Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zmiany w OC

Duża nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która zaczęła obowiązywać od 11 lutego, zmieniła niektóre zapisy na korzyść ubezpieczonych. W praktyce najważniejsze zmiany dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników dotyczą przede wszystkim nowych zasad wypowiadania i kontynuacji umów ubezpieczenia OC. Będą jednak miały zastosowanie do umów zawieranych od 11 lutego 2012 r. Do wcześniej zawartych umów stosuje się bowiem przepisy dotychczasowe.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC od dnia zawarcia umowy przez kolejnych 12 miesięcy. Zmiany w ubezpieczeniu mają wyeliminować m.in. podwójne ubezpieczenie. Dotychczas bowiem umowy, które nie zostały wypowiedziane najpóźniej na jeden dzień przez końcem 12 miesięcy, automatycznie były przedłużane na kolejny 12-mie-sięczny okres ubezpieczeniowy. Teraz ubezpieczyciel będzie zobowiązany wysłać do ubezpieczonego, nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, informację o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i o jego warunkach.

Informacja ta będzie zawierała w szczególności wysokość składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia kołejf nej umowy ubezpieczenia pouczenie, że wysokość składki może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez ubezpieczyciela wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na jej wysokość, oraz wskazanie tych okoliczności, pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC, o jego formie oraz terminie złożenia wypowiedzenia, pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia i skutkach braku wypowiedzenia.

Natomiast jeżeli ubezpieczony nie wypowiedział umowy ubezpieczenia i zawarł kolejną z innym ubezpieczycielem, to będzie mógł wypowiedzieć dotychczasową przed upływem 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa będzie w tym przypadku trwała do dnia wypowiedzenia. Zatem składkę ubezpieczony będzie zobowiązany zapłacić za faktyczny okres ubezpieczenia, a nie jak dotychczas za cały kolejny rok.

Aby uniknąć podwójnego ubezpieczenia i automatycznego przedłużenia umowy, wystarczy oświadczenie o wypowiedzeniu wysłać listem poleconym do ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego, nie później niż na jeden dzień przed jego upływem. Za datę wypowiedzenia przyjmuje się bowiem datę stempla pocztowego, a nie datę doręczenia listu ubezpieczycielowi, jak było dotychczas.

Nowe przepisy dotyczą również sytuacji, kiedy w trakcie ubezpieczenia pojazd/gospodarstwo zostały zbyte. Jeżeli ubezpieczony nie wypowiedział umowy, mimo jego zbycia przedłuży się ona do końca okresu ubezpieczenia. Nie będzie zatem możliwe tak jak do tej pory automatyczne przedłużanie umów bez wiedzy ubezpieczonego, który nie jest już właścicielem pojazdu/gospodarstwa. Takie sytuacje zdarzały się, kiedy właściciel zbył pojazd i nie poinformował o tym ubezpieczyciela we właściwej formie. W takich przypadkach po upływie okresu ubezpieczenia umowa przedłużała się bowiem automatycznie, bez wiedzy ubezpieczonego obciążając go obowiązkiem zapłaty składki, mimo że od dawna nie jest już właścicielem. Natomiast nowy właściciel będzie mógł wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela -w trakcie trwania ubezpieczenia, przed upływem 12 miesięcy.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 19 lutego 2012Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 6Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 6

św. Barbaraśw. Barbara

Modlitwa do św. BarbaryModlitwa do św. Barbary

Litania do św. BarbaryLitania do św. Barbary

św. Jan Damasceńskiśw. Jan Damasceński

Modlitwa do św. Jana DamasceńskiegoModlitwa do św. Jana Damasceńskiego

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej