Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Trudniej o becikowe

     Do 31 grudnia 2011 roku obowiązuje przepis, zgodnie z którym do wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. Od 1 stycznia 2011 roku takie zaświadczenie już wystarczy.

     Ponownie więc zaczną obowiązywać przepisy, które zobowiązują kobiety do potwierdzenia pozostawania pod opieką lekarza w trakcie ciąży. Becikowe będzie zatem przysługiwało, jeżeli kobieta udokumentuje pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Wzór takiego zaświadczenia określa rozporządzenie. Osoby, które będą występowały o wypłatę becikowego, nie mogą zastąpić wymaganego zaświadczenia od lekarza lub położnej oświadczeniem. Takie ułatwienie wprowadziła bowiem w niektórych sprawach, również dotyczących świadczeń rodzinnych, ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jednak nie przewiduje ona możliwości złożenia oświadczenia lub zaświadczenia, ale wyłącznie zaświadczenia.

     Faktu, ze kobieta w ciąży pozostawała pod opieką medyczną, nie będą musiały potwierdzać, jak do tej pory, osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osoby, które przysposobiły dziecko.

     Z tytułu urodzenia dziecka można uzyskać dwa świadczenia, każde w wysokości 1000 zł. Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe). Przysługuje ona niezależnie od dochodu rodziny, która występuje z wnioskiem o jej wypłatę. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka przez osoby uprawnione oraz dołączenie zaświadczenia o co najmniej jednym badaniu kobiety w okresie ciąży, a od stycznia 2011 roku zaświadczenia o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Ten ostatni warunek dotyczy matki lub ojca dziecka.

     Drugie ze świadczeń to dodatek z tytułu urodzenia dziecka. O jednorazowe świadczenie można wystąpić, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Oznacza to, że prawo do dodatku jest uzależnione od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekroczyć 504 zł. Natomiast jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 583 zł.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika

16 października 2011


Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy
Lester C. Thurow
Wznosisz piramidę dobrobytu dla siebie, swojej firmy i całego społeczeństwa. Ta piramida to współczesna i przyszła gospodarka. Chcesz zdobyć ukryte w niej skarby? Poznaj jej konstrukcję: odszukaj tunele i sekretne wejścia... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej