Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 20 stycznia 2021

1. czytanie (Hbr 7, 1-3. 15-17)

Melchizedek typem biblijnym Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku swych dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu Prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: ŤTy jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedekať.

Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Rzekł Pan do Pana mego: ŤSiądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoichť.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
ŤPanuj wśród swych nieprzyjaciół!

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosęť.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
ŤTy jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedekať.

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Aklamacja (Por. Mt 4, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: ŤPodnieś się na środek!ť A do nich powiedział: ŤCo wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? ť Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: ŤWyciągnij rękę!ť Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Rozważania

"Czyńmy dobro" (por. Mk 3, 4)

W moim codziennym życiu mogę czynić wiele dobrego.

Mogę się modlić, nagłaśniać dobre wiadomości, eksponować zalety innych, poświęcać większą uwagę osobom, z którymi mam w tej chwili do czynienia, zachęcać do dobrych inicjatyw, krótko mówiąc - mogę włączyć się w nurt dobra.

Czynię dobro, gdy jestem cierpliwy, tolerancyjny, spokojny; gdy nikogo nie osądzam ani nie dyskryminuję; gdy postępuję ze świadomością, że to, co robię, łączy mnie z wszystkimi ludźmi.

Prosta czynność wrzucenia gdziekolwiek jakiegoś śmiecia do kosza a nie obok może wyzwolić łańcuch dobra dla środowiska naturalnego, dla ludzi, którzy dane miejsce odwiedzają, dla sprzątających to miejsce, dla zbieraczy surowców wtórnych, dla całego przemysłu przetwarzającego materiały odpadowe. Wszystko to bezpośrednio albo pośrednio wraca do mnie.

Ponadto, każde uczynione przeze mnie dobro odnajdę kiedyś w Bogu.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej