Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Świadczenia urlopowe 2012

     Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Ustala się to na 1 stycznia danego roku, a chodzi o liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zatem to, w których firmach fundusz w 2012 roku funkcjonuje, już wiadomo.

     Korzyści ze środków zgromadzonych na koncie funduszu to przede wszystkim możliwość wsparcia pracowników będących w trudnej sytuacji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, tj. składek ZUS, a w części również podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracodawcy, którzy funduszu nie tworzą, w przypadku spełnienia warunków mogą również taki fundusz utworzyć w swoich firmach, naliczyć odpisy na fundusz i z niego finansować wydatki na pomoc dla osób uprawnionych w firmie do korzystania z nich. Mogą także podjąć decyzję o nieutworzeniu funduszu i wypłacać pracownikom tzw. świadczenia urlopowe. Środki wypłacone z funduszu na świadczenia urlopowe są zwolnione ze składek ZUS.

     Wysokość świadczenia urlopowego, wypłacana na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Jego wysokość należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

     W 2012 roku świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w „normalnych" warunkach pracy, na pełnym etacie wynosi 1093,93 zł. Przy niepełnym wymiarze pracy jest to odpowiednio niższa kwota. Natomiast świadczenie dla pracownika wykonującego prace o szczególnym charakterze nie może przekroczyć 1458,57 zł. Prawo do świadczenia mają również pracownicy młodociani: w pierwszym roku nauki jest to kwota 145,86 zł, w drugim - 175,03 zł, a w trzecim - 204,20 zł.

     Świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku. Prawo do niego przysługuje każdemu pracownikowi, który korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Chodzi o kolejne 14 dni, w tym również dni wolne od pracy, a nie 14 dni urlopu wypoczynkowego. Tak powinien być wypisany wniosek urlopowy.

     Prawo do świadczenia i jego wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, którego łączny czas jest równy co najmniej 14 dniom kalendarzowym.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika

15 lipca 2012


Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy
Lester C. Thurow
Wznosisz piramidę dobrobytu dla siebie, swojej firmy i całego społeczeństwa. Ta piramida to współczesna i przyszła gospodarka. Chcesz zdobyć ukryte w niej skarby? Poznaj jej konstrukcję: odszukaj tunele i sekretne wejścia... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej