Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 18 stycznia 2021

1. czytanie (Hbr 5, 1-10)

Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: ŤTy jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłemť, jak i w innym miejscu: ŤTy jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedekať.

Z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Rzekł Pan do Pana mego: ŤSiądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoichť.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
ŤPanuj wśród swych nieprzyjaciół!

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosęť.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
ŤTy jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedekať.

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Aklamacja (Por. Hbr 4, 12)

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: ŤDlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?ť

Jezus im odpowiedział: ŤCzy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłakówť.

Rozważania

„Żyjmy i pracujmy na rzecz jedności chrześcijan”

My, chrześcijanie, mamy wspólną prawdę, która nas jednoczy: Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela. Mamy też wspólne credo: wierzymy w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszyscy chrześcijanie mamy jeszcze wspólne Słowo Boże, chrzest i miłość wzajemną.

Jeśli będzie się nam udawało odkrywać wszystko to, co nas łączy, i wydobywać to na światło dzienne, Bóg będzie pośród nas i doprowadzi nas do jedności.

Różne tradycje liturgiczne i odmienności doktrynalne pozostaną, ale to są szczegóły, które nie przeszkadzają w nawiązaniu bliskich relacji, we wzajemnym pomaganiu sobie w ewangelizacji, w dawaniu świadectwa miłości wzajemnej, która prowadzi do tego, żeby miłować Kościół drugiego jak swój własny.

Miłość Chrystusa jednoczy nas a razem możemy objąć całą ludzkość.

„Obyśmy wszyscy stanowili jedno, by świat uwierzył” (por. J 17, 21).

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej