Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Ochrona przed zwolnieniem

     Pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z pra- cy w okresie nie- obecności spowodowanej chorobą. Podobnie pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem w okresie innej jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ochrona ta nie jest jednak nieograniczona. Po upływie określonych w kodeksie pracy terminów usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca może zadecydować, czy nadal chce zatrudniać pracownika. Ponadto można pracownika zwolnić, również w takim czasie, dyscyplinarnie.

     Okres ochronny spowodowany niezdolnością do pracy z powodu choroby jest uzależniony od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Tak więc nie można w tym trybie rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym krócej niż sześć miesięcy, jeżeli choruje on dłużej niż trzy miesiące. Drugi przypadek dotyczy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące - świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

     W przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z pracy przez jeden miesiąc. Jeżeli zatem nieobecność w pra-cy przedłuży się ponad ten okres, to pracodawca jest uprawniony do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w tym trybie.

     Pracownik jest jednak chroniony, mimo upływu miesięcznego okresu ochronnego, w przypadku, gdy jego nieobecność w pracy jest spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie pobierania z tego powodu zasiłku opiekuńczego. Jeżeli zaś pracownik nie stawia się w pracy z powodu choroby zakaźnej, to przed zwolnieniem z pracy jest chroniony w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

     Możliwość zwolnienia pracownika z powodu jego nieobecności w pracy nie jest jednak nieograniczona. Pracodawca nie może bowiem tego zrobić, jeżeli pracownik stawił się w pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Natomiast ciężar udowodnienia tej okoliczności spoczywa na pracodawcy. W przypadku długotrwałej nieobecności pracownika z powodu choroby, przed rozwiązaniem z tego powodu umowy o pracę musi on sprawdzić, czy pracownik nadal jest niezdolny do pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę, przed dopuszczeniem do pracy pracownika, który choruje dłużej niż 30 dni, obowiązek skierowania go na badania kontrolne.

     Upływ okresów ochronnych nie zobowiązuje pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Jest to uprawnienie pracodawcy do podjęcia decyzji, czy nadal chce zatrudniać taką osobę. Zatem pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym od czwartego miesiąca jego pobierania musi liczyć się z tym, że pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę bez winy pracownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

     Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika nie zamyka mu drogi powrotu do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. Pracodawca bowiem w miarę możliwości powinien ponownie zatrudnić zwolnionego w tym trybie pracownika, który zgłosił się do pracy w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika

8 kwietnia 2012


Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien
Barbara Pachter
Jak Cię widzą, tak o Tobie plotkują w biurze. W zwariowanym tempie, w jakim dziś toczy się nasze życie, zaczynamy lekceważyć to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Przestajemy przywiązywać wagę do tak drobnych rzeczy jak sposób powitania, prowadzenia rozmowy towarzyskiej, umiejętność słuchania i nawiązywania nowych znajomości. A przecież drobiazgi mają ogromne znaczenie. Czyż całe życie nie składa się właśnie ze szczegółów?... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej