Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 24 grudnia 2020

1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: ŤSpójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocieť. Natan powiedział do króla: ŤUczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobąť.

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: ŤIdź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: "Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje.

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki"ť.

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))

Na wieki będę sławił łaski Pana

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
ŤNa wieki ugruntowana jest łaskať, *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana

ŤZawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokoleniať.

Na wieki będę sławił łaski Pana

ŤOn będzie wołał do Mnie: †
"Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia".
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierzeť.

Na wieki będę sławił łaski Pana

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

ŤBłogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,

dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokojuť.

Rozważania

"Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?" (Ps 27, 1)

"Z radością oczekujemy ponownego przyjścia Pana"

Kiedy podekscytowani czekamy na kogoś, kto ma do nas przybyć, to przygotowujemy się na jego przyjęcie tak, żeby czuł się u nas jak najlepiej.

Do nas chce przybyć Jezus, chce ponownie narodzić się w naszych sercach. Kiedy przyszedł po raz pierwszy, przyniósł nam miłość - sposób życia Nieba.

Teraz przychodzi ponownie i chce odnaleźć tę miłość zakorzenioną głęboko w nas.

Chce ponownie narodzić się między nami; chce być tam, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Jego. A Boże Narodzenie to uprzywilejowany czas, by spotkać się w Jego imię.

Jego narodzenie i ciągłe ponowne rodzenie się między nami jest o tyle realne, o ile realna jest miłość, która nas łączy.

Niech tegoroczne życzenia "Wesołych Świąt!" oznaczają: postarajmy się, aby dzięki naszej miłości wzajemnej Jezus mógł narodzić się między nami.

A czekamy na niego z radością, bo jest już blisko.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej