Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Podatek od spadków i darowizn

Nowe formularze zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, które składają podatnicy podatku od spadków i darowizn (SD-3 oraz formularz SD-3A), obowiązują od 23 października. Do 31 grudnia 2012 roku, do czasu wyczerpania starych formularzy, urzędy skarbowe będą przyjmować zeznania na starych drukach. Nowe formularze muszą jednak wypełnić osoby, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego. To nowa instytucja w prawie cywilnym.

Zapis windykacyjny wprowadziła nowelizacja kodeksu cywilnego z marca br. Jego istotą jest przejście własności przedmiotu zapisu na zapisobiercę już w chwili śmierci testatora, bez konieczności dodatkowych działań ze strony spadkobierców. Dokonanie zapisu windykacyjnego jest możliwe tylko w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zapisu może być natomiast tylko rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne albo ustanowienie na rzecz zapisobietcf użytkowania lub służebności.

Nowe formularze dotyczące podatku od spadków i darowizn uwzględniają również zmiany w identyfikacji podatkowej. Od 1 września bowiem numerem, którym ma obowiązek posługiwać się podatnik będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebę-dący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest PESEL. Pozostali podatnicy rozliczając się z urzędem skarbowym powinni posługiwać się NlP-em.

Podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani złożyć - w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego - zeznanie podatkowe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Do zeznania dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu zaś podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł - dla osoby zaliczonej do pierwszej grupy podatkowej, 7276 zł - dla osoby zaliczonej do drugiej grupy podatkowej oraz 4902 zł - dla osoby zaliczonej do trzeciej grupy podatkowej. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W zeznaniu podatkowym należy więc wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Do pierwszej grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do grupy drugiej: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo. Za rodziców uważa się również osoby przysposabiające, a za zstępnych także przysposobionych i ich małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Natomiast do grupy trzeciej innych nabywców.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 23 października 2011Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej