Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Przejęcie zakładu

     Łączenie, dzielenie czy sprzedaż spółek innemu właścicielowi to dzisiaj normalne zmiany na rynku. Nie mogą one jednak pogarszać sytuacji pracowników zatrudnionych w przejmowanych firmach. Kodeks pracy przewiduje, że w razie przejęcia zakładu lub jego części nowy pracodawca staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dla pracowników w tym wypadku w zasadzie nic się nie powinno zmienić. Samo przejęcie zakładu nie może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. Nowy pracodawca może jednak zmienić warunki pracy i płacy, a pracownik ma prawo wyboru: przyjąć je albo rozwiązać umowę o pracę.

     Pracownik ma wówczas gwarancję zatrudnienia na podstawie wcześniej zawartej umowy o pracę. Jeżeli był np. zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, to z tą samą umową przechodzi do nowej firmy. Jeśli zaś był zatrudniony na umowę terminową, to taka właśnie umowa wiąże go z nowym pracodawcą. Objęci wspomnianymi przekształceniami pracownicy zachowują ciągłość ubezpieczenia społecznego. Ma to znaczenie zwłaszcza przy ubezpieczeniu chorobowym i prawie do zasiłków z tego ubezpieczenia.

     Gwarancja ta ma jednak znaczenie przede wszystkim przy późniejszym rozwiązaniu umowy o pracę. Już po przejęciu firmy pracodawcę i pracownika obowiązują wszystkie przepisy prawa pracy dotyczące zatrudnienia.

     Dotyczy to również rozwiązywania umów. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Termin ten jednak jest uzależniony od okresu zatrudnienia. W przypadku przejęcia zakładu pracy należy wliczać cały okres zatrudnienia u wcześniejszego i obecnego pracodawcy. Nie mają przy tym znaczenia uzgodnienia zawarte między firmami, które dokonały przekształcenia.

     Pracodawca, wypowiadając umowę np. po roku od przejęcia zakładu, nie może ustalić miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik łącznie był zatrudniony w obu firmach dłużej niż t{zy lata i ma umowę na czas nieokreślony. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Przy zatrudnieniu od sześciu miesięcy do trzech lat okres ten wynosi jeden miesiąc, a przy umowach krótszych - dwa tygodnie. Okresy wypowiedzenia obowiązują bezwzględnie i pracodawcy nie wolno ich zmieniać. Może wyjątkowo je skrócić, jednak wówczas za pozostały okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

     Znaczenie przy wypowiadaniu umowy o pracę ma również przyczyna rozwiązania umowy. Chodzi o odprawy w przypadku przyczyn wypowiedzenia niedotyczących pracownika. Wysokość odprawy jest uzależniona od czasu zatrudnienia, do którego wlicza się zatrudnienie u wcześniejszego pracodawcy. Jeżeli łącznie wynosi ono do dwóch lat, to odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, przy zatrudnieniu do ośmiu lat - dwumiesięcznego, a powyżej ośmiu lat - trzymiesięcznego.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 10 października 2010



   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.



Autor

Treść



[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej