Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Sprzedaż alkoholu nieletnim

     Nie każda osoba może kupić alkohol. Zabroniona jest bowiem jego sprzedaż i podawanie osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw. Jeżeli natomiast sprzedawca lub podający alkohol ma wątpliwości co do wieku osoby nabywającej napoje alkoholowe, powinien zażądać okazania dokumentu stwierdzającego jej wiek. Ograniczenia dotyczące sprzedaży i podawania alkoholu określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości.

     Złamanie tego zakazu lub sprzedaż bez zezwolenia albo niezgodnie z zezwoleniem, naraża sprzedawcę lub podającego alkohol na karę grzywny. Taką karę poniesie również kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełni obowiązku nadzoru i przez to dopuści do sprzedaży albo podawania alkoholu w przypadku, gdy jest to zabronione. Kolejną konsekwencją może być orzeczenie przepadku napojów alkoholowych, choćby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Konsekwencją natomiast dla przedsiębiorcy działającego na podstawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest cofnięcie zezwolenia na jego sprzedaż. Może on wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

     Alkoholu nie można spożywać na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 proc. objętościowych alkoholu.

     Kodeks karny przewiduje również odrębne konsekwencje dotyczące podawania alkoholu osobom nieletnim. Przestępstwem jest bowiem rozpijanie małoletniego, polegające na dostarczaniu mu alkoholu, ułatwianiu jego spożycia lub nakłanianiu go do spożywania alkoholu. W konsekwencji osobę taką może spotkać kara grzywny, ograniczenia albo nawet pozbawienia wolności.

     Sprzedawać, podawać lub spożywać alkoholu nie wolno na terenie zakładu pracy. Natomiast osoba, która mimo obowiązku nadzoru, dopuści do tego lub uzyska informację o takim postępowaniu i nie podejmie właściwych kroków, może zostać ukarana grzywną.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 14 sierpnia 2011   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej