Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Świadectwo pracy

Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wyjątkowo, jeżeli bezpośrednio po rozwiązaniu jednej zawierana jest kolejna umowa o pracę, to świadectwo pracy pracodawca wystawia na żądanie pracownika za zakończony okres zatrudnienia. W tym przypadku pracodawca ma obowiązek wydać go w ciągu siedmiu dni.

Prawidłowo wystawione świadectwo pracy ma wpływ na sytuację pracownika. Może okazać się bowiem, że nie uzyska on prawa zasiłku dla bezrobotnych albo innego świadczenia, ponieważ nie spełnia warunków. Świadectwo powinno zawierać informacje związane z zatrudnieniem: okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska, podstawę prawną ustania stosunku pracy, wykorzystane urlopy itp.

Jeżeli informacje zawarte w świadectwie są nieprawidłowe, pracownik w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania może wystąpić do pracodawcy i ich sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownik w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy może wystąpić do są* du pracy z żądaniem jego " sprostowania.

Siedmiodniowy termin na wystąpienie do sądu pracy jest nieprzekraczalny. Zatem wystąpienie po jego upływie spowoduje, że sąd takie żądanie odrzuci. Jednak jeżeli pracownik termin przekroczył nie ze swojej winy i złoży równocześnie wniosek o jego przywrócenie, to sąd przywróci termin na złożenie pozwu. Pracownik powinien równocześnie uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Postępowanie przed sądem pracy jest bezpłatne. Opłatę od pozwu wnosi się, jeżeli kwota roszczenia przekroczy 50 tys. zł.

Żądanie sprostowania świadectwa pracy składa się zawsze do sądu rejonowego. Może to być sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy albo właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Jeżeli jednak pracownik wniosek z żądaniem złoży w sądzie niewłaściwym, to nie zostanie on odrzucony, tylko przekazany do właściwego sądu.

Jeżeli sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, to pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo pracy niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni. Termin ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie. Pracodawca w takim przypadku wydaje nowe świadectwo pracy, natomiast poprzednio wydane usuwa z akt pracowniczych i niszczy je. Pracownik może wystąpić do sądu również w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy. Może także dochodzić odszkodowania w związku z wydaniem nieprawidłowego świadectwa pracy. Domagając się odszkodowania, musi jednak udowodnić szkodę, jaką poniósł w związku z niewydaniem świadectwa w terminie albo wydaniem nieprawidłowego, np. fakt, że nie został zatrudniony z tego powodu albo nie otrzymał zasiłku dla bezrobotnych. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie więcej jednak niż za sześć tygodni.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 20 listopada 2011Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej