, w różnych formach i jakby w sposób "naturalny", nierzadko przy niejasnym rozgraniczeniu, co się komu należy. Na tym m. in. wygrywał komunizm (leninowskie hasło: grab za- grablennoje).

Inny typ wykroczeń podwójnie zakazanych to grzechy w sprawach płci.

Tu pokusy stanowią tym większe zagrożenie, że wiążą się z popędem cennym i w pełni naturalnym, bardzo często dającym znać o sobie. Pobudza on do działań zarówno zgodnych, jak i niezgodnych z porządkiem, który człowiek czystego serca poznaje i pragnie zachować.

Popęd ów brany bywa przy tym mylnie za bezinteresowną miłość, przypisuje mu się więc te wartości i tak się go ocenia, jak prawdziwą miłość będącą pragnieniem dobra innego człowieka.

Stąd wiele nieporozumień i grzechów.

Na ogół nie ma zrozumienia dla faktu - nawet wśród seksuologów - że dopiero odpowiednie wychowanie i praca nad sobą sprawiają, iż popęd seksualny łączy się z miłością i pełnym oddaniem, co jest warunkiem przeżywania spraw płci w sposób godny człowieka, czyli zawarcia małżeństwa i stworzenia rodziny.

Spotykane często lekceważenie, a nawet usprawiedliwianie samogwałtu u młodocianych, dowodzi zupełnego niezrozumienia roli samowychowania do czystości w życiu człowieka.

Nieczystość seksualna prowadzi do przekraczania również innych przykazań niż szóste i dziewiąte. Łatwo to zuważyć: przerywanie ciąży "niechcianej", bo na przykład powstałej wskutek rozwiązłości1, jest zabójstwem. Zdobywanie w sposób nieuczciwy środków materialnych, pomocnych w osiąganiu erotycznych sukcesów, jest kradzieżą. "Miłość" nieodpowiedzialna, z kryjącym się w niej egoizmem jest zakłamaniem.

W wymienionych przypadkach zachodzi więc przekraczanie piątego, siódmego i ósmego przykazania. Co gorsze, pragnienie swobody seksualnej rzutuje na światopogląd, na przyjęcie prawdy o Bogu.

Urządzanie sobie życia wbrew Jego prawu oddala od Kościoła. Wszystko to godzi w pierwsze i trzecie przykazanie. Już ten pobieżny przegląd moralnych wykroczeń ukazuje, jak wiele z nich miewa swoje źródło w braku czystości w sprawach płci, jak ta wąsko pojęta czystość, czyli czystość seksualna, ważna jest dla życia w czystości szeroko pojętej, tj. przejawiającej się w całej postawie życiowej człowieka.

Nie można się więc dziwić Kościołowi, że zawsze akcentował konieczność zachowywania szóstego i dziewiątego przykazania. A w pierwszych wiekach, na które lubimy się powoływać, pokuty za cudzołóstwo były surowe, z okresowym niewpuszczaniem do kościoła łącznie.

W obecnych warunkach wychowanie do czystości i zachowywanie jej nie jest łatwe. Katoliccy wychowawcy, czy to z onieśmielenia czy z braku przygotowania, nie poruszają problemu czystości. Ostatnio sporo się mówi o grzechu przerywania ciąży, ale nie wskazuje się na korzeń zła, którym jest rozwiązłość.

Jeśli nawet katoliccy autorzy mówią o sprawach płci, to czynią to w sposób wyidealizowany, zastępując przy tym słowa "powinno być" wyrazem "jest". Jakby nic nie wiedzieli o skutkach grzechu pierworodnego, jakby nie znali słów św. Pawła: "w członkach moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach (Rz 7, 23).

Bardzo podkreśla się rolę instynktu płciowego w budowaniu więzi między ludźmi i w tworzeniu rodziny, ale pomija się fakt, że tenże instynkt, nie kontrolowany przy braku cnoty czystości, nie uszalchetniony przez miłość, niszczy ową więź i rozbija rodziny. Temu niszczącemu działaniu instynktu płciowemu sprzyja zalew pornografii w wielu środkach przekazu i wyrazu. Jest on rezultatem "laicyzacji", aktywności swoistego "biznesu", ale jest też z pewnością zaprogramowany.

Problem pornografii związany z kwestią czystości jest dziś na tyle złożony, że wymagałby oddzielnego opracowania.

Doc. dr hab. Mirosław Roszkowski

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna

[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej