Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zaliczka alimentacyjna

Osoby, które mają zasądzone alimenty na dzieci i nie mogą ich wyegzekwować, mogą wystąpić o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są one ustalane na tzw. okresy świadczeniowe, z uwzględnieniem zmian w sytuacji rodziny w tym czasie. Kolejny okres rozpocznie się 1 października 2010 r. a zakończy 30 września 2011 r.

Z funduszu są wypłacane świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Osoby uprawnione, na które można uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to dzieci do ukończenia 18 lat, a jeżeli uczą się - do ukończenia 25 lat. Natomiast na dziecko, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia są ustalane bezterminowo. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wystąpienia o alimenty z funduszu jest wniosek oraz tytuł wykonawczy pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd, którego egzekucja okazała się bezskuteczna. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu o ustalenie alimentów. Następnie, jeżeli osoba zobowiązana do ich płacenia tego nie robi, należy wystąpić do komornika o egzekucję alimentów. Dopiero kiedy egzekucja okaże się bezskuteczna, można wystąpić z wnioskiem o wypłatę alimentów do funduszu. Tak samo jest w przypadku innych tytutów wykonawczych, np. aktu notarialnego. Sąd musi zatwierdzić takie zobowiązanie i wydać klauzulę wykonalności, następnie komornik musi stwierdzić bezskuteczność tej egzekucji.

Bezskuteczna egzekucja oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie została wyegzekwowana pełna należność z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Natomiast jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa za granicą, bezskuteczność egzekucji oznacza brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentów.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione również od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany następujące po tym roku, czyli utrata i/lub uzyskanie dochodu. W przypadku osób, które z wnioskiem wystąpią na okres od października 2010 r. do września 2011 r., są to dochody uzyskane w 2009 r.

Jeżeli w trakcie pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego zmieni się wysokość zasądzonych alimentów, to zmiany dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 19 września 2010Wasze komentarze:
 Renata: 09.10.2010, 22:39
 Zgadzam się z poprzedniczką. Jestem w takiej samej sytuacji , były mąż nie płaci mi kasy i śmieje mi się w tywarz a państwo pozwala na krzywdzenie dzieci przez ich własnych "ojców"
 aga: 20.09.2010, 10:27
 ja pracuję przekracza mi na osobę 725 zł. Nie mogę wyegzekwować alimentów od byłego męża nie powinno być progów w zaliczce alimentacyjnej. To są pieniądze na dzieci !!!!!!!!!!!! Matka samotna pracująca ma pod górkę:(
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej