Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ulga rehabilitacyjna 2011

Rozliczając podatek za rok 2010, podatnicy niepełnosprawni lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą odliczyć niektóre poniesione w związku z tym wydatki.

W przypadku wydatków nielimitowanych można odliczyć pełną ich kwotę, np. tych poniesionych na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych. Jeśli zaś chodzi o wydatki limitowane, odlicza się je maksymalnie do wysokości limitu, niezależnie od tego, ile rzeczywiście wydaliśmy. Tak jest np. z kosztami używania samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (do 2280 zł).

Jeżeli wydatki zostały częściowo sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwrócone w jakiejkolwiek formie - można odliczyć różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą otrzymaną z tych środków. Natomiast wydatki na leki można odliczyć jako różnicę między wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszystkie warunki. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę inwalidzką I lub II stopnia, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Prawo do odliczenia za osobę niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika (współmałżonka, dziecko własne i przysposobione lub obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową) przysługuje wówczas, gdy jej dochody nie przekraczają w roku podatkowym sumy 9120 zł.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki określone w ustawie. Jest to katalog zamknięty, dlatego poniesienie innych kosztów na cele rehabilitacyjne nie uprawnia do ich odliczenia w zeznaniu podatkowym. Nie ma wymogu dokumentowania poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne. Jednak jeżeli jest to możliwe, warto takie dokumenty gromadzić. Nie trzeba również do zeznania podatkowego dołączać faktur czy rachunków. Jednak urząd skarbowy może zwrócić się do podatnika o wykazanie, że wydatek został faktycznie poniesiony, a podatnik spełniał warunki do jego odliczenia. Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe tylko w roku, w którym koszty zostały poniesione. Podatnik, który nie będzie mógł ich odliczyć, ponieważ nie pozwalały na to uzyskane dochody, nie może więc tego zrobić w kolejnym roku.

Odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne za rok 2010 dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym do 2 maja 2011 r. Służy temu PIT-38 i PIT-37 z dołączonym wypełnionym formularzem PIT/O. Natomiast podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy płacą zryczałtowany podatek, powinni się rozliczyć z urzędem na formularzu PIT-28 i tam odliczyć wydatek. Za rok 2010 PIT ten należało złożyć do końca stycznia.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 6 lutego 2011Wasze komentarze:
 ktoś kto się na tym zna: 17.02.2011, 12:33
 Jeśli zaś chodzi o wydatki limitowane, odlicza się je maksymalnie do wysokości limitu, niezależnie od tego, ile rzeczywiście wydaliśmy. Tak jest np. z kosztami używania samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (do 2280 zł). - BZDURA
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej