Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Skrócenie okresu wypowiedzenia

     Rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem, pracodawca w określonych przypadkach może skrócić okres wypowiedzenia. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie umowy zawartej na czas nieokreślony z co najmniej trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

     Do skrócenia okresu wypowiedzenia uprawniają ściśle określone przypadki. Zatem powodem może być ogłoszenie upadłości, likwidacja pracodawcy. Także inne przyczyny niedotyczące pracowników - między innymi sytuacje, kiedy powodem rozwiązania umowy o pracę nie są przyczyny merytoryczne odnoszące się do pracownika. Chodzi na przykład o redukcję etatów czy reorganizację struktury firmy.

     Pracodawca może po spełnieniu tych warunków rozwiązać umowę o pracę przed upływem okresu wypowiedzenia. Jednak okres ten może skrócić najwyżej do jednego miesiąca. Nie jest w tym przypadku potrzebna zgoda pracownika. Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony wynoszą: dwa tygodnie - przy zatrudnieniu krótszym niż sześć miesięcy, jeden miesiąc - przy zatrudnieniu co najmniej sześciomiesięcznym oraz trzy miesiące - przy co najmniej trzyletnim zatrudnieniu. W praktyce zatem skrócenie okresu zatrudnienia jest możliwe tylko w trzecim przypadku. Oczywiście strony umowy o pracę mogą przewidzieć inne, bardziej korzystne okresy wypowiedzenia. Kodeks pracy jednak chroni pracownika i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego to, czy dłuższy okres wypowiedzenia jest bardziej korzystny dla pracownika, podlega ocenie sądu.

     Pracodawca nie może pozbawić pracownika pracy przez cały okres wypowiedzenia. Może on bowiem zostać skrócony najwyżej do jednego miesiąca. Z punktu widzenia pracownika ważne jest, że za pozostały okres skróconego wypowiedzenia przysługuje mu odszkodowanie. I to niezależnie od tego, czy w okresie tym pracownik ma inne zatrudnienie, czy też nie. Jest ono wyliczane tak samo jak wysokość wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Jeżeli zatem pracodawca chce "uwolnić" miejsce pracy, wcześniej musi za ten czas zapłacić pracownikowi odszkodowanie.

     Co ważne, okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu bez pracy do okresu zatrudnienia. W czasie trwania skróconego okresu wypowiedzenia pracownik może podjąć inne zatrudnienie. Natomiast w urzędzie pracy powinien zarejestrować się dopiero po upływie przysługującego mu okresu wypowiedzenia, ponieważ czas ten jest traktowany tak jak zatrudnienie. Informacje o okresie wypowiedzenia oraz o jego skróceniu powinny być zawarte w świadectwie pracy, które pracownik otrzymuje. Pracownik powinien zadbać, żeby było ono wypełnione prawidłowo, ponieważ zapisy tam zawarte mają wpływ na inne jego uprawnienia.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 8 kwietnia 2012   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej