Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dyskryminacja w pracy

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi równe traktowanie w zatrudnieniu. Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Chodzi także o sytuację, kiedy pracodawca zachęca inną osobę do naruszenia zasady równego traktowania lub nakazuje komuś jej naruszenie.

Wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania, jeśli chodzi o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awans i dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W szczególności nie mogą być przy tym dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze. Pracodawca, który narusza zasadę równego traktowania, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dyskryminowanemu pracownikowi wolno dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Z pozwem o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania powinien wystąpić do sądu pracy. Przed sądem to pracodawca ma udowodnić, że nie naruszył wspomnianej zasady.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi, który skorzystał ze wspomnianych wyżej uprawnień, ochronę przed negatywnymi tego konsekwencjami. Osoba taka nie powinna być źle traktowana z powodu dochodzenia swych praw. Pracodawca nie może wyciągnąć wobec niej konsekwencji, zwłaszcza wypowiedzieć z tego powodu umowę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia. Ochrona taka jest przewidziana również dla pracownika, który udzielał wsparcia koledze, np. składając zeznania w sądzie. Pracownicy nie są jednak chronieni przed zwolnieniem z innego powodu. Warto podkreślić, że różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi dyskryminacji, jeżeli jest związane z charakterem działalności prowadzonej w ramach Kościołów, związków wyznaniowych lub organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią. W takim przypadku może zostać usprawiedliwione wymaganiami zawodowymi. Dotyczy to np. sytuacji, gdy dyrektor szkoły katolickiej odmawia zatrudnienia na stanowisku katechety ateiście czy buddyście.

Niestety, sprawy sądowe związane z nierównym traktowaniem w pracy, również z powodów religijnych, są bardzo trudne, potrafią ciągnąć się latami i nie jest oczywiste, że dyskryminowany pracownik wygra.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 21 listopada 2010Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Brat Albert Chmielowskiśw. Brat Albert Chmielowski

Modlitwa do św. Brata Alberta ChmielowskiegoModlitwa do św. Brata Alberta Chmielowskiego

Litania do św. Brata AlbertaLitania do św. Brata Alberta

Św. Brat Albert odkrył, jak wielką rzeczą jest człowiekŚw. Brat Albert odkrył, jak "wielką rzeczą jest człowiek"

Chatka św. brata Alberta na KalatówkachChatka św. brata Alberta na Kalatówkach

Modlitwa do św. AlinyModlitwa do św. Aliny

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej