Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zaliczka alimentacyjna

Osoby, które mają zasądzone alimenty na dzieci i nie mogą ich wyegzekwować, mogą wystąpić o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są one ustalane na tzw. okresy świadczeniowe, z uwzględnieniem zmian w sytuacji rodziny w tym czasie. Kolejny okres rozpocznie się 1 października 2010 r. a zakończy 30 września 2011 r.

Z funduszu są wypłacane świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Osoby uprawnione, na które można uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to dzieci do ukończenia 18 lat, a jeżeli uczą się - do ukończenia 25 lat. Natomiast na dziecko, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia są ustalane bezterminowo. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wystąpienia o alimenty z funduszu jest wniosek oraz tytuł wykonawczy pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd, którego egzekucja okazała się bezskuteczna. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu o ustalenie alimentów. Następnie, jeżeli osoba zobowiązana do ich płacenia tego nie robi, należy wystąpić do komornika o egzekucję alimentów. Dopiero kiedy egzekucja okaże się bezskuteczna, można wystąpić z wnioskiem o wypłatę alimentów do funduszu. Tak samo jest w przypadku innych tytutów wykonawczych, np. aktu notarialnego. Sąd musi zatwierdzić takie zobowiązanie i wydać klauzulę wykonalności, następnie komornik musi stwierdzić bezskuteczność tej egzekucji.

Bezskuteczna egzekucja oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie została wyegzekwowana pełna należność z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Natomiast jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa za granicą, bezskuteczność egzekucji oznacza brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentów.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione również od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany następujące po tym roku, czyli utrata i/lub uzyskanie dochodu. W przypadku osób, które z wnioskiem wystąpią na okres od października 2010 r. do września 2011 r., są to dochody uzyskane w 2009 r.

Jeżeli w trakcie pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego zmieni się wysokość zasądzonych alimentów, to zmiany dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 19 września 2010Wasze komentarze:
 Renata: 09.10.2010, 22:39
 Zgadzam się z poprzedniczką. Jestem w takiej samej sytuacji , były mąż nie płaci mi kasy i śmieje mi się w tywarz a państwo pozwala na krzywdzenie dzieci przez ich własnych "ojców"
 aga: 20.09.2010, 10:27
 ja pracuję przekracza mi na osobę 725 zł. Nie mogę wyegzekwować alimentów od byłego męża nie powinno być progów w zaliczce alimentacyjnej. To są pieniądze na dzieci !!!!!!!!!!!! Matka samotna pracująca ma pod górkę:(
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 2Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 2

bł. Czesławbł. Czesław

Modlitwa do bł. CzesławaModlitwa do bł. Czesława

Litania do bł. CzesławaLitania do bł. Czesława

św. Ansegizśw. Ansegiz

Modlitwa do św. AnsegizaModlitwa do św. Ansegiza

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej