Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Na praktykach

     W trakcie wakacji zwłaszcza młodzi ludzie chętnie podejmują dorywczą pracę, żeby zarobić na własne wydatki. Forma łączącą zdobywanie doświadczenia z możliwością dorobienia jest praktyka absolwencka. Można ją odbywać nie dłużej niż przez trzy miesiące.

     Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie przekroczyła 30. roku życia. Przedsiębiorca i praktykant zawierają umowę, w której określają rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności, czas jej odbywania, tygodniowy wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie - gdy praktyka ma być odbywana odpłatnie. Wysokość świadczenia dla praktykanta jest również limitowana przez ustawę. Nie może ono być wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym roku 2772 zł.

     Osoba, która przyjmuje praktykantów, nie musi tego zgłaszać w ZUS, nie podlegają oni bowiem ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, a od ustalonej kwoty trzeba naliczyć tylko zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast jeżeli praktykant jest zarejestrowany w urzędzie pracy, to o podpisaniu umowy o praktykę powinien powiadomić ten urząd. Nie traci on w tym czasie statusu osoby bezrobotnej, jednak taka informacja zwalnia go z obowiązku zgłaszania się w wyznaczonym przez urząd terminie, by przyjąć propozycję pracy lub w innym celu określonym przez urząd. Jeżeli natomiast praktykant zarobi w czasie praktyk więcej niż połowę minimalnego wynagrodzenia, to za ten okres nie będzie mu przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

     Praktykant w ramach umowy z zatrudniającym go powinien uczyć się zawodu i zdobywać doświadczenie zawodowe. Z tego powodu może wykonywać raczej pomocnicze prace, a nie np. zastępować pracowników, którzy są na urlopie. Absolwenci nie mogą również nabywać umiejętności przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Tylko takie ograniczenie wprowadza ustawa o praktyce absolwenckiej.

     Praktykanci nie są pracownikami, dlatego nie mają takich uprawnień jak oni. Nie mogą np. skutecznie dochodzić wypłaty premii regulaminowej przysługującej pracownikom czy urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma natomiast obowiązek zapewnić praktykantom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, takie same jak pozostałym pracownikom. Po zakończeniu praktyki można zażądać pisemnego zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie jej odbywania. Bywa ono przydatne przy staraniu o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 24 lipca 2011   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej