Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Obowiązkowe ubezpieczenia w KRUS

     Rolnicy i ich domownicy, którzy nie mają tytułu do innego ubezpieczenia, np. nie są zatrudnieni na umowę o pracę, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom w KRUS. Do KRUS można również przystąpić dobrowolnie, po spełnieniu określonych warunków.

     Rolnik-przedsiębiorca może również podlegać tym ubezpieczeniom i tam opłacać składki.

     Rolnikiem mogącym ubezpieczyć się w KRUS jest pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca i prowadzącą w Polsce, osobiście i na własny rachunek gospodarstwo rolne, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Także osoba, która przeznaczyła swoje gospodarstwo rolne do zalesienia. Natomiast domownikiem jest osoba bliska dla rolnika, która ukończyła 16 lat, prowadzi z nim wspólnie gospodarstwo domowe lub mieszka na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale w tym gospodarstwie pracując i nie będąc związana z nim stosunkiem pracy.

     Składki z własnych środków finansuje rolnik. Ich wysokość jest uzależniona m.in. od wielkości gospodarstwa. Rolnicy i domownicy podlegają też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na to ubezpieczenie finansuje budżet państwa. 26 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją zasady finansowania przez budżet państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników, która nie uzależnia jej od wysokości przychodów.

     Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w KRUS podlegają rolnicy, których gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej. Podlegają mu również domownicy. Warunkiem jest niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu, brak prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (ZUS). Z tego ubezpieczenia rolnikowi lub domownikowi przysługuje zasiłek chorobowy i macierzyński. Ma on również prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

     Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu obowiązkowo podlega rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także jego domownicy. Również osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także małżonek tej osoby, jeżeli renta strukturalna wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

     Świadczeniami, które przysługują w ramach tego ubezpieczenia są: emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, renta rolnicza szkoleniowa, renta rodzinna, emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, dodatki do emerytur i rent, zasiłek pogrzebowy.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

7 listopada 2010


Zwycięzcy nie oszukują Zwycięzcy nie oszukują
Jon M. Huntsman
Nie znajdziesz tu pustosłowia ani utartych frazesów. Każda rada, jaką daje Ci autor, jest poparta jego czynem. Jon Huntsman jako jeden z nielicznych ludzi prezydenta Nixona nie został oskarżony w sprawie Watergate - wycofał się z Białego Domu, widząc panujące tam zepsucie. Kiedy natomiast tajlandzcy urzędnicy zażądali łapówki, wycofał się z wielomilionowej inwestycji... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:
 krzysztof: 17.04.2015, 10:44
 Mam pytanie, od pół roku nie jestem ubezpieczony, teraz chcę się ubezpieczyć w Krusie jako domownik na pole ojca, czy są jakie kary za okres braku ubezpieczenia?
 krzysztof: 17.04.2015, 08:48
 Mam pytanie, od pół roku nie jestem ubezpieczony, teraz chcę się ubezpieczyć w Krusie jako domownik na pole ojca, czy są jakie kary za okres braku ubezpieczenia?
 
(1)


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej