Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Urlop ojcowski

     Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do płatnego urlopu. Jego wymiar w 2011 roku to tydzień. Natomiast od 1 stycznia 2012 roku będzie wynosił dwa tygodnie. Ojciec, który chce skorzystać z tego urlopu, musi zrobić to przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca żyda.. Urlop ojcowski może, ale nie musi, pokrywać się z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym matki dziecka.

     Wymiar urlopu ojcowskiego jest liczony w tygodniach. Udziela go pracodawca, na wniosek pracownika. Nie można dzielić go na części. Pracownik nie może wystąpić o udzielenie np. dwóch dni urlopu ojcowskiego w jednym tygodniu, kolejnych dwóch w następnym tygodniu, a za miesiąc trzech. Jeżeli pracownik składa wniosek o urlop, to pracodawca udziela go na kolejnych siedem dni. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to dla pracownika dni pracy, czy dni wolne. Za pełnych siedem dni pracownik otrzyma zasiłek — wyliczony proporcjonalnie według stawki 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy kalendarzowych.

     Wymiar urlopu na dzieci, które urodziły się po 6 stycznia 2011 roku, jest uzależniony od tego, kiedy ojciec o niego wystąpi. Jeżeli będzie chciał wykorzystać go w 2011 roku, to ma on prawo do jednego tygodnia. Natomiast jeżeli z urlopu będzie chciał skorzystać w 2012 roku - wymiar ten wyniesie już dwa tygodnie. Jednak pracownik, który wykorzysta w 2011 roku tydzień urlopu, po 31 grudnia, nie będzie miał już prawa do dodatkowego tygodnia.

     Dwa tygodnie urlopu będą natomiast mieli pracownicy, którzy z wnioskiem o urlop wystąpią w grudniu, ale 1 stycznia będą w trakcie jego wykorzystywania. Jeżeli pracownik urlop ojcowski rozpocznie np. 26 grudnia 2011 roku, to będzie miał już prawo do dwóch tygodni. Urlop musi się jednak zakończyć przed ukończeniem przez dziecko 12 miesięcy. Wniosek o urlop należy złożyć nie później niż na siedem dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca nie może natomiast odmówić jego udzielenia w terminie wskazanym przez pracownika.

     Koszt wypłaty zasiłku obciąża ZUS. Jest on wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. W małych zakładach pracy, do 20 pracowników, zasiłek wypłaca ZUS, i tam pracodawca przekazuje dokumentację zasiłkową pracownika. Natomiast w większych firmach zasiłki nalicza i wypłaca pracodawca, który następnie pomniejsza należne w danym miesiącu składki o kwotę wypłaconych zasiłków.

     Prawo do urlopu ojcowskiego na takich samych zasadach, z wyjątkiem wieku dziecka, przysługuje również ojcom adopcyjnym. O urlop ten mogą się ubiegać wyłącznie pracownicy, natomiast pozostali ojcowie wychowujący małe dzieci, jeżeli przystąpili do ubezpieczenia chorobowego, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający urlopowi ojcowskiemu. Aby uzyskać tygodniowy/dwutygodniowy płatny zasiłek, muszą wystąpić z wnioskiem co najmniej na siedem dni wcześniej, a prawo do zasiłku przysługuje im do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 13 marca 2011   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej