Rozważania Miło¶ć Modlitwy Czytelnia ¬ródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 3 marca 2021

1. czytanie (Jr 18, 18-20)

Modlitwa prze¶ladowanego Jeremiasza

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Niegodziwi rzekli: «ChodĽcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. ChodĽcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!»

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tob±, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.

Psalm (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b))

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Wydob±dĽ mnie z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jeste¶ moj± ucieczk±.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: *
«Trwoga jest dokoła!»
Przeciw mnie się gromadz±, *
zamierzaj±c odebrać mi życie.

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ja za¶ pokładam ufno¶ć w Tobie, Panie, *
i mówię: «Ty jeste¶ moim Bogiem».
W Twoim ręku s± moje losy, *
wyrwij mnie z r±k wrogów i prze¶ladowców.

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Aklamacja (J 8, 12)

Chwała Tobie, Królu wieków

Ja jestem ¶wiatło¶ci± ¶wiata,
kto idzie za Mn±, będzie miał ¶wiatło życia.

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza

Udaj±c się do Jerozolimy, Jezus wzi±ł osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Pi¶mie. Oni skaż± Go na ¶mierć i wydadz± Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o co¶ Go prosiła.

On j± zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadaj±c za¶, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskaj± je, a wielcy daj± im odczuć sw± władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sług±. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Rozważania

„Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sług±” (Mt 20, 26)

Wszystkie dary i talenty, które otrzymujemy od Boga tak te naturalne jak i te, które zdobywamy własnym wysiłkiem, powinny służyć wszystkim.

Taka postawa wystarczyłaby do zmiany oblicza naszej planety. Mogliby¶my wtedy zobaczyć niebo na ziemi.

Ale ono już jest. Mogę osobi¶cie o tym za¶wiadczyć. Żyję w¶ród ludzi, którzy postępuj± tak w życiu codziennym, w ¶rodowisku pracy, w¶ród przyjaciół, a także we własnej rodzinie.

Ale żeby to zobaczyć, musimy patrzeć na ¶wiat Bożymi oczami.

To „jakimi powinni¶my być” Bóg widzi jako rzeczywisto¶ć. On w nas wierzy.

Teraz nasza kolej, by uwierzyć, że jeste¶my do takiej służby zdolni i zabrać się za służenie wszystkim.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miło¶ć | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodno¶ć | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczę¶cia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno¶ci | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej