Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Wczasy pod gruszą

     Za chwilę zacznie się sezon urlopowy. Wspólny wyjazd to duży wydatek dla rodziny. Dlatego warto zorientować się, czy w naszej firmie jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Większe firmy muszą tworzyć fundusz świadczeń socjalnych. A środki funduszu pracodawca może przeznaczyć np. właśnie na dofinansowanie urlopu dla pracownika i jego rodziny.

     Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa przede wszystkim, kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS, wysokość odpisów oraz kryteria przyznawania świadczeń. Nie każde świadczenie, które przyzna pracodawca z ZFŚS spełni kryteria świadczenia socjalnego. Pracodawca musi kierować się sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika i jego rodziny. Tylko świadczenia wypłacone z uwzględnieniem tych kryteriów są związane z działalnością socjalną. Dlatego między innymi dofinansowanie dla poszczególnych osób musi być zróżnicowane kwotowo. Ponieważ sytuacja każdej rodzinny jest inna, nie można przyznać wszystkim pracownikom dofinansowania po równo np. w kwocie 500 zł.

     Ze środków funduszu mogą korzystać przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w firmie oraz ich rodziny. Jednak pracodawca w regulaminie może poszerzyć krąg osób uprawnionych do świadczeń. Środki z funduszu mogą otrzymać emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym takie uprawnienie zostanie przyznane w regulaminie.

     Firmy, które mają obowiązek tworzyć fundusz, mogą przeznaczać jego środki wyłącznie na działalność socjalną. Chodzi o różnego rodzaju formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową z osobą, która korzysta z tej pomocy.

     Zasady przyznawania świadczeń socjalnych określa regulamin obowiązujący w zakładzie pracy. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba sięgnąć do zapisów regulaminu. Powinien on określać wysokość dopłat do poszczególnych form wypoczynku. Musi również uwzględniać kryteria ustawowe, na podstawie których jest przyznawana pomoc, czyli sytuację materialną, życiową, rodzinną konkretnej osoby. Regulamin określa też sposób dokumentowania dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Dochód jest obiektywnym kryterium, którym może kierować się pracodawca. Także z regulaminu dowiemy się, jak często w firmie wypłacane są dopłaty do wypoczynku, ile dni urlopu warunkuje otrzymanie dopłaty, znajdziemy też szczegółowe informacje dotyczące warunków i kryteriów przyznawania świadczeń i ich wysokość.

     Od 2007 r. nie ma już ograniczenia, że z funduszu pracodawca może dofinansowywać wyłącznie krajowy urlop. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przesądził, że takie ograniczenie jest niezgodne z Konstytucją. Nie ma znaczenia czy urlop spędzimy w kraju czy za granicą: jeżeli spełnimy kryteria, to otrzymamy dofinansowanie do wczasów.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

17 maja 2009   


Granice w relacjach małżeńskich Granice w relacjach małżeńskich
Henry Cloud, John Townsend
W takim stopniu, w jakim czujesz się wolny, by odmówić czegoś małżonkowi, możesz również zgodzić się na to, czego pragnie. Dlatego dla dobra małżeństwa czasami warto powiedzieć: „Nie mogę wyrazić na to szczerej zgody, dlatego tym razem muszę ci odmówić”... » zobacz więcej


Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej