Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Kara za brak dokumentów

     Kierowca, który wyjeżdża bez dokumentów na drogę publiczną, w strefę zamieszkania lub strefę ruchu - popełnia wykroczenie. W przypadku zatrzymania przez policję grozi mu kara grzywny do 250 zł albo kara nagany. To jednak nie wszystkie konsekwencje.

     Wyjeżdżając w drogę warto więc sprawdzić, czy oprócz kluczyków do samochodu kierowca ma przy sobie wszystkie dokumenty i czy nie straciły one ważności. Dokumenty, które należy zabrać ze sobą i okazać na żądanie policji lub innego uprawnionego organu, to prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu oraz polisa ubezpieczeniowa lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. W zależności od rodzaju pojazdu mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, o które również należy zadbać.

     Obowiązkiem policji jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. Aby wykonywać te zadania, policjanci zostali wyposażeni w uprawnienia, do których musi stosować się każdy kierowca na drodze. Są oni uprawnieni m.in. do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu, do sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności* cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

     Uprawnienia policji są bardzo szerokie: może ona żądać poddania się przez kierującego pojazdem, a także przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; może także sprawdzić stan techniczny, wyposażenie, ładunek, wymiary, masy lub nacisk osi pojazdu znajdującego się na drodze.

     Policja może również zatrzymać i uniemożliwić dalszą drogę kierowcy, który nie posiada wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Na koszt właściciela pojazd może być usunięty z drogi, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób. Policja zatrzyma samochód m.in. w przypadku, gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania go. Także wówczas, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

     Pojazd usunięty z drogi jest następnie odholowywany na parking strzeżony do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Zatem właściciela taki zabieg może kosztować sporo; samo odholowanie samochodu osobowego to maksymalnie 440 zł, a opłata za każdą dobę postoju na parkingu maksymalnie wynosi 33 zł. Stawki te co roku są waloryzowane, a ich wysokość jest uzależniona od rodzaju pojazdu. Odebranie samochodu z parkingu jest natomiast możliwe dopiero po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Zatem na samym mandacie albo naganie może się nie skończyć. Koszty zapomnianych dokumentów mogą być o wiele wyższe.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 15 kwietnia 2012   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej