Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 1 kwietnia 2021

1. czytanie (Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9) Pan mnie namaścił Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga; abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: ŤDam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Panať. Psalm (Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)) Na wieki będę sławił łaski Pana ŤZnalazłem Dawida, mojego sługę, * namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była * i umacniało go moje ramięť. Na wieki będę sławił łaski Pana ŤZ nim moja wierność i łaska, * w moim imieniu jego moc wywyższona. On będzie wołał do Mnie: † „Ty jesteś moim Ojcem, * moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”ť. Na wieki będę sławił łaski Pana 2. czytanie (Ap 1, 4b. 5-8) Chrystus uczynił nas kapłanami dla Boga Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, wszechmogący. Aklamacja (Iz 61, 1) Chwała Tobie, Królu wieków Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Chwała Tobie, Królu wieków Ewangelia (Łk 4, 16-21) Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: ŤDuch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Panať. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: ŤDziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliścieť.

Rozważania

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34)

Jeśli będziemy żyć Nowym Przykazaniem Jezusa, to będziemy wcielać w życie wszystko, czego nauczał. W ten sposób relacje budowane przez nas na fundamencie miłości wzajemnej będą trwałe. Fundament ten jest bezpieczny jak skała, na której możemy budować wszelkiego rodzaju relacje: rodzinne, przyjacielskie, między rodzicami i dziećmi, między mężem i żoną oraz relacje we wspólnocie.

W miłości wzajemnej nie ma miejsca na załatwianie własnych interesów czy szukanie indywidualnych korzyści. Moje „ja” ustępuje miejsca naszemu „my”; moje oczy stale są zwrócone na drugiego, podobnie jak jego na mnie.

Kiedy żyjemy miłością wzajemną, żyjemy całym Słowem Bożym; budujemy relacje na skale, których nic nie jest w stanie zburzyć.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej