Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 26 stycznia 2021

1. czytanie (Hbr 10, 1-10)

Ofiara Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je, raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ŤOfiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Bożeť.

Wyżej powiedział: ŤOfiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobieť, choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: ŤOto idę, aby spełnić wolę Twojąť. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: ŤOto przychodzęť.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Głosiłem Twą sprawiedliwość *
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 3, 31-35)

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: ŤOto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebieť.

Odpowiedział im: ŤKtóż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?ť I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: ŤOto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matkąť.

Rozważania

„Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14, 19)

Mogę mieć bardzo jasne i precyzyjne poglądy, ale czasem przebywam z ludźmi, którzy myślą inaczej. Mam wszelako świadomość, że przedstawienie im swoich poglądów mogłoby wywołać burzę a nawet doprowadzić do konfrontacji. Lepiej jest wtedy milczeć i słuchać innych. Na pewno będę miał jeszcze okazję, żeby powiedzieć, co myślę, nie uchybiając miłości.

Taką radę daje nam św. Paweł w 14 rozdziale swojego listu do Rzymian.

Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z jawną niesprawiedliwością, to dla dobra wszystkich musimy zabrać głos. Św. Paweł mówi jeszcze, że nic samo w sobie nie jest nieczyste. To my oceniamy i wyrokujemy, że coś jest nieczyste. Musimy jednak głęboko wierzyć w to, że Bóg oczyszcza wszystko. I trwanie w Jego miłości sprawi, że nasze ocenianie i wyrokowanie będzie czyste.

Tak więc, mówiąc czy też milcząc, służymy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej