Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czytania liturgiczne na dzień 25 maja 2021

1. czytanie (Syr 35, 1-12)

Prawdziwa ofiara

Czytanie z Mądrości Syracha

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne.

Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia.

Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.

Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie.

Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie.

Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.

Psalm (Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b))

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

ŤZgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierzeť.
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

ŤPosłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał †
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mnąť.

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

ŤSkładaj Bogu dziękczynną ofiarę, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienieť.

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: ŤOto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobąť.

Jezus odpowiedział: ŤZaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymiť.

Rozważania

„W królestwie niebieskim ostatni będą pierwszymi”

Do ostatnich zalicza się ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: ubodzy, bezdomni, bezrobotni, chorzy, osoby starsze i samotne czy dzieci ulicy.

Oni będą pierwszymi w królestwie niebieskim, jeśli Bóg znajdzie w ich sercach dobroć i wiarę w Jego miłość. A jeśli w duchu braterskiej solidarności będą umieli dzielić się swoimi wielkimi smutkami i małymi radościami, tą odrobiną tego, co mają, albo i nie mają, to będą się czuli braćmi wszystkich.

A ci, którzy mają wszystko? Majątek, pozycję społeczną, tytuły naukowe i zaszczyty, dostatek przy stole, prawo do wypoczynku itd.

Oni będą pierwszymi w królestwie niebieskim, jeśli Bóg znajdzie w ich sercach dobroć i wiarę w Jego miłość. A jeśli w duchu braterskiej solidarności będą umieli dzielić się swoimi dobrami, radościami i smutkami, i nie będą do tego wszystkiego przywiązani, to będą się czuli braćmi wszystkich.

A swoją drogą, tak biedni jak i bogaci, żeby być pierwszymi w królestwie niebieskim, muszą mieć dwie ważne cechy: dystans i wielkoduszność.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej